ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

04.07.2021.  ČETRNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Berta
Sv. Mise: 19.00.h. Maruševec –
05.07.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Orsag, Petar i Marija, Ob. Bregović, Josip i Jaga te Breški Luka i Draga(ž) i Zlatko Cafuk – daje ob. Ivana Orsag

06.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Agata 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Ivan Korpar – Japek – daje Jelena Vurušić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

07.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Vilko

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Bašić, Pepa Kolenko i Mirko Kekec – daje ob. Banec

08.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Akvila 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Juraj, Marko, Anđela(ž), Stjepan, Rok i Zora Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar, rod. Izidor i Ema Štrlek te Ema i Stanko Hrgarek – daje obitelj

09.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Veronika

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marijan, Nadica i Matija Evačić, Božena Sanković, Dragan i Josip Kukec, Vladimir Kolačko, Marta i Antun Dregarić – daje obitelj Slavica Evačić

10.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Amalija 11.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Josip Rušec – Gjurin, Franjo i Marija Rušec – daje ob. Rušec

2. Mirko, Vjekoslav, Julijus i Agata Bančić, Posavec Marija, Tomo, Željko i Boris – daje ob. Bančić

3. Đurđica Lazni, Šincek Rok, Slavica i Anđelika, Lazni Agata i Dragutin – daje suprug s djecom

4. Eršegović Stanko i Bančić Stjepan – daje ob Eršegović

5. Nada Vlahović, Karlo i Agata Kliček – daje ob. Vlahović

6. Ivančević Ljubica i Marko, Merz Ivanka, Martinčević Vlado i Rok – daje Ana Martinčević

7. Makovac Juraj – daje supruga s djecom

8. Ob. Marčec, Josip, Vika, Marko, Marija, Jasna i Mirko, Lovrenčić Andrija i Nada te Copak Izidor i Barbara – daje ob. Copak

11.07.

Nedjelja

(Ze.)

PETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. BUDIMIR

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ivan Kunić

11.00.h. Maruševec + 1. Dragutin Ivančević, Ob. Benček i Bregović – daje obitelj

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, ob. Bahun, Josip Tomek-Hudek te Vladimir Štibrić – daje Anica

3. Ob. Rogina, Cesar i Milovec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         ŽUPNIK JE NA GODIŠNJEM ODMORU OD 11.07. – 26.07! KOJI TREBATE NEŠTO IZ ŽUPNOG UREDA JAVITE SE KROZ OVAJ TJEDAN, DA VAM SE IZDAJU POTVRDE I DOKUMENTI, JER U TOME PERIODU ŽUPNI URED NEĆE RADITI!

HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ ŽUPE MARUŠEVEC 04.07.2021

 

Polazak autobusa bit će u 06.00.h. te će Vas skupljati po autobusnim stanicama: Ladanje Donje – kod semafora, Ladanje Donje kod društvenog doma, Ladanje Donje kod Mege, pri Hubaru, Crkva Maruševec te Crkva Jurketinec!

06.00.h. Polazak iz Maruševca

08.00.h. Po dolasku na Mariju Bistricu zajednička ulazna procesija!

Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed

09.00.h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji

11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa koju predvodi varaždinski biskup msgr. Bože Radoš

15.00.h. Nađemo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija

15.45.h. Nalazimo se kod autobusa, te krećemo put Maruševca

Autobus nas čeka tamo gdje nas je i ostavio!!!

Ukoliko se netko izgubi neka se javi župniku na 098446602