DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

22.08. 2021.  DVADESET I PRVA  NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Vladislav
Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Slava, Franjo i Juraj Šimunić, Juraj Korpar i Doroteja Tomašek – daje Viktorija

11.00.h. Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji

23.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ruža 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Matija Cerjan

24.08.

Utorak

(Cr.)

Sv. Bartol 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josip, Viktorija i ob. Kolar te Ivan, Elizabeta, Andrija, Kata i ob. Kovač

25.08.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Ljudevit

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
26.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Melkisedek 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Pernar – daje ob. Pernar

27.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Monika 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Franjo Bregović – daje ob. Bregović

28.08.

Subota

(Bi.)

Sv. Augustin 11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Miroslav, Katarina, Rudolf  i ob. Hrgarek, Vera i Janko Kolenko, Josip Kanjir, ob. Kapljić, Vunić i Kardov – daje Slavica

2. Mirko i Draga(ž) Možanić, Stjepan, Josip i Ljuba(ž) Korpar, Emilija, Mirko i Marija Cupar – daje ob. Marice Korpar

3. Bosak Stjepan, Gabrijel i Jagica, Lončar Josip te Katarina i Stjepan Šipek – daje ob. Bosak

4.Verona i Stjepan Podbojec, Ana i Mirko Peharda te Marija i Vladimir Janiček – daje ob. Podbojec

5. Dragutin i Franciska Možanić, ob. Grahek i Zrinski te Jura Novak – daje sin Vilko

29.08.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ivan

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Branko Kokotec, ob. Kokotec, Franjo Bančić i ob. Bančić, Katica Posavec, Ivan Bunić i ob. Bunić, Stanko Petriš i ob. Petriš te Silvestar Martinčević – daje Barbara

11.00.h. Maruševec + Ljubek Ljerka i Stank,  Ferenčina Josip i Terezija, Čehok Izidor i Slavica – daje Natalija Ferenčina

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         SAKRAMENAT SV ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Vjeran Glavica sin Juraja i Ksenije r. Flajšman,  rođ., 24.06.1991. u Varaždinu iz Biljevca 69, Župa Maruševec i Patricija Beneta kći Marina i Jadranke r. Popijač rođ., 21.02.1995. u Varaždinu iz L.D.G.KRKLECA 138.A., Župa Maruševec!  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 11.09.2021.  u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bit će 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte je 120,-kn 1. autobus je pun, a u drugom ima još 10. mjesta!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Koji ste se upisali kroz ovaj tjedan možete uplatiti kartu u uredovno vrijeme za 2., autobus! 2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!