OGLASI PETA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC

26.03. 2023. PETA  KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Montan
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Kučar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Josip, Marija i Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

PJEVANJE NA MISNOM SLAVLJU U 11.00.H., NAM PREDVODI DJEČJI ZBOR

27.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Rupert 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Kontrec Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor, Lipovec Milan, Verona i Franjo, Lončar Barbara i Rok te Šenkiš Viktor – daje ob. Kontrec

18.30.h.- Maruševec – proba čitača muke

28.03.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Kastor

 

07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

29.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Bertold 07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

30.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Edmund 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Josip, Stjepan i Marija Cmuk

31.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Benjamin

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. –  Maruševec – križni put

17.30.h. – Maruševec  – na nakanu

17.00.h. – Jurketinec – križni put

01.04.

Subota

(Lju.)

Navještenje Gospodinovo – BLAGOVIJEST 13.00.h. – Maruševec  – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + 1. Cirila(ž), Antun i Slavko Šalomon, Izidor Mesec i Anđela(ž) Šagi – daje Josipa Mesec

2. Slavko, Blaž i Justina(ž) Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

3. Juraj i Slavko Kretić, rod. Kretić, ob. Peharda, Josip Jurgec i rod. Jurgec, Ljuba(ž)  Korpar, te Jaga i Petar Vrbanec – daje Katarina Kretić

4. Danica Vrbanec – daje obitelj

5. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip i rod. Korpar, Milica i Vladimir Štibrić, ob. Valentak, Bahun, Breški i Josip Tomek-Hudek – daje Mira

6. Pižeta Marica i Josip te Uranić Ljubica – daje obitelj

02.04.

Nedjelja

(Cr.)

 NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA

Sv. Teodora

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec  + Petriš Davor – daje mama

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Branko Janiček – daju supruga i djeca

BLAGOSLOV MASLINOVIH GRANČICA NA SVIM MISAMA! PRIJE MISE U 11.00.H., U MARUŠEVCU SKUPLJAMO SE ISPRED CRKVE GDJE ĆEMO BLAGOSLOVITI MASLINOVE GRANČICE  TE U PROCESIJI UĆI U CRKVU!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!

·         LJETNO RAČUNANJE VREMENA : započinje od danas  26.03.2023., te su večernje Sv. Mise u našoj Župi od 18.00.h!

·         UDRUGE – koje žele dežurati na Veliku subotu kod Božjeg groba neka mi se jave kroz ovaj tjedan da mogu sastaviti raspored!

·         NA BLAGDAN CVJETNICE – bit će pripremljene maslinove grančice uz koje se može dati dobrotvorni prilog (nije obvezan)! Prilog koji se prikupi od maslinovih grančica ide za potrebe Župnog caritasa! Zahvaljujem obitelji Bačkov iz Pakoštana koja će nam ovaj tjedan poslati maslinove grančice!

OGLASI ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC

19.03. 2023. ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Marcel
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h – 10.00.h. – JURKETINEC ISPRED KAPELE PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITAS

09.30.h. – Druškovec + Kolarek  Stanko, Stjepan i Tomica, Rauš Đurđa, Posavec-Hladin Josip, Marija, Vlatko, Franjo, Magdalena i Franjo – daje obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Stjepan, Dragica i Franjo Marčec, Slavko i ob. Buden te Franjo Kolar – daje Blanka

NEDJELJA JE ŽUPNOG CARITASA TE SVATKO TKO ŽELI MOŽE DONIJETI KAO I SVAKE GODINE NAMIRNICE NA MISNO SLAVLJE, KAKO BI SMO IH MOGLI STAVITI U PAKETE ZA POTREBNE U NAŠOJ ŽUPI! TAKOĐER MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDE ZA ŽUPNI CARITAS!

20.03.

Ponedjeljak

(Bi.)

BLAGDAN SV. JOSIPA – ZARUČNIKA 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk  za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + 1.Peharda Božić Josip i Korpar Katarina – daju Kristina i Monika

2. Jug Josip – daje supruga

3. Josip Bašić i ob., Mirko, Jagica i Juraj Banec, ob. Banec, Mirko Kekec i ob., Pepica Kolenko i ob. – daje Barica Bašić

4. Josip, Juraj i Milka Peharda, Juraj Kretić, Vlado Lacković te Stjepan i Ana Martan – daje Katica Peharda

5. Josip, Ema i Ivan Štrlek te Ivan Banfić – daje Slavica

6. Martin i Josipa(ž) te Vera i Josip Martinčević-Gregurin i obitelj Martinčević – Gregurin te Zlatko Čavlović – daje Barica

7. Josip Šagi i obitelj Šagi – daje sestra Dragica

8. Viktorija i Josip Kolar, Kata, Andrija, Ivan i Elizabeta Kovač, Mirko, Slava, Barbara i Dragutin te Ivan Husnjak – daje Dragutin Kolar

9. Vrbanec Andrija – daje supruga Vika

10. Dragarić Tomo i ob. Dragarić te Draga i Slavko Kukec – daje obitelj

11. Ob. Lončar, Juraj, Kata, Josip, Tomo, Vjekoslava(ž), Vladimir, Julius, Marija i Josip Fiškuš – daje ob. Mirka Lončar

12. Elizabeta Šipek, i Marija Kiđemet – daje Marijana

13. Josip. Ljuba i Stjepan Korpar – daje obitelj Marice Korpar

14. Josip, Klara, Stjepan, Dragica, Ivan i Slavica Gašparić, Josip, Marija, Ana i Tomo Kralj, Marija, Ivica i Ivan Papec – daje Ankica

15. Mirko, Vikica, Lovro i Pepica Krobot, Josip, Ljuba i Milka Leskovar – daje Ivan Krobot

21.03.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Kristijan

 

18.00.h. – Maruševec + Franjo Mihalina – daje obitelj

(Promijenjen je termin Sv.Mise da se župnik stigne vratiti iz Zagreba)

22.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Oktavijan 07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

10.00.h. – Pastoralni centar Varaždinske biskupije – SUSRET VARAŽDINSKOG ARHIĐAKONATA

14.00.h. – Maruševec – slaganje i odvoz Caritasovih paketa

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk  za sve prvopričesnike

23.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Edmund 08.00.h – ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA, KREČEM OD LADANJA PREMA GREDI – CERJE – DRUŠKOVEC – NOVAKI

16.00.h. – Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec  + Karlo, Agata i Božica Kliček, Nada Vlahović, Vilko Mavrek te Katica i Jakov Mihelčić – daje Božica Vlahović

17.30.h. – 18.30.h – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

24.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Javorka

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Ivan i Marija Kapljić, Janko i Vera Kolenko, Josip Kanjir, Miroslav Hrgarek te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

17.00.h. – Jurketinec – križni put

17.00.h. – Maruševec – proba pjevanja dječjeg zbora

25.03.

Subota

(Lju.)

Navještenje Gospodinovo – BLAGOVIJEST 11.00.h. -13.00.h. – „DAN NARCISA“ u organizaciji „Udruge žena Maruša“ i Općine Maruševec – predavanje šest doktora i stručnjaka, mogućnost provjere šećera u krvi i mjerenje krvnog tlaka.. i druge prezentacije (mogu se dati i dobrovoljni prilozi koji će biti namijenjeni liječenju oboljelih od raka dojke)

15.00.h. – Druškovec –  KORIZMENA ISPOVIJED– PO ZAVRŠETKU SV. ISPOVIJEDI ODMAH MISA – na nakanu

15.00.h. – Jurketinec  – KORIZMENA ISPOVIJED – PO ZAVRŠETKU SV. ISPOVIJEDI ODMAH MISA + Juraj Korpar, Slava i Franjo Šimunić Doroteja Tomašek – daje Viktorija

16.00.h. – Maruševec – KORIZMENA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI

17.00.h. – Maruševec + 1. Kristijan, Josip, Marko, Barbara, Valent i Paula Kolar te Juraj Eršegović – daje Vlado Kolar

2. Stjepan, Anka i Dragica Špoljar, rod. Špoljar, Andrija i Anđela Peharda, Juraj Makovec i rod. Makovec – daje Slavko Špoljar

3. Rod. Cmuk, Franjo i Slavica Možanić te Vladimir Kovačić – daje ob. Cmuk

4. Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip, Jagica, Franjo i Katica Popijač, Tomo, Rozika, Josipa(ž) i Danijel Bahun, Marija i Valent Kolac– daje Slavica

5. Posavec Vjekoslava(ž), Punčec Stjepan i Terezija te Olga Posavec-Tušek – daje ob. Stjepana Posavec

6. Eva, Dragan, Stjepan i Marija Hrgarek, Ivka, August i Đuro Prelog, Barica i Stjepan Grzelj te Ivan Horvat – daje obitelj

7. Danica i Stjepan Vrbnjak te Barbara Rožić – daje kći Kristina

8. Jurica, Viktor i Ivka Cerjan te Vikica Benkus – daje ob. Cerjan

19.03.

Nedjelja

(Lju.)

PETA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Montan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Kučar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Josip, Marija i Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

PJEVANJE NA MISNOM SLAVLJU U 11.00.H., NAM PREDVODI DJEČJI ZBOR

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA – molim Vas da mi još danas prijavite bolesnike da ih ispovijedim po kućama kako bi se i na taj način pripremili za blagdan Uskrsa! Prijaviti možete na mob: 098446602 u uredovno vrijeme, ili kod zvonara u sakristiji!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Matija Kokotec, sin Danijela i Brankice r. Županić., rođ. 29.09.1993., u Varaždinu iz Novaka 135, Župa Maruševec i Antonela Butković, kći Milka i Aleksandre r. Škrlin., rođ. 23.06.1991., u Đakovu  iz Đakova, Vinkovačka 13, Župa Svih Svetih! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 29.04.2023., u Župi Svih Svetih u Đakovu ! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         LJETNO RAČUNANJE VREMENA : započinje od nedjelje 26.03.2023., te su večernje Sv. Mise u našoj Župi od 18.00.h!

·         U ČETVRTAK: NAŠA Župa Maruševec od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske dobila je vaučer u iznosu od 110.936,70-eura (835.852,57-kn) za radove koji su pred nama . Sanacija unutrašnjih zidova crkve koja je u tijeku, sanacija zabatnog zida i zvonika sa karbonskim vlakni ma, izradu  projektne dokumentacije za zvonik, te za vršenje stručnog nadzora. Radovi  te povlačenje sredstava trebaju završiti do 15.06.2023. Upravo zato molim Vas za razumijevanje i strpljivost u danima koji su pred namada radove završimo, te će crkva Sv. Jurja mučenika biti kompletno statički osigurana, a šteta od potresa uklonjena! Ovim putem zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na čelu sa ministricom Ninom Obuljen Koržinek na podršci i pomoći!

·         ISTO tako ovih dana krenuli smo sa izradom projektne dokumentacije kao pripremu za javljnje na natječaje energetske učinkovitosti! Prvo bi krenuli sa „starim farofom“ a kasnije sa kapelama u Jurketincu i Druškovcu!

 

OGLASI TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC

12.03. 2023. TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Bernard
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketincu + Gazdić Josip, ob. Gazdić i Klen te Dragica i Antun Colnarić – daje kći Mirjana

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Geci Nada, Prašnjak Josipa(ž), Novoselec Anđela i Božidar te Marija Harjaček – daje obitelj

DANAS ZAVRŠAVA TJEDAN SOLIDARNOSTI I ZAJEDNIŠTVA SA CRKVOM I LJUDIMA U BIH TE MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDE ZA TU NAMJENU!

·         DANAS U 16.00.H., BLAGOSLOV RASPELA NA TROMEĐI CESTE NOVA VES, LADANJE, ZELENDVOR U ORGANIZACIJI ŽUPE VINICA, RASPELO ĆE BLAGOSLOVITI MONS. JOSIP MRZLJAK BISKUP U MIRU DOĐIMO PONESIMO LAMPAŠE DA IH STAVIMO KOD RASPELA! POSLIJE BLAGOSLOVA MALA OKREPA ZA SVE KOD RASPELA!

13.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Viktor 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk  za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Anka, Andrija, Valentino(M) i Kata Špoljar – daje obitelj

17.30.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe

14.03.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Matilda

 

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Ciglar Ivan, Josipa(ž), Stjepan i Josipa(ž), Ivančević  Drago, Martinčević Draga(ž) i  Tomo,  Glavica Dragutin, Đurđa i Jelica te Posavec Irena

15.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Veljko 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk  za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec  + Stjepan Hanžek

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

16.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Hilarije 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec  + Slavica, Stanko, Andrija, Ema i Tomo Patrčević, Antun i Dora Stolnik, Damir i Ivan Sobota te ob. Simić i Jergović – daje ob. Patrčević

17.30.h. – susret pastoralnog vijeća naše Župe

17.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Patrik

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Josip Herceg, ob. Herceg, Posavec-Malok Branko, Josip i Željko Hudoletnjak, Posavec- Lončarić Ivan, Anica Dumić, Verona i Stjepan Posavec , ob. Posavec, Punčec, Rozalija Horbec, ob. Horbec, Kostanjevec Franjo, Vjekoslava(ž) Posavec i Štefanija Kovačić – daje Božica Punčec

17.00.h. – Jurketinec – križni put

18.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Anzelmo 09.00.h – proba pjevanja dječjeg zbora

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Jurketinec + 1. Draga(ž) i Ivan Kunić te Ivan , Josip, Vika(ž), Monika i Franjo Kunić – daje ob. Josipa Kumrić

2. Katica, Milan i Zora(ž) Gazdić – daje Tomo Gazdić

3. Ana, Ivan i Anđela Deduš – daje ob. Deduš

19.03.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Marcel

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h – 10.00.h. – JURKETINEC ISPRED KAPELE PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITAS

09.30.h. – Druškovec + Kolarek Stjepan i Tomica, Rauš Stanko i Đurđa, Posavec-Hladin Josip, Marija, Vlatko, Franjo, Magdalena i Franjo – daje obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Stjepan, Dragica i Franjo Marčec, Slavko i ob. Buden te Franjo Kolar – daje Blanka

NEDJELJA JE ŽUPNOG CARITASA TE SVATKO TKO ŽELI MOŽE DONIJETI KAO I SVAKE GODINE NAMIRNICE NA MISNO SLAVLJE, KAKO BI SMO IH MOGLI STAVITI U PAKETE ZA POTREBNE U NAŠOJ ŽUPI! TAKOĐER MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDE ZA ŽUPNI CARITAS!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA – molim Vas da kroz ovaj tjedan prijavite bolesnike da ih ispovijedim po kućama kako bi se i na taj način pripremili za blagdan Uskrsa! Prijaviti možete na mob: 098446602 u uredovno vrijeme, ili kod zvonara u sakristiji!

·         KRIŽNI PUT MLADIH – 23. Križni putu mladih Varaždinske biskupije, koji će se, kao i svake godine, održati na 5. korizmenu nedjelju i subotu uoči te nedjelje, tj. 25. i 26. ožujka 2023. godine. Ovogodišnji Križni put mladih održava se pod geslom „Neka mi bude po riječi tvojoj.“ (Lk 1, 38) uzet iz evanđeoskog odlomka prvog dana Križnog puta, kada se slavi svetkovina Blagovijest. Križni put održava se u Međimurju na relaciji Mala Subotca – Belica – Sveti Juraj na Bregu.

Program križnog puta započinje u subotu, 25. ožujka 2023. godine u župnoj crkvi u Maloj Subotici u8:00 sati. Mladi se trebaju okupiti  u Maloj Subotci do 7:30 sati. Prvoga dana Križnog puta mladi će proći kroz Palovec, Strelec, Držimurec, Turčišće, Domašinec, Gardinovec i svoj hod završit će u Belici, gdje će slaviti svetu misu u župnoj crkvi i noćiti u sportskoj dvorani Osnovne škole Belica. Drugoga dana, u nedjelju, 26. ožujka 2023. godine, nastavljaju hod iz Belice prema Novom Selu Rok, kroz Krištanovec, Žiškovec, Zasadbreg do Svetog Jurja na Bregu, gdje će oko 18 sati završiti svoj hod svetom misom, koju će predslaviti naš biskup Bože Radoš. Zainteresirani se mogu prijaviti na taj način da se jave meni uzmu si letak na kojem je sve napisano i prijave se!

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

05.03. 2023. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Vedran
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Belcar Andrija, Martinčević – Mikić Ružica i Andrija, Martinić Vera i Andrija Martinčević te Šincek Stjepan i Jaga – daje obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + 1. Gustav, Marija, Ema i Mira Kolenko, Andrija, Anđela, Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Fadiga i Peharda – daje ob. Mikac

2.vlč. Martin Mezak

Misno slavlje nam predslavi i propovijed mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru

NAKON MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE KRIZMANIKA I KRIZMANIKE

06.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Viktor 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Josipa(ž) i Stjepan, Slava i Mirko Hajsok, Kata i Đuro Mikac, Marija Hainž, Makovec Veronika, Vinko, Stjepan i Dragutin, Peharda Barbara, Hainž Andrija i Marija – daje obitelj

07.03.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Perpetua

 

Župnika nema!
08.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Poncije 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  – na nakanu

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

09.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Franciska 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Bahun Branimir, Vjekoslava(ž) i Damir – daje kći

17.30.h. – Maruševec – susret volontera Caritasa naše Župve

10.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Makarije

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Verona, Stjepan, rod. Podbojec, Ana i Mirko Peharda, Branko, Marija i Vladimir Janiček – daje obitelj

17.00.h. – Jurketinec – križni put

11.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Blanka 17.00.h. – Druškovec+ 1. Marija i Ivan Posavec, Štefica Flis – daje Vera

2. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Dragutin i Jelena Blaži , Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje te Slavko i Nada Herceg – daje Darko

3. Stanislav i Slavko Kovačić, Vera Kušen, Prekupec Antun, Dukarić Ivan i Bara, Darko, Anka i Dragutin – daje obitelj

4. Josip, Metoda i Bara Prekupec, Vinko, Verona i Stjepan Brlenić, Marija Vrbec i Pavao Štrlek – daje ob. Prekupec

5. Andrija Martinčević, ob. Martinčević – Gregurin, Magda, Stjepan, Marija, Stjepan i Nevenka Martan te Andrija Belcar

6. Branko i Ema Belcar, te Franjo Martinčević – daje obitelj

7. Vladimir, Slavko i Ivka te ob. Martinčević – daje obitelj

8. na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

9. Stanko, Stjepan i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec-Malok, Pepa, Stjepan, Dragutin i Dora Bančić te Božica Ražnjević – daje obitelj

10. Josip, Verona, Slavko i Jagica i ob. Filipek, Damir, Slavko i Ema Flis, Dora, Ivan i Vladimir Flis-Mustek – daje ob. Slavena Filipek

12.03.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Bernard

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketincu + Gazdić Josip, ob. Gazdić i Klen te Dragica i Antun Colnarić – daje kći Mirjana

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Geci Nada, Prašnjak Josipa(ž), Novoselec Anđela i Božidar te Marija Harjaček – daje obitelj

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!

·         TJEDANA PRED NAMA je „Tjedan solidarnosti  i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini, te nedjeljni milodar iduće nedjelje ide za tu namjenu!

·         OVIH DANA objavljeni su rezultati natječaja Ministarstva kulture i medija na koji se Župa prijavila te ćemo obnoviti još jednu knjigu, od Ministarstva smo dobili – 1327,23-eur-a! Te ću ovih dana potpisati ugovor sa ministarstvom!

·         HVALA „Hortikulturi Peharda“ i ob. Peharda da su nam ovih dana obrezali voćke te uredili voćnjak da nam lijepo izgleda!

·         KRIŽNI PUT MLADIH – 23. Križni putu mladih Varaždinske biskupije, koji će se, kao i svake godine, održati na 5. korizmenu nedjelju i subotu uoči te nedjelje, tj. 25. i 26. ožujka 2023. godine. Ovogodišnji Križni put mladih održava se pod geslom „Neka mi bude po riječi tvojoj.“ (Lk 1, 38) uzet iz evanđeoskog odlomka prvog dana Križnog puta, kada se slavi svetkovina Blagovijest. Križni put održava se u Međimurju na relaciji Mala SubotIca – Belica – Sveti Juraj na Bregu. Program križnog puta započinje u subotu, 25. ožujka 2023. godine u župnoj crkvi u Maloj Subotici u8:00 sati. Mladi se trebaju okupiti  u Maloj Subotci do 7:30 sati. Prvoga dana Križnog puta mladi će proći kroz Palovec, Strelec, Držimurec, Turčišće, Domašinec, Gardinovec i svoj hod završit će u Belici, gdje će slaviti svetu misu u župnoj crkvi i noćiti u sportskoj dvorani Osnovne škole Belica. Drugoga dana, u nedjelju, 26. ožujka 2023. godine, nastavljaju hod iz Belice prema Novom Selu Rok, kroz Krištanovec, Žiškovec, Zasadbreg do Svetog Jurja na Bregu, gdje će oko 18 sati završiti svoj hod svetom misom, koju će predslaviti naš biskup Bože Radoš. Zainteresirani se mogu prijaviti na taj način da se jave meni uzmu si letak na kojem je sve napisano i prijave se!

·         Drugi susret u ciklusu okruglih stolova održat će se u ponedjeljak, 6. ožujka 2023. s početkom u 19,30h s temom „Katolička vjera je moje životno zvanje“ (I. Merz) A moje?. O temi će progovoriti p. Ivan Ike Mandurić, DI sa svojim suradnicima u projektima kršćanskog aktivizma. Zbog velike posjećenosti prvog susreta mijenjamo mjesto događanja, stoga ćemo drugi susret održati u Dvorani pastoralnog centra Varaždinske biskupije na adresi Zagrebačka 3, Varaždin.