DVADESET I DRUGA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

29.08. 2021.  DVADESET I DRUGA  NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Ivan
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Branko Kokotec, ob. Kokotec, Franjo Bančić i ob. Bančić, Katica Posavec, Ivan Bunić i ob. Bunić, Stanko Petriš i ob. Petriš te Silvestar Martinčević – daje Barbara

11.00.h. Maruševec + Ljubek Ljerka i Stank,  Ferenčina Josip i Terezija, Čehok Izidor i Slavica – daje Natalija Ferenčina

30.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Margarita 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

Sv. Misa koja je bila upisana za danas preebačena je na petak budući da „UDVDR MARUŠEVEC“  ima prijem kod našeg varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša

31.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Rajmund 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Izidor Mesec, Cirila(ž), Antun i Slavko Šalomun, te Anđelu(ž) Šagi – daje Josipa Mesec

01.09.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Egidije

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mario, Dragica, Stjepan i Štefica, Ankica Maruševec, Lovro Slunjski – daje ob. Maruševec

02.09.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Prosper 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo, Stjepan i Matilda te Mirko Grilek – daje ob. Grilek

03.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Grgur Veliki 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec +  Marija Korpar i Josip Komes – daje ob. Ivana Korpar

04.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Dunja HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus od 50 mjesta ide u smjeru CerjeNebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak i crkva Maruševec. Drugi autobus od 57 mjesta ide  u smjeru Greda, Jurketinec, Bikovec, Biljevec, Kapelec, ČALINEC – Hubar, Mega – IGRALIŠTE, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor te crkva Maruševec! OBA AUTOBUSA DOLAZE PRED CRKVU U MARUŠEVCU te krećemo put Trsata!  Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Omišlj na otoku Krku! Iz Omišlja u 18.30.h. je polazak autobusa i povratak kućama! Koji još nisu uplatili karte neka to učine kroz ovaj tjedan! Sa sobom ponijeti maske!
05.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I TRUĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Urban

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Jurgec Ivica i Andrej – daje Zorica Jurgec

11.00.h. Maruševec + Josip Horbec – daje ob. Horbec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

22.08. 2021.  DVADESET I PRVA  NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Vladislav
Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Slava, Franjo i Juraj Šimunić, Juraj Korpar i Doroteja Tomašek – daje Viktorija

11.00.h. Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji

23.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ruža 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Matija Cerjan

24.08.

Utorak

(Cr.)

Sv. Bartol 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josip, Viktorija i ob. Kolar te Ivan, Elizabeta, Andrija, Kata i ob. Kovač

25.08.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Ljudevit

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
26.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Melkisedek 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Pernar – daje ob. Pernar

27.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Monika 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Franjo Bregović – daje ob. Bregović

28.08.

Subota

(Bi.)

Sv. Augustin 11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Miroslav, Katarina, Rudolf  i ob. Hrgarek, Vera i Janko Kolenko, Josip Kanjir, ob. Kapljić, Vunić i Kardov – daje Slavica

2. Mirko i Draga(ž) Možanić, Stjepan, Josip i Ljuba(ž) Korpar, Emilija, Mirko i Marija Cupar – daje ob. Marice Korpar

3. Bosak Stjepan, Gabrijel i Jagica, Lončar Josip te Katarina i Stjepan Šipek – daje ob. Bosak

4.Verona i Stjepan Podbojec, Ana i Mirko Peharda te Marija i Vladimir Janiček – daje ob. Podbojec

5. Dragutin i Franciska Možanić, ob. Grahek i Zrinski te Jura Novak – daje sin Vilko

29.08.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ivan

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Branko Kokotec, ob. Kokotec, Franjo Bančić i ob. Bančić, Katica Posavec, Ivan Bunić i ob. Bunić, Stanko Petriš i ob. Petriš te Silvestar Martinčević – daje Barbara

11.00.h. Maruševec + Ljubek Ljerka i Stank,  Ferenčina Josip i Terezija, Čehok Izidor i Slavica – daje Natalija Ferenčina

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         SAKRAMENAT SV ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Vjeran Glavica sin Juraja i Ksenije r. Flajšman,  rođ., 24.06.1991. u Varaždinu iz Biljevca 69, Župa Maruševec i Patricija Beneta kći Marina i Jadranke r. Popijač rođ., 21.02.1995. u Varaždinu iz L.D.G.KRKLECA 138.A., Župa Maruševec!  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 11.09.2021.  u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bit će 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte je 120,-kn 1. autobus je pun, a u drugom ima još 10. mjesta!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Koji ste se upisali kroz ovaj tjedan možete uplatiti kartu u uredovno vrijeme za 2., autobus! 2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.08. 2021.  DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – SVETKOVINA UZNESENJA BL.DJ. MARIJE – VELIKA GOSPA – Sv. Marija
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. Maruševec + 1. Slavko, Čedomir, Dragutin i Drago i ob. Klepač, Međeral, Vučković te Vlado Šac – daje ob. Međeral

2. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i Sv. Roku, Ciril i Kata Posavec, rod. Posavec, Josip Pintarić rod. Pintarić te vlč. Martin Mezak

2. Tomo, Ema i Andrija Patrčević te Martin Slivar – daje obitelj

3. Andrija i Kata Benkus, rod. Benkus, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje ob. Benkus

4. Kokotec – Lovrek Josipa(ž) i Branimir, Martinčević-Smodek Štefanija i Tomo

5. Ivan i Anka Belcar, Tereza Kokotec, Andrija i Snježana Martinčević te Barica Vršić – daje Marija

6. Vesna Hanžek, Jaga, Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Mijo i Kata Pintarić te Anđela i Julijus Hanžek – daje Draga

7. Juraj, Margareta, Mijo i Vinko Rogina

8. Cerjan Matija – daje ob. Cerjan

9. Martin, Josipa(ž) i Josip, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija, Zita, Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona i Darko Belcar te Vera Martinić – daje ob. Belcar

10. Dalibor Ivko, Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daje ob. Lončar

11. Ana i Andrija Vajdić, Ob. Kokotec-Lovrek i ob. Barlafa – daje ob. Lončar

16.08.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Rok 08.00.h. – Druškovec – župna misa

11.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Barica, Dragutin i Andrija, Slavko i Nada Herceg, Stjepan Kušter, Helena Blaži, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stanko, Marija i Stjepan Ivančević – daje Darko

2. Martinčević Vinko, Anka, Ivan i Stjepan, Belcar Zvonko, Stjepan, Anka i Ivan, Kraš Franjo, Rozika i Stjepan, Mikulan Josip, Ljubica i Dino, Kolar Katarina i Martin, Petak Stanko, Ciglar Verona i Pavao, Kozina Radomir i Zvonko

3. Belcar Franjo, Kata i Andrija, Martinčević Ema i Rok, Šipek Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip te Škrinjar Jelica i Ivan

4. Zahvala Sv. Roku na pomoć obitelji

5. Franjo Posavec,  i roditelji

6. Đurđica, Stjepan, Agata i Dragutin Lazni, Rok, Slava i Anđela Šincek – daje suprug sa obitelji

7. Martinčević Zvonko, Marija, Marko i Viktorija, Slavka(Ž), Vilim i Gabrijela te Mirjana Veseljak te Atanas i Pavlina Trajkovski – daje ob Martin

Središnje misno slavlje u 11.00.h., nam predslavi i propovijeda vlč. Damir Slamek župnik iz Novog Virja!

Pjevanje na misnim slavljima predvodi gđa. Marijana Gašparić sa „Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca“ i sa „Zborom odraslih iz Maruševca“  g. Kristijana Cesar sa „Zborom mladih iz Maruševca“  gđa. Nadica Martinčević sa pjevačima iz Druškovca! A na sam blagdan Sv. Roka pjevat će i pjevači iz Novog Virja! Nakon misnog slavlja kao i svake godine naši kuburaši „KUM –ovi“ pucat će iz kubura te na taj način obilježiti blagdan Sv. Roka!

17.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Liberat 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marčec Vjera i Zvonimir – daju Kristina i Monika

18.08.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Jelena

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Andrija, Antun i Stanka(ž), Mihalić, Josip Novoselec, Dragan i Magdalena Deduš, rod., i braća Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko i Žlibar – daje Ljiljana

19.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Timotej 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Terezija i Slavko Kresonja – daje Marija Buhin

20.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Bernard 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo Gašparić te ob. Gašparić i Galić – daje Biserka Gašparić

21.08.

Subota

(Bi.)

Sv. Pio X. 11.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Blaž Čavar, Milka Košćak, Katarina Božić – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Marija i Josip Đurasek – daju sin i obitelj

3. Štefica i Slavko Makovec, ob. Makovec, Posavec, Tomašek, Podbojec, Deduš, Šalomon i Vrbanec te Josipa(ž) Serini – daje Marija Podbojec

4. Dragutin, Anđela(ž), Martin, Đurđica, Josip i Jela Šimek  – daje Katica Tomašek

5. Branimir i Vika Kumrić, Ivan i Ana Pintarić, Ljubica i Stjepan Korpar, ob. Orsag, Barica Gonzi te Marija i Željko Rogina – daje ob. Juraja Kumrić

6. Josip i Željko Vesenjak, Andrija i Ema Peharda, Ivica Varga te Slavica i Stjepan Rudec, Stanko, Jaga i Ivan Herceg – daje Marija Vesenjak

7. Josip i Stanka Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Lončar, Žiher, Jambrešić, Pajtak i Špoljar – daje Barica Šimek

8. Na zahvalu M.B.Bistričkoj za ozdravljenje jedne osobe

9. Radić Milka i Vinko, Leovec Vinko i Anđe, Štrkalj Nevenka, Belonđija Juro i Anica – daje Mato

10. Tomo Kraljić, roditelji i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

11. Slavko, Stanko i Ema Kukec, Nikola Dombaj, Stanko, Milka, Slavko i Nada Kretić, Andrija, Ema i Franjo Plasajec te Tomo Dragarić – daje ob. Kukec

22.08.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vladislav

Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Slava, Franjo i Juraj Šimunić, Juraj Korpar i Doroteja Tomašek – daje Viktorija

11.00.h. Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         SAKRAMENAT SV ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Tomica Škriljevečki, sin Zlatka i Marije r. Ivko., rođ. 10.07.1987., u Varaždinu,  iz Vladimira Nazora 26., Varaždin, Župa Sv. Nikole – Varaždin  i Marija Hranić,  kći Ivana i Slavice r. Malčec., rođ. 11.08.1989., u Varaždinu iz Koretinec 94, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 28.08.2021. u Župi Sv. Nikole u Varaždinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Dean Tolić, sin Zorana Janković i Ljiljane Tolić., rođ. 29.09.1988., u Zagrebu, iz Hrvatskih branitelja 4.C, Varaždin,  Župa Sv. Nikole – Varaždin  i Matea Cerjan,  kći Vinka Cerjan i Snježane r. Gnezda., rođ. 14.08.1987., u Zagrebu iz Biljevec 76, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 10.09.2021.  u Župi Sv. Nikole u Varaždinu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Karlo Dekan, sin Dragana i Zvjezdane r. Kontent., rođ. 08.02.1997., u Zaboku iz Hum Zabočki 63, Župa Donja Stubica i Andreja Šagi, kći Andrije i Marice r. Brežnjak., 21.04.1995., u Varaždinu iz Brodarevec 63, Župa Maruševec!  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 17.09.2021.  u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bilo bi 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte bit će 120,-kn autobus je pun!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Otvorit ću i drugi autobus te ukoliko se napuni onda će ići ukoliko ne vratiti ću Vam novac!

2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, većera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

08.08. 2021.  DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Dominik
Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula(ž) Cerjan te Marija i Ivica Kolenko, Mirko Rožman te Ob. Gradiček  – daje ob. Kišić

11.00.h. Maruševec + Kontrec Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor, Lipovec  Milan, Verona i Franjo, Lončar Bara i Rok te  Šenkiš Viktor – daje Josipa Kontrec

09.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Terezija Benedikta od Križa 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Dragica, Slavko i Miro Matijašec, Ob. Matijašec, Šalamun te Josip Malčec

10.08.

Utorak

(Cr.)

Sv. Lovro 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Eva, Franjo te Vika i Marko Bahun – daje obitelj

11.08.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Klara

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Franjo Herceg i Veronika Pintarić – daje ob. Herceg

12.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Franciska 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + rod. Terezija i Vladimir Kolar – daje obitelj

13.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Poncijan 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Druškovec + 1. Kolarić Ivan, Rušec Verona i Milan te Kolarić Mato i Dragica – daje Jadranka

2. Vrbec Ivan, Ob. Špernjak, Đurđica Suljić, Stjepan Ernoić – daje Ivan

3. Stjepan Petrinjak, Slavko i Draga Herceg te rod. Herceg – daje Vikica

14.08.

Subota

(Cr.)

Sv. Maximilijan Kolbe 13.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – vjenčanje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Ob. Martinčević, Stanko, Josipa(ž), Ivica, Andrija i Slavko, ob. Kokotec, Milka, Alojz, Josip, Ana, Dragutin i Stjepan te ob. Belcar, Bara, Stanko i Stjepan – daje Slava Martinčević

2. Vinko i Roza Šagi, Ivan, Cvetko i Ana Peharda te Rajko Vukičević – daje Štefica Peharda

3. Bubnjar Andrija i Dragutin, Brlenić Stjepan i Ana, te Ivko Dalibor – daje Karolina

4. Bojana (ž), Dragutin i Bara Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec – daje ob. Kovačić

15.08.

Nedjelja

(Bi.)

 

SVETKOVINA UZNESENJA BL.DJEVICE MARIJE

VELKA GOSPA

Sv. Marija

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. Maruševec + 1. Slavko, Čedomir, Dragutin i Drago i ob. Klepač, Međeral, Vučković te Vlado Šac – daje ob. Međeral

2. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1. Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i Sv. Roku, Ciril i Kata Posavec, rod. Posavec, Josip Pintarić rod. Pintarić te vlč. Martin Mezak

2. Tomo, Ema i Andrija Patrčević te Martin Slivar – daje obitelj

3. Andrija i Kata Benkus, rod. Benkus, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje ob. Benkus

4. Kokotec – Lovrek Josipa(ž) i Branimir, Martinčević-Smodek Štefanija i Tomo

5. Ivan i Anka Belcar, Tereza Kokotec, Andrija i Snježana Martinčević te Barica Vršić – daje Marija

6. Vesna Hanžek, Jaga, Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Mijo i Kata Pintarić te Anđela i Julijus Hanžek – daje Draga

7. Juraj, Margareta, Mijo i Vinko Rogina

8. Cerjan Matija – daje ob. Cerjan

9. Martin, Josipa(ž) i Josip, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija, Zita, Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona i Darko Belcar te Vera Martinić – daje ob. Belcar

10. Dalibor Ivko, Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daje ob. Lončar

11. Ana i Andrija Vajdić, Ob. Kokotec-Lovrek i ob. Barlafa – daje ob. Lončar

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bilo bi 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte bit će 120,-kn ako autobus bude pun!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, većera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

·         Proštenja Sv. Roka u Druškovcu –  na blagdan Sv. Roka misna slavlja su u 08.00.h i 11.00.h! Pola sata prije sv. Misa trodnevnice imat ćete priliku za sv.  Ispovijed, a za blagdan Velike Gospe sat vremena prije!

·          Terapijska zajednica „Moji dani“ iz Đurmanca je sa nama i nakon sv. Misa ponuditi će Vam svojih ruku djelo koje ćete moći uzeti uz dobrovoljni prilog!

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

01.08. 2021.  OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Alfonz
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + vlč. Martin Mezak, Relja Bašić, Štefica, Alojzija(Ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec te Vlado Posavec

11.00.h. Maruševec + Korpar Josip i Bara, Matišić Marijan, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

02.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

Bl. Euzebije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec + Života Đokić – sprovodna misa

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga i ob. Cmuk, Novak i Mežnarek – daje Emilija

03.08.

Utorak

(Ze.)

Bl. Augustin Kažotić 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. Maruševec + Mario Maruševec – sprovodna misa

18.00.h. – Maruševec + Fadiga Stjepan, Juraj i Ema te Matijašec Ivan i Bara – daje ob. Fadiga

04.08.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Ivan Marija Vianney

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

18.00.h. – Maruševec + Marija, Vika i Ivan Jambrešić – daje ob. Zgrebec

05.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Snježana 07.15.h. – Maruševec – spomenik kod dvorca – diznje zastave

08.00.h. – Maruševec + poginuli i preminuli Hrvatski branitelji

09.00.h. – Maruševecc – mimohod do spomenika pokraj crkve, paljenje svijeća, prigodni govor i povjesnica o VRO OLUJA, te sportsko druženje

14.00.h. – Maruševec – spomenik kod crkve – dolazak udruge „Konj moj prijatelj“ te paljenje svijeća i molitva

06.08.

Petak

(Bi.)

 

PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

Sv. Just

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slava, Stanko, Andrija i Ana Patrčević, Antun i Dora Stolnik, Damir Sobota, Ljubica i Nikola Jergović te Anica i Ivo Sertić – daje ob. Patrčević

07.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Siksto 12.00.h. – Maruševec – krštenje i vjenčanje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Marija i Stjepan Makovec, ob. Makovec i Kukec – daju kčeri

2. Vilko, Vika i Andrija Cmuk, Vika, Janko i Slavko Martinčević, Mirko Furjan – daje Marija Cmuk

3. Ivan Krobot, Juraj Kralj, Vinko, Anđela(ž), Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec i ob. Banec, Juraj i Anka Špoljar, Višnja Peharda i ob. Peharda, Stjepan Lončar, Dražen Bingula i rod. Bingula, ob. Žlibar, Andrija Mihalić i ob. Mihalić – daje ob. Krobot

08.08.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Dominik

Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula(ž) Cerjan te Marija i Ivica Kolenko, Mirko Rožman te Ob. Gradiček  – daje ob. Kišić

11.00.h. Maruševec + Kontrec Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor, Lipovec  Milan, Verona i Franjo, Lončar Bara i Rok te  Šenkiš Viktor – daje Josipa Kontrec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramanet sv. Ženidbe žele sklopiti: Danijel Kresić, sin Branka i Nade r. Matijević., rođ., 17.07.1990. u Kopru iz Cerje Nebojse 129, Župa Maruševec i Patricia Možanić, kći Ivice i Brankice r. Maruševec., rođ. 13.01.1996., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 129, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 07.08.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bilo bi 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte bit će 120,-kn ako autobus bude pun!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, većera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

·         Uoči proštenja Sv. Roka u Druškovcu bit će TRODNEVNA DUHOVNA PRIPRAVA, 13., 14., i 15.08., u 18.00.h dok će na blagdan Sv. Roka misna slavlja biti u 08.00.h i 11.00.h!

·         IDUĆU NEDJELJU  terapijska zajednica „Moji dani“ iz Đurmanca bit će sa nama te će nakon sv. Misa ponuditi svojih ruku djelo koje ćete moći uzeti uz dobrovoljni prilog!