DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

03.10. 2021.  DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Svjetlana
PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.30.h. – Budnica „Kuburaške udruge Maruševec“

10.00.h. – Svečano otvorenje „10. Sajma v Maruševcu“

11.00.h. Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik

Za sve žive i pokojne članove „Kuburaške udruge Maruševec“

Pjevanje na misnim slavljima predvodi gđa. Marijana Gašparić sa „Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca“ i sa „Zborom odraslih iz Maruševca“  g. Kristijan Cesar sa „Zborom mladih iz Maruševca“ a misno slavlje predslavi domaći župnik Krunoslav Milovec

12.15.h. – Zajednički nastup kuburaških udruga

Kao i svake godine „Sajam v Maruševcu „ organizira „Kuburaška udruga Maruševec“ te na taj način obilježavamo i župni blagdan „Čiselske nedele“ uz domaće izlagače sudjeluje 20. udruga i OPG-a iz Varaždinske Županije te 10-tak prijateljskih kuburaških udruga! Pozvani smo svi uz pridržavanje epidemioloških mjera!

04.10.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  – na nakanu ozdravljenja

05.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Mauro 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Rozalija i Franjo Vincek, Dragica i Mato te Ivan Kolarić – daju Franjo i Marija Kolarić

06.10.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Bruno

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Vika, Stjepan i Mirko Korpar- Japek, Belcar Alojz i Ema – daje ob. Ive Korpar

07.10.

Četvrtak

(Bi.)

B.D.M. od Krunice 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  – u zahvalu Majci Božjoj na primljenim milostima

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

08.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Demetrije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Rod. Klapša Tomo i Josipa(ž), Davor, Vrbanec Vjekoslava(ž) te ob. Miholić, Klapša i Možanić – daje Davorka

09.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Abraham 16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – prilika za sv. Ispovijed  ispred ulaza u sakristiju

17.30.h. – Druškovec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA –  1. Nada, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg te Marija i Stjepan Buhin

2. Ivka Martinčević, Ankica Herceg, Ivan Posavec-Malok i rod. Posavec-Malok

3. Mihael Hunjet, Stjepan, Franjo i Josipa(ž) Herceg, Florijan, Sofija, Stjepan, Dragutin, Agata, Josip, Kata i Vida(ž) Martinčević – daje Ema Herceg

19.00.h. – Maruševec – NAKON SV. MISE SASTANAK SA KRIZMANICIMA I RODITELJIMA – MOLIM SA SOBOM PONIJETI POPUNJENE PAPIRE KOJE SU DJECA DOBILA NA ISPOVIJEDI!

10.10.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I    OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Daniel

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Kučar Tomo i Štefanija, Klen Kata i Franjo te Cepanec Kata

11.00.h. Maruševec + Stjepan, Mladen i Ivica Vočanec te Marica Županić – daje Ljiljana Novak

NAKON SV. MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         SANACIJA STEPINICA U ŽUPNOJ CRKVI TRENUTNO JE ZAUSTAVLJENA PO ODLUCI: Konzervatorskog odjela u Varaždinu, te ovih dana čekamo dozvolu za nastavak radova!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bit će: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte je 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju! AUTOBUS JE PUN I MJESTA VIŠE NEMA!