TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.01.2020. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Bogoljub
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Mio i Marija Kolenko, Ema, Ivan i Stjepan Makovec, Ljubica i Alojz Fošnjar, Katarina Peharda i Biserka Damjanić – daje ob. Kolenko

2. Slavko Buden, ob. Buden i Štrlek – daje Vika Buden

3. Katarina Korpar

27.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Anđela

ŽUPNIKA NEMA

 

28.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec + 1. Ob. Kračun, Gredelj, Novak, Črnila te Stjepan Kračun – daje Ana

2. Ivan, Elizabeta i Gašpar Cafuk – daje Ivana Nemec

29.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Tvrtko 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

30.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Gordana 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

31.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Ivan Bosco 11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

17.00.h – Maruševec + Pavao, Ana i Julija Možanić te ob. Možanić – daje Robert

17.30.h – 18.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

01.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Gita 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

02.02.

Nedjelja

(Bi.)

PRIKAZANJE GOSPODNJE –

SVIJEĆNICA

Sv. Marijan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca i ob.

2. Josip, Slavko i Verona Filipek, Damir, Slavko, Ema i Štefica Flis – daje ob. Filipek

3. Vera Kušen, Prekupec Antun i ob. Kušen – daje Stjepan Kušen

4. Štefica(ž), Verona(ž), Marijan i Slavko Flis

5. Sudec Franjo, Verona(ž) i ob., Posavec Josip, Vilko, Marija(ž) i ob., Županić Ivan i ob., Filipek Florijan, Julika(ž), Ivan, Bara(ž), Stjepan i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Blaž Čovran i Milka Kušter – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Stanko i Anka Žiher te Ema i Viktor Drvarić – daje sin Vlado

3. Gregur Andrija, Ema i Petar, Klepač Stjepan, Gabrijel i Barbara, Lopatni Olga, Franjo i Josip te Kostanjevec Stanko – daje ob. Štefanije Klepač

4.Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Marija, Vinko, Pepica i Vinko Cerjan , ob. Husnjak, Anka, Slavko, Stjepan i Verona – daje Josipa Nemec

5.Slavko, Marija i Dragana Vusić, Ladislav, Katica i Marica Hranić – daje ob. Vusić

6. Dragutin, Anđela, Zdravko i Marija Kumrić – daje ob Slavka Kumrić

7. Ana, Zlatko, Marko i Terezija Kračun, Tomo i Jela Miletić – daje Stjepan Kračun

8.Ob. Bingula, Ivan Krobot, Anđela i Vinko Kolenko te ob. Banec

9. Danijel Nemec te Zdravko, Ivan i Gabrijela(ž) Rožmarić – daje Ivana Nemec

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       IDUĆE NEDJELJE za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje možete donijeti sa sobom ili kupiti u sakristiji. Ujedno možete kupiti plastični štitnik za svijeće. Cijena svijeće je 1,-kn a štitnika 2,-kn! Molim Vas da svijeće koje će te donijeti sa sobom stavite u folije ili da ih drugačije zamotate kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.01.2020. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ljiljana
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Hranić Stjepan, Barbara, Adam, Gajšek Ivan i Magdalena, Stjepan i Mirjana, Prekupec Slava i Ćiril te Jalšovečki Ivan – daje ob. Jalšovečki

2. Marija(ž) i Josip Šagi – daje obitelj Šagi

3. Katarina(ž) Korpar

4. Josip Varga i ob. te Štefanija i Blaž Vuglovečki

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Vincek – daju supruga i djeca

2. Stjepan i rod. Deduš, ob. Buden, Hudinčec te ob. Marka Gašparić – daje Štefa

3. Mirko, Andrija, Slavica, Ema i Jeronim Možanić te Mira Kenji – daje suprug

4. Ana i Stjepan Cerjan te Mirko Rožman – daje obitelj

5. Andrija Kolarić, Andrija i Katarina Kračun, Kolačko Božena i Dragutin te Posavec Vera – daje Nada

6. Juraj Rogina

20.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Fabijan i Sebastijan ŽUPNIKA NEMA

 

21.01.

Utorak

(Cr.)

Sv. Agneza 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec + Ivan, Barbara i Andro Vincek te Katarina i Marko Korpar – daje Marija

22.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Vinko 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec – za Duše u Čistilištu

23.01.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Ema 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

24.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Franjo Saleški 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

17.00.h – Maruševec + Zoran Markunović – daje obitelj

25.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Pavao 07.00.h. – Maruševec + Zlatko i Slavica Peharda – daje obitelj

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

26.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Bogoljub

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Mio i Marija Kolenko, Ema, Ivan i Stjepan Makovec, Ljubica i Alojz Fošnjar, Katarina Peharda i Biserka Damjanić – daje ob. Kolenko

2. Slavko Buden, ob. Buden i Štrlek – daje Vika Buden

3. Katarina Korpar

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       DRAGI župljani, hvala Vam na susretu prigodom blagoslova Vaših obitelji, hvala Vam na gostoprimstvu kao i na svakom toplom stisku ruke, hvala na toplim i lijepim riječima! Hvala također na Vašim darovima kojima ste darivali Župu te smo kroz blagoslov prikupili 157.430,00-kn! Obišli smo kroz 14 dana -1528 obitelji!

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

  12.01.2020. NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – Sv. Ernest
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Fiškuš Radoslav, Vjekoslav i Nada, Hanžek Josip, Agata i Franjo te Bačani Damir – daje ob. Fiškuš

2. Andrija i Nada Lovrenčić, ob. Marčec i Copak te Jasna Murati – daje ob. Copak

3. Ivan i Barbara Korpar, Marija i Josip Bahun te Korpar Josip i Ljuba – daje Anđelko Korpar

4. Šagi Ana – daje suprug Stanko i obitelj

5. Draga(ž) i Mirko Možanić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marija, Emilija i Mirko Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

6. Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan, Gašparić Josip, Alenka, Štefanija i Stjepan – daje Slavica

13.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Radovan 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec – na nakanu

 

14.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Malahija ŽUPNIKA NEMA
15.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Anastazija 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec + Izidor Mesec i Cirila(ž) Šalamon – daje Boris Mesec

18.00.h. – Maruševec – zgrada Općine – prikazivanje filma „Glava dolje ruke na leđa“ – koji govori o ratnim strahotama i postupanju prema Hrvatskim Braniteljima u Domovinskom ratu – dođimo iz poštovanja prema našim braniteljima

16.01.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Oton 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Antun 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

18.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Biserka 07.00.h. – Maruševec + Katarina Peharda, Biserka Damjanić, ob. Gregur, Makovec, Ivačić, Kolenko i Hrgar te Stjepan Krobot – daje ob. Peharda

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.01.

Nedjelja

(Ze.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ljiljana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Hranić Stjepan, Barbara, Adam, Gajšek Ivan i Magdalena, Stjepan i Mirjana, Prekupec Slava i Ćiril te Jalšovečki Ivan – daje ob. Jalšovečki

2. Marija(ž) i Josip Šagi – daje obitelj Šagi.

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Vincek – daju supruga i djeca

2. Stjepan i rod. Deduš, ob. Buden, Hudinčec te ob. Marka Gašparić – daje Štefa

3. Mirko, Andrija, Slavica, Ema i Jeronim Možanić te Mira Kenji – daje suprug

4. Ana i Stjepan Cerjan te Mirko Rožman – daje obitelj

5. Andrija Kolarić, Andrija i Katarina Kračun, Kolačko Božena i Dragutin te Posavec Vera – daje Nada

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       ZAVRŠILI SMO BLAGOSLOV OBITELJI – kroz ovaj tjedan ako netko nije bio kod kuće a želi blagoslov obitelji može se javiti te ću ga obići!

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – OGLASI – MARUŠEVEC

  05.01.2020. DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – Sv. Miljenko
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Bančić Stjepan, Eršegović Stanko i Ražnjević Božica – daje ob. Bančić Đurđice

2. Flis Doroteja i Ivan

3. Katarina(ž) i Janko Novoselec, Janko Novoselec, Stjepan, Marija(ž) i Slavko Vrbec

4. Verona(ž) Posavec i ob., Damir Flis, Ljubica(ž), Jurica, Nada(ž) i Ivan Herceg i rod., Mirko Banek, Anđela(ž) i Stanko Pintar – daje Josipa Herceg

11.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Mavrek – daje supruga

2. Stjepan Ožinger, Slavko i Marija Gazdić te Ljubica Košić – daje Viktorija

3. Makovec Stjepan, Ivan i Ema, Kukec Josipa(ž), Cvjetko, Ljuba i Ivan, Klapša Marko, Biserka Damjanić te Peharda Katarina – daje supruga Marija

4. Slavko, Štefica i ob. Kolenko – daje Božidar sa obitelji

06.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

BOGOJAVLJANJE –

SV. TRI KRALJA

07.30.h – Maruševec – župna misa – ZA VRIJEME MISE BIT ĆE BLAGOSLOV VODE

09.30.h. – Druškovec +

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h – Maruševec + 1. Štefanija, Viktor, Josip i Ivan Štrlek i Franjo Kretić – daje ob. Štrlek

2. Josip i Ivka Veseljko te Nikola i Viktorija Ciglar – daje ob. Veseljko

3. Kata Čićek – daje Leko i unuka

07.01.

Utorak(Bi.)

Sv. Rajko 07.00.h – Maruševec – na nakanu
08.01.

srijeda (Bi.)

Sv. Erhard 07.00.h – Maruševec – na nakanu
09.01.

Četvrtak (Bi.)

  Sv. Hadrijan
10.01.

Petak (Bi.)

Sv. Dobroslav 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.01.

Subota (Bi.)

Sv. Honorat 07.00.h. – Maruševec – na nakanu
12.01.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG

Sv. Ernest

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Fiškuš Radoslav, Vjekoslav i Nada, Hanžek Josip, Agata i Franjo te Bačani Damir – daje ob. Fiškuš

2. Andrija i Nada Lovrenčić, ob. Marčec i Copak te Jasna Murati – daje ob. Copak

3. Ivan i Barbara Korpar, Marija i Josip Bahun te Korpar Josip i Ljuba – daje Anđelko Korpar

4. Šagi Ana – daje suprug Stanko i obitelj

5. Draga(ž) i Mirko Možanić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marija, Emilija i Mirko Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

6. Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan, Gašparić Josip, Alenka, Štefanija i Stjepan – daje Slavica

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       VJERONAUKA za krizmanike i prvopričesnike nema do završetka blagoslova obitelji!

·       PREMA MATICAMA ŽUPE 2018 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 18 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 61 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA – 58 OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 55, MUŠKIH 23, ŽENSKIH 32, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 105, MUŠKIH 51, ŽENSKIH 54, OSOBA

DAKLE GODINU 2018, ZAVRŠILI SMO SA MINUSOM OD 50, OSOBA

·       PREMA MATICAMA ŽUPE PROTEKLA 2019 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 14 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 58 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA – 54 OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 45, MUŠKIH 22, ŽENSKIH 23, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 89, MUŠKIH 40, ŽENSKIH 49, OSOBA

DAKLE GODINU 2019, ZAVRŠAVAMO SA MINUSOM OD 44, OSOBA

05.01.

nedjelja

(Bi.)

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU 13.00.h. – KORETINEC (od Čalinca)
06.01.

ponedjeljak

(Bi.)

TRI KRALJA 13.00.h. – BILJEVEC (Gornji dio pa po cesti)
07.01.

utorak

(Bi.)

Sv. Rajko

 

08.00.h. – SELNIK (kao i prošle godine)
08.01.

srijeda

(Bi.)

Sv. Erhard 08.00.h. – GREDA (kao i prošle godine)
09.01.

četvrtak

(Bi.)

Sv. Hadrijan 11.00.h. – JURKETINEC (kao i prošle godine)

 

 

KROZ PROTEKLU GODINU 2019., U NAŠOJ ŽUPI RADILO SE OVAKO

Rekonstrukcija zvona u Jurketincu – 44.050,00-kn – radove je izvodio „ELEKTRO BOSILJ“

Obnova pročelja kapele u Jurketincu – 86.197,50-kn – radove je izvodio „ZIDARSKO FASADERSKI OBRT BREGOVIĆ“ – a radove platila Općina Maruševec

U Jurketinec je uloženo – 130.247,50-kn

Radovi na sanaciji fasade kapele Sv. Roka iznosili su –154.795,00-kn radove je izvodio „ZIDARSKO FASADERSKI OBRT BREGOVIĆ“ i stručni nadzor g. Blaženko Premužić – 80.000,00- kn dobili smo od Ministarstva kulture, a Općina Maruševec sudjelovala je sa 74.795,00-kn

Radovi na sanaciji temelja i drenaže na kapeli Sv. Roka iznosili su po troškovniku –148.610,63–kn, okončana situacija pokazala je da je vrijednost radova bila manja te smo radove platili 113.124,63-kn, stručni nadzor vršio je g. Blaženko Premužić, a radove izvodila tvrtka“MIPCRO“ – 50.000,-kn dobili smo iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a iz župne blagajne uplatili smo 63.124,63-kn

Izrada gromobranske instalacije donjeg dijela na kapeli Sv. Roka izvodila je tvrtka “Elistro“ – radovi su iznosili 4.500,00-kn – što je uplaćeno iz župne blagajne

U Druškovec je uloženo – 272.419.63-kn

Radove na sanaciji unutrašnjosti „Starog farofa“ izvodila je tvrtka „MIPCRO“, i stručni nadzor tvrtka „IPC“. Cijena izvedenih radova iznosila je 188.866,60-kn – 100.000,00- kn dobili smo od Ministarstva kulture, a Općina Maruševec sudjelovala je sa 88.866,60-kn

Restauracija dviju knjiga koje su kulturno dobro iznosila je 41.068,29-kn radove je izvodio restaurator i konzervator g. Velimir Mikac – 30.000,00- kn dobili smo od Ministarstva kulture, Općina Maruševec sudjelovala je sa 5.000,00-kn iz župne blagajne uplatili smo 6.068,29-kn

Tvrtka „LABOS“ izvodila je geodetska istraživanja oko župne crkve vrijednost radova je – 31.000,00- kn – do sada je uplaćeno 25.000,00-kn, potrebno je uplatiti još 6.000-kn a to ćemo učiniti po ugovoru kada dobijemo rezultate istraživanja

Ugradili smo novi videonadzor na župnom uredu u iznosu od 5.175,00-kn i alarmni uređaj u iznosu od 6.502,50-kn – ukupno 11.677,50-kn, a radove je izvodila tvrtka „TOPTEL“

Radovi na uređenju župne kancelarije – izvodi tvrtka „KTD“ iz Grede – 27.990,40- uplaćeno je iz župne blagajne, a radovi će biti gotovi do veljače 2020.g,

Općina Maruševec pomogla je Župi sa =254. 859,10-kn

Ministarstvo kulture sudjelovalo je i pomoglo sa=210.000,00-kn

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjelovalo je i pomoglo sa – 50.000,00-kn

Župna blagajna Župe Maruševec sudjelovala je u radovima sa =182.410,82,kn

UKUPNO: 697.269,92-kn

Ovim putem zahvaljujem na sudjelovanju i pomoći: Općini Maruševec, Ministarstvu kulture, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Župljanima Župe Maruševec, Konzervatorskom odjelu u Varaždinu, Biskupijskoj knjižnici Varaždin, Uredu za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu – Varaždinske biskupije!