TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.01.2020. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Bogoljub
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Mio i Marija Kolenko, Ema, Ivan i Stjepan Makovec, Ljubica i Alojz Fošnjar, Katarina Peharda i Biserka Damjanić – daje ob. Kolenko

2. Slavko Buden, ob. Buden i Štrlek – daje Vika Buden

3. Katarina Korpar

27.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Anđela

ŽUPNIKA NEMA

 

28.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 16.00.h – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h – Maruševec + 1. Ob. Kračun, Gredelj, Novak, Črnila te Stjepan Kračun – daje Ana

2. Ivan, Elizabeta i Gašpar Cafuk – daje Ivana Nemec

29.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Tvrtko 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

30.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Gordana 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

31.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Ivan Bosco 11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

17.00.h – Maruševec + Pavao, Ana i Julija Možanić te ob. Možanić – daje Robert

17.30.h – 18.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

01.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Gita 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

02.02.

Nedjelja

(Bi.)

PRIKAZANJE GOSPODNJE –

SVIJEĆNICA

Sv. Marijan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca i ob.

2. Josip, Slavko i Verona Filipek, Damir, Slavko, Ema i Štefica Flis – daje ob. Filipek

3. Vera Kušen, Prekupec Antun i ob. Kušen – daje Stjepan Kušen

4. Štefica(ž), Verona(ž), Marijan i Slavko Flis

5. Sudec Franjo, Verona(ž) i ob., Posavec Josip, Vilko, Marija(ž) i ob., Županić Ivan i ob., Filipek Florijan, Julika(ž), Ivan, Bara(ž), Stjepan i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Blaž Čovran i Milka Kušter – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Stanko i Anka Žiher te Ema i Viktor Drvarić – daje sin Vlado

3. Gregur Andrija, Ema i Petar, Klepač Stjepan, Gabrijel i Barbara, Lopatni Olga, Franjo i Josip te Kostanjevec Stanko – daje ob. Štefanije Klepač

4.Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Marija, Vinko, Pepica i Vinko Cerjan , ob. Husnjak, Anka, Slavko, Stjepan i Verona – daje Josipa Nemec

5.Slavko, Marija i Dragana Vusić, Ladislav, Katica i Marica Hranić – daje ob. Vusić

6. Dragutin, Anđela, Zdravko i Marija Kumrić – daje ob Slavka Kumrić

7. Ana, Zlatko, Marko i Terezija Kračun, Tomo i Jela Miletić – daje Stjepan Kračun

8.Ob. Bingula, Ivan Krobot, Anđela i Vinko Kolenko te ob. Banec

9. Danijel Nemec te Zdravko, Ivan i Gabrijela(ž) Rožmarić – daje Ivana Nemec

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       IDUĆE NEDJELJE za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje možete donijeti sa sobom ili kupiti u sakristiji. Ujedno možete kupiti plastični štitnik za svijeće. Cijena svijeće je 1,-kn a štitnika 2,-kn! Molim Vas da svijeće koje će te donijeti sa sobom stavite u folije ili da ih drugačije zamotate kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!