OGLASI ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC

19.03. 2023. ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Marcel
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h – 10.00.h. – JURKETINEC ISPRED KAPELE PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITAS

09.30.h. – Druškovec + Kolarek  Stanko, Stjepan i Tomica, Rauš Đurđa, Posavec-Hladin Josip, Marija, Vlatko, Franjo, Magdalena i Franjo – daje obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Stjepan, Dragica i Franjo Marčec, Slavko i ob. Buden te Franjo Kolar – daje Blanka

NEDJELJA JE ŽUPNOG CARITASA TE SVATKO TKO ŽELI MOŽE DONIJETI KAO I SVAKE GODINE NAMIRNICE NA MISNO SLAVLJE, KAKO BI SMO IH MOGLI STAVITI U PAKETE ZA POTREBNE U NAŠOJ ŽUPI! TAKOĐER MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDE ZA ŽUPNI CARITAS!

20.03.

Ponedjeljak

(Bi.)

BLAGDAN SV. JOSIPA – ZARUČNIKA 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk  za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + 1.Peharda Božić Josip i Korpar Katarina – daju Kristina i Monika

2. Jug Josip – daje supruga

3. Josip Bašić i ob., Mirko, Jagica i Juraj Banec, ob. Banec, Mirko Kekec i ob., Pepica Kolenko i ob. – daje Barica Bašić

4. Josip, Juraj i Milka Peharda, Juraj Kretić, Vlado Lacković te Stjepan i Ana Martan – daje Katica Peharda

5. Josip, Ema i Ivan Štrlek te Ivan Banfić – daje Slavica

6. Martin i Josipa(ž) te Vera i Josip Martinčević-Gregurin i obitelj Martinčević – Gregurin te Zlatko Čavlović – daje Barica

7. Josip Šagi i obitelj Šagi – daje sestra Dragica

8. Viktorija i Josip Kolar, Kata, Andrija, Ivan i Elizabeta Kovač, Mirko, Slava, Barbara i Dragutin te Ivan Husnjak – daje Dragutin Kolar

9. Vrbanec Andrija – daje supruga Vika

10. Dragarić Tomo i ob. Dragarić te Draga i Slavko Kukec – daje obitelj

11. Ob. Lončar, Juraj, Kata, Josip, Tomo, Vjekoslava(ž), Vladimir, Julius, Marija i Josip Fiškuš – daje ob. Mirka Lončar

12. Elizabeta Šipek, i Marija Kiđemet – daje Marijana

13. Josip. Ljuba i Stjepan Korpar – daje obitelj Marice Korpar

14. Josip, Klara, Stjepan, Dragica, Ivan i Slavica Gašparić, Josip, Marija, Ana i Tomo Kralj, Marija, Ivica i Ivan Papec – daje Ankica

15. Mirko, Vikica, Lovro i Pepica Krobot, Josip, Ljuba i Milka Leskovar – daje Ivan Krobot

21.03.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Kristijan

 

18.00.h. – Maruševec + Franjo Mihalina – daje obitelj

(Promijenjen je termin Sv.Mise da se župnik stigne vratiti iz Zagreba)

22.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Oktavijan 07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

10.00.h. – Pastoralni centar Varaždinske biskupije – SUSRET VARAŽDINSKOG ARHIĐAKONATA

14.00.h. – Maruševec – slaganje i odvoz Caritasovih paketa

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk  za sve prvopričesnike

23.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Edmund 08.00.h – ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA, KREČEM OD LADANJA PREMA GREDI – CERJE – DRUŠKOVEC – NOVAKI

16.00.h. – Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec  + Karlo, Agata i Božica Kliček, Nada Vlahović, Vilko Mavrek te Katica i Jakov Mihelčić – daje Božica Vlahović

17.30.h. – 18.30.h – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

24.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Javorka

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Ivan i Marija Kapljić, Janko i Vera Kolenko, Josip Kanjir, Miroslav Hrgarek te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

17.00.h. – Jurketinec – križni put

17.00.h. – Maruševec – proba pjevanja dječjeg zbora

25.03.

Subota

(Lju.)

Navještenje Gospodinovo – BLAGOVIJEST 11.00.h. -13.00.h. – „DAN NARCISA“ u organizaciji „Udruge žena Maruša“ i Općine Maruševec – predavanje šest doktora i stručnjaka, mogućnost provjere šećera u krvi i mjerenje krvnog tlaka.. i druge prezentacije (mogu se dati i dobrovoljni prilozi koji će biti namijenjeni liječenju oboljelih od raka dojke)

15.00.h. – Druškovec –  KORIZMENA ISPOVIJED– PO ZAVRŠETKU SV. ISPOVIJEDI ODMAH MISA – na nakanu

15.00.h. – Jurketinec  – KORIZMENA ISPOVIJED – PO ZAVRŠETKU SV. ISPOVIJEDI ODMAH MISA + Juraj Korpar, Slava i Franjo Šimunić Doroteja Tomašek – daje Viktorija

16.00.h. – Maruševec – KORIZMENA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI

17.00.h. – Maruševec + 1. Kristijan, Josip, Marko, Barbara, Valent i Paula Kolar te Juraj Eršegović – daje Vlado Kolar

2. Stjepan, Anka i Dragica Špoljar, rod. Špoljar, Andrija i Anđela Peharda, Juraj Makovec i rod. Makovec – daje Slavko Špoljar

3. Rod. Cmuk, Franjo i Slavica Možanić te Vladimir Kovačić – daje ob. Cmuk

4. Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip, Jagica, Franjo i Katica Popijač, Tomo, Rozika, Josipa(ž) i Danijel Bahun, Marija i Valent Kolac– daje Slavica

5. Posavec Vjekoslava(ž), Punčec Stjepan i Terezija te Olga Posavec-Tušek – daje ob. Stjepana Posavec

6. Eva, Dragan, Stjepan i Marija Hrgarek, Ivka, August i Đuro Prelog, Barica i Stjepan Grzelj te Ivan Horvat – daje obitelj

7. Danica i Stjepan Vrbnjak te Barbara Rožić – daje kći Kristina

8. Jurica, Viktor i Ivka Cerjan te Vikica Benkus – daje ob. Cerjan

19.03.

Nedjelja

(Lju.)

PETA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Montan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Kučar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Josip, Marija i Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

PJEVANJE NA MISNOM SLAVLJU U 11.00.H., NAM PREDVODI DJEČJI ZBOR

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA – molim Vas da mi još danas prijavite bolesnike da ih ispovijedim po kućama kako bi se i na taj način pripremili za blagdan Uskrsa! Prijaviti možete na mob: 098446602 u uredovno vrijeme, ili kod zvonara u sakristiji!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Matija Kokotec, sin Danijela i Brankice r. Županić., rođ. 29.09.1993., u Varaždinu iz Novaka 135, Župa Maruševec i Antonela Butković, kći Milka i Aleksandre r. Škrlin., rođ. 23.06.1991., u Đakovu  iz Đakova, Vinkovačka 13, Župa Svih Svetih! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 29.04.2023., u Župi Svih Svetih u Đakovu ! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         LJETNO RAČUNANJE VREMENA : započinje od nedjelje 26.03.2023., te su večernje Sv. Mise u našoj Župi od 18.00.h!

·         U ČETVRTAK: NAŠA Župa Maruševec od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske dobila je vaučer u iznosu od 110.936,70-eura (835.852,57-kn) za radove koji su pred nama . Sanacija unutrašnjih zidova crkve koja je u tijeku, sanacija zabatnog zida i zvonika sa karbonskim vlakni ma, izradu  projektne dokumentacije za zvonik, te za vršenje stručnog nadzora. Radovi  te povlačenje sredstava trebaju završiti do 15.06.2023. Upravo zato molim Vas za razumijevanje i strpljivost u danima koji su pred namada radove završimo, te će crkva Sv. Jurja mučenika biti kompletno statički osigurana, a šteta od potresa uklonjena! Ovim putem zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na čelu sa ministricom Ninom Obuljen Koržinek na podršci i pomoći!

·         ISTO tako ovih dana krenuli smo sa izradom projektne dokumentacije kao pripremu za javljnje na natječaje energetske učinkovitosti! Prvo bi krenuli sa „starim farofom“ a kasnije sa kapelama u Jurketincu i Druškovcu!