TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

31.10. 2021.  TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Volfgang
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + 1. Dalibor Ivko, Marija i Franjo Sever, Ljubica, Gabrijel, Stjepan i Ana Brlenić – daje ob. Ivko

2. Stjepan Škarika – daju roditelji

01.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

SVI SVETI 07.00.h. – Maruševec – Vani ispred ulaza u sakristiju – prilika za Sv. Ispovijed

07.30.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

2. Ob. Krobot, Harjač, Črepinko, Lončar i Geci – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – GROBLJE – PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED

11.00.h. – Maruševec – GROBLJE – KOMULATIVNA + 1. Vlč. Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

2. Dragutin i Božena Kolačko, Marija Štrlek, Verona Posavec, Andrija i Katarina Kračun – daje ob. Kračun

3. Ob. Vrbanec i Buden – daje ob. Vrbanec

4. Ljuba Korpar – daje ob. Mirka Korpar

5. Franjo i Vjekoslav Matijašec, Blažunaj Vinko i Draga(ž) te Marija Makovac – daje Draga Blažunaj

6. Rožman Vilko i Anđela, Ob. Kundija, Podbojec, Cmuk, Štrlek i Korpar – daje Mira Rožman

7. Petar i Kata Jurić-Marijanović, Mato i Pera(ž) Jurić, Viktor i Ema te Vladimir Martinčević – daje ob. Jurić-Marijanović Robert i Štefica

8. Makovac Juraj, rod. Makovac, Cmrečak te ob. Cmrečak – daje Bernarda

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

02.11.

Utorak

(Lju.)

DUŠNI DAN 06.30.h.– Maruševec – Vani ispred ulaza u sakristiju – prilika za Sv. Ispovijed

07.00.h. – Maruševec – Za Duše u Čistilištu

07.30.h. – Maruševec – Na nakanu Sv. Oca

09.00.h. – Druškovec –  Vani ispred ulaza u sakristiju – prilika za Sv. Ispovijed

09.30.h. – Druškovec + 1. Josipa(ž) i Stjepan Rušec – daje sin Darko

2. Martinčević Marija, Slavko, Stjepan i Antun

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U DRUŠKOVCU!

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

03.11.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Silvija

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  + Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daju djeca

04.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Karlo Boromejski 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  +  Pero i Ljuba Ikasović, Damir Sobota, Antun i Dora Stolnik, Andrija, Ana i Tomo Patrčević – daje ob. Patrčević

17.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

05.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Mirko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  + Ob. Buden, Pavleković Ivan, Josip, Pavao i Ljubica – daje Blanka

06.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Leonard 11.30.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Nada Geci – daje sestra Slavica

2. Eva i Josip Kolar – daju kći Vera i unuka Đurđica

3.Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan, Paula(ž) i Jagica Kokot te Verona i Janko Lazar – daje ob. Slavice Vrbanec

4.Novak Stjepan, Lipovec Anka, Podbojec Pavao, Magda i Klara, Herceg Josip, Pintarić Kata i Ruda – daje Štefa(ž) Novak

5. Dragutin, Vilko i Bara Hanžek te Juraj i Agata Zgrebec – daje ob. Hanžek

6. Jakopec Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Štibrić Milica i Vlado, Korpar Josip, Pavleković Ivan, Pavao i Ljuba te Rožman Eva i Stjepan – daje ob. Jakopec Stjepana

7. Fajfarić Ivan, Pofuk Josip, Makovec Emica i Kolar Kristijan  – daje Josip Fajfarić

8. Ivančević Dragutin – daje ob. Ivančević

9. Slavko i Katarina Peharda – daju djeca

10. Ivan i Jaga Cmuk, Ob. Novak, Cmuk i Mežnarek

11. Vrbanec Slavica, Mirko i Josip te Leskovar Marija i Rudolf – daje Verica

12. Danijel Nemec – daje Ivana Nemec

07.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Engelbert

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Snježana, Andrija i Danko Martinčević – daje suprug

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda i ob. Gašparić – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KROZ IDUĆI tjedan vjeronauka nema te djeca umjesto vjeronauka neka dođu na blagdan Svih Svetih na Sv. Misu!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         POČELO JE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA TE SU VEČERNJE SV. MISE U NAŠOJ ŽUPI OD 17.00.H!

·         ZAVRŠEN je okončani obračun za stepenice u župnoj crkvi koje vode prema koru te su radovi završeni! Radove je izvodila tvrtka “TTG“ iz Donje Višnjice a cijena radova je iznosila: 11.054,38-kn te je isti iznos isplaćen prema izvođaču radova!

·         NADALJE OVIH DANA potpisana su 3., vrijedna ugovora za našu Župu Maruševec sa tvrtkom „Mipcro“ iz Ivanca: 1. Postava zatega u Župnoj crkvi Faza 1., u iznosu od 185.841,25-kn. 2.  Postava zatega u Župnoj crkvi Faza 2., u iznosu od 151.897,50-kn. 3. Sanacija stropa župne crkve sa injektiranjem i karbonskim vlaknima u iznosu od 317.696,88-kn! Vrijednost radova sva tri ugovora jest 655.435,63-kn te je polovica iznosa već uplaćena u iznosu od 327.717,82-kn! A završni račun uspostavit će se po konačnom obračunu korištenog materijala kao i izvršenih radova!

·         ŽUPA MARUŠEVEC prošla je na natječaju Ministarstva RRIFEU te smo kroz taj natječaj za sanaciju stropa, potpisali ugovor u vrijednosti od 100.000,00-kn koja ćemo povući za sanaciju stropa župne crkve!

·         RADOVI na postavljanju zatega kao i sanaciji stropa počet će od ovog tjedna pa molim za razumijevanje te bi trebali završiti prije Božića uz Božju pomoć!

·         POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se na Svi Svete i Dušni Dan moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca

·         BLAGOSLOV grobova Vaših najmilijih bit će po završetku Sv. Mise. Pomolit ćemo se kod glavnog križa i blagosloviti groblje, a onda pojedinačno grobove. Prolazit ću po groblju pa me pozovite!

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

24.10. 2021.  TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA –  Sv. Proklo
Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – Na nakanu jedne obitelji te za ozdravljenje bolesne osobe

MISIJSKA NEDJELJA – milodari koji se prikupe idu za potrebe misija!

25.10.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Krizant 16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač i ob. Popijač – daje supruga

26.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Lucijan 16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Copak Stjepan, Korpar Terezija i Juraj – daje Spomenka Copak

27.10.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Sabina

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Mirjana Šagi, Ivanka i Stjepan Mudri te Juraj Šagi – daju suprug Vladimir i djeca

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

28.10.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Šimun i Juda Tadej 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Juraj Rogina te ob. Rogina, Cesar i Milovec

29.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Časlav 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Rod. Vika i Andrija Kolar te ob. Kolar – daje kći

30.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Marcijan 15.00.h. – Maruševec – krštenje

15.30.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA MISA + 1. Vincek Tomo i Marica te Antun i Julika – daje kći Božica

2. Juraj, Mirko i Marija Novak, Dragutin, Barica i Ana Zrinski, Ivan i Anđela Zgrebec, Slavko i Vika Horbec, Valent i Monika Bregović te Dragutin Možanić

31.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Volfogang

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + 1. Dalibor Ivko, Marija i Franjo Sever, Ljubica, Gabrijel, Stjepan i Ana Brlenić – daje ob. Ivko

2. Stjepan Škarika – daju roditelji

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         HVALA SVIMA koji ste se odazvali na sakupljanje namirnica za Caritasovu kuhinju, volonterima Caritasa naše Župe kao i obiteljima Kundija i Deduš koji su svojim kombijima isti dan i hranu prevezli u Caritasovo skladište!

·         OD SUBOTE SV. MISE SU U 17.00.H. ZBOG POMICANJA KAZALJKE NA SATU!

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

17.10. 2021.  DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Vatroslav
07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan Posavec-Malok i Štefica Flis – daju supruga Marija i kći Vera

11.00.h. – Maruševec + Marko, Draga(ž), Slavko, Dragutin, Čedomir, Drago, Siniša i Nevenka Klepač, te ob. Klapač i Stolnik – daje obitelj

12.30.h. – Maruševec – krštenje

18.10.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Luka 16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike 3.d.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec + Bojan Bregović

19.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Izak 16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.a.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Grgurić Krešimir, ob. Hanžek, Jeronim, Ljubica, Slavko, Ivan i Josip te Štefičar Petar, Marija i Stjepan – daje ob. Grgurić

20.10.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Adelina

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA KUHINJU CARITASA VARAŽDINSKE BISKUPIJE – PUČKU KUHINJU

14.00.h. – 16.00.h. – Jurketinec „ Društveni dom“

15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište

15.00.h. – 16.00.h. – Druškovec – kod vjeronaučne dvorane

ISTI DAN NAMIRNICE SE PREVOZE U CARITASOVO SKLADIŠTE!

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.b.

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Dalibor Ivko, Stjepan, Mirko, Štefanija, Julijus, Ivan, Franjo, Andrija i Rezika Šincek – daje ob. Brlenić

21.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Uršula 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Anđela i Andrija Rožman – daju sin i kći

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

22.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Filip 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike.c.

19.30.h. – Maruševec – polazak autobusa za Međugorje

23.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Teoderet Župnika nema!
24.10.

Nedjelja

(Ze.)

MISIJSKA NEDJELJA

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Proklo

Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – Na nakanu jedne obitelji te za ozdravljenje bolesne osobe

MISIJSKA NEDJELJA – milodari koji se prikupe idu za potrebe misija!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         VJERONAUK za prvopričesnike je prema rasporedu na listiću, molim da djeca donesu popunjene pristupnice kao i potpisanu izjavu!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         DOZVOLA za izradu stepenica od Konzervatorskog odjela u Varaždinu je stigla te smo evo stepenice zabetonirali!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU – bit će u srijedu kako piše na listiću te sa zahvaljujem svima koji ćete pomoći te na taj način gladnoga nahramiti!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE U MEĐUGORJE 22-24.10.2021: 22.10.21. POLAZAK U 19.30.H NA PARKIRALIŠTU ISPRED CRKVE U MARUŠEVCU! VOŽNJA AUTOCESTOM GRANIČNI PRIJELAZ „BIJAČA“ TE DOLAZAK U MEĐUGORJE OKO 06 SATI. KRATKO ZAUSTAVLJANJE KOD KIPA (KOD CRKVE) I VOŽNJA DO BRDA KRIŽEVAC NA KRIŽNI PUT. NAKON KRIŽNOG PUTA VOŽNJA DO BRDA UKAZANJA. OKO 13 SATI VOŽNJA DO PANSIONA KOD GOSP. ČILIĆ BRANKA NA SMJEŠTAJ. RUČAK OKO 14 ILI 15 SATI PREMA DOGOVORU S GRUPOM. SLOBODNO VRIJEME DO 18 SATI KAD U CRKVI POČINJU POBOŽNOSTI NAKON TOGA SPAVANJE! 24.10.21. DORUČAK U 07.00.H., ODLAZAK NA MISU U 08 00 SATI,SLOBODNO VRIJEME ZA KAVU I OKO 10 SATI POVRATAK ZA HR. U SLUČAJU LIJEPOG VREMENA ODLAZAK DO MAKARSKE – KUPANJE 2 SATA, POSJET VEPRICU SVETIŠTE I NAKON TOGA POVRATAK KUĆI AUTOCESTOM DO CCA 23 SATA. U SLUČAJU LOŠEG VREMENA POVRATAK STAROM CESTOM DO SINJA POSJET CRKVI GOSPE SINJSKE PA PREKO KNINA UDBINE KORENICE ZA VARAŽDIN. ZA VRIJEME PUTOVANJA, ZA PRIJELAZ DŽAVNE GRANICE POTREBNA JE VAŽEČA OSOBNA ISKAZNICA, ILI PUTOVNICA. POŽELJNO I OBAVEZNO JE IMATI COVID PUTOVNICU,ODNOSNO POTVRDU O CIJEPLJENJU, ODNOSNO POTVRDU O PREBOLJENJU COVIDA. AKO NETKO NEMA NIŠTA OD NAVEDENOG, MORA SE TESTIRATI U MEĐUGORJU 130 KN SE PLAĆA! U MEĐUGORJU

SE MOŽE PLAĆATI I U KUNAMA!

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

10.10. 2021.  DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Daniel
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Kučar Tomo i Štefanija, Klen Kata i Franjo te Cepanec Kata

11.00.h. Maruševec + Stjepan, Mladen i Ivica Vočanec te Marica Županić – daje Ljiljana Novak

NAKON SV. MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE

11.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Andronik 16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec + Vjekoslav, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Josipa(ž) i Stjepan Brodar, ob. Pižeta, Mirko Lovrenčić, ob. Bednjanić i ob Hrgarek – daje Draga

12.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Maksimilijan 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Andrija, Josip i Klara Vrbanec – daje obitelj

13.10.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Venancije

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Ivan, Martin, Ema, Draga(ž) Posavec, Filip i Štefa Antolić – daje ob. Kate Posavec

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

14.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Kalist 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Mirko Bahun, ob, Bahun, Barica i Ivan Korpar, ob. Klapša, Bukovec i Hanžek, Pavao, Marija i Draga(ž) Posavec te Juraj Vincek i rod. Vincek – daje Marija Vincek

18.30.h. – Maruševec – sastanak Caritasa naše Župe

15.10.

Petak

(Bi.)

Sv. Terezija Avilska 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.c.

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Geci Nada i Anđelia te Božidar Novoselec – daju ob. Geci, Zgrebec i Smoljo

16.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Hedviga 14.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Druškovec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA –  1. Ivan Banfić, Ivan Štrlek i ob. Klepač – daje Anđela Banfić

2. Juraj Čehok i rod. Čehok te ob. Kelemen i Šestanj-Perić – daje Marija

3. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivica Varga – daje ob. Varga

4. Stjepan i Marija Hrgarek, rod. Hrgarek, Mato, Vika i Stjepan Antolić te rod. Antolić – daje ob. Hrgarek Josipa

5. Martinčević Draga(ž) i Josip – daje ob. Martinčević

6. Bara i Tomo Benkus te Stjepan Hainž – daje ob. Benkus

7. Pižeta Mirko i Blanka te Ivan i Marija – daje ob. Pižeta

8. Maxim, Dragutin i Ljubica Cerjan – daju rod. Cerjan

17.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vatroslav

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan Posavec-Malok i Štefica Flis – daju supruga Marija i kći Vera

11.00.h. – Maruševec + Marko, Draga(ž), Slavko, Dragutin, Čedomir, Drago, Siniša i Nevenka Klepač, te ob. Klapač i Stolnik – daje obitelj

12.30.h. – Maruševec – krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         HVALA gđi. Petri Korpar koja nam je u ovom tjednu napravila skicu stepenica prema koru što je bilo potrebno da bi se radovi mogli nastaviti!

·         OVIH dana podignute su dvije restaurirane knjige koje su kulturno dobro naše Župe te je predana i peta knjiga na restauraciju! Nastojat ćemo statuse animarum koje župa posjeduje registrirati kao kulturno dobro iz 1800 – ih, godina te će se nakon restauracije knjige koja je predana, krenuti sa obnovom arhivske građe!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU – bit će u idućem tjednu dok ovaj tjedan sve dogovorimo te će vrijeme i mjesto prikupljanja namirnica biti objavljeno u idućem listiću!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE U MEĐUGORJE 22-24.10.2021: 22.10.21. POLAZAK U 19.30.H NA PARKIRALIŠTU ISPRED CRKVE U MARUŠEVCU! VOŽNJA AUTOCESTOM GRANIČNI PRIJELAZ „BIJAČA“ TE DOLAZAK U MEĐUGORJE OKO 06 SATI. KRATKO ZAUSTAVLJANJE KOD KIPA (KOD CRKVE) I VOŽNJA DO BRDA KRIŽEVAC NA KRIŽNI PUT. NAKON KRIŽNOG PUTA VOŽNJA DO BRDA UKAZANJA. OKO 13 SATI VOŽNJA DO PANSIONA KOD GOSP. ČILIĆ BRANKA NA SMJEŠTAJ. RUČAK OKO 14 ILI 15 SATI PREMA DOGOVORU S GRUPOM. SLOBODNO VRIJEME DO 18 SATI KAD U CRKVI POČINJU POBOŽNOSTI NAKON TOGA SPAVANJE! 24.10.21. DORUČAK U 07.00.H., ODLAZAK NA MISU U 08 00 SATI,SLOBODNO VRIJEME ZA KAVU I OKO 10 SATI POVRATAK ZA HR. U SLUČAJU LIJEPOG VREMENA ODLAZAK DO MAKARSKE – KUPANJE 2 SATA, POSJET VEPRICU SVETIŠTE I NAKON TOGA POVRATAK KUĆI AUTOCESTOM DO CCA 23 SATA. U SLUČAJU LOŠEG VREMENA POVRATAK STAROM CESTOM DO SINJA POSJET CRKVI GOSPE SINJSKE PA PREKO KNINA UDBINE KORENICE ZA VARAŽDIN. ZA VRIJEME PUTOVANJA, ZA PRIJELAZ DŽAVNE GRANICE POTREBNA JE VAŽEČA OSOBNA ISKAZNICA, ILI PUTOVNICA. POŽELJNO I OBAVEZNO JE IMATI COVID PUTOVNICU,ODNOSNO POTVRDU O CIJEPLJENJU, ODNOSNO POTVRDU O PREBOLJENJU COVIDA. AKO NETKO NEMA NIŠTA OD NAVEDENOG, MORA SE TESTIRATI U MEĐUGORJU 130 KN SE PLAĆA! U MEĐUGORJU SE MOŽE PLAĆATI I U KUNAMA!

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

03.10. 2021.  DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Svjetlana
PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.30.h. – Budnica „Kuburaške udruge Maruševec“

10.00.h. – Svečano otvorenje „10. Sajma v Maruševcu“

11.00.h. Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik

Za sve žive i pokojne članove „Kuburaške udruge Maruševec“

Pjevanje na misnim slavljima predvodi gđa. Marijana Gašparić sa „Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca“ i sa „Zborom odraslih iz Maruševca“  g. Kristijan Cesar sa „Zborom mladih iz Maruševca“ a misno slavlje predslavi domaći župnik Krunoslav Milovec

12.15.h. – Zajednički nastup kuburaških udruga

Kao i svake godine „Sajam v Maruševcu „ organizira „Kuburaška udruga Maruševec“ te na taj način obilježavamo i župni blagdan „Čiselske nedele“ uz domaće izlagače sudjeluje 20. udruga i OPG-a iz Varaždinske Županije te 10-tak prijateljskih kuburaških udruga! Pozvani smo svi uz pridržavanje epidemioloških mjera!

04.10.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  – na nakanu ozdravljenja

05.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Mauro 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Rozalija i Franjo Vincek, Dragica i Mato te Ivan Kolarić – daju Franjo i Marija Kolarić

06.10.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Bruno

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Vika, Stjepan i Mirko Korpar- Japek, Belcar Alojz i Ema – daje ob. Ive Korpar

07.10.

Četvrtak

(Bi.)

B.D.M. od Krunice 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  – u zahvalu Majci Božjoj na primljenim milostima

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

08.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Demetrije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Rod. Klapša Tomo i Josipa(ž), Davor, Vrbanec Vjekoslava(ž) te ob. Miholić, Klapša i Možanić – daje Davorka

09.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Abraham 16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Druškovec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA –  1. Nada, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg te Marija i Stjepan Buhin

2. Ivka Martinčević, Ankica Herceg, Ivan Posavec-Malok i rod. Posavec-Malok

3. Mihael Hunjet, Stjepan, Franjo i Josipa(ž) Herceg, Florijan, Sofija, Stjepan, Dragutin, Agata, Josip, Kata i Vida(ž) Martinčević – daje Ema Herceg

19.00.h. – Maruševec – NAKON SV. MISE SASTANAK SA KRIZMANICIMA I RODITELJIMA – MOLIM SA SOBOM PONIJETI POPUNJENE PAPIRE KOJE SU DJECA DOBILA NA ISPOVIJEDI!

10.10.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I    OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Daniel

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Kučar Tomo i Štefanija, Klen Kata i Franjo te Cepanec Kata

11.00.h. Maruševec + Stjepan, Mladen i Ivica Vočanec te Marica Županić – daje Ljiljana Novak

NAKON SV. MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         SANACIJA STEPINICA U ŽUPNOJ CRKVI TRENUTNO JE ZAUSTAVLJENA PO ODLUCI: Konzervatorskog odjela u Varaždinu, te ovih dana čekamo dozvolu za nastavak radova!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bit će: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte je 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju! AUTOBUS JE PUN I MJESTA VIŠE NEMA!