OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

01.08. 2021.  OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Alfonz
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + vlč. Martin Mezak, Relja Bašić, Štefica, Alojzija(Ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec te Vlado Posavec

11.00.h. Maruševec + Korpar Josip i Bara, Matišić Marijan, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

02.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

Bl. Euzebije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec + Života Đokić – sprovodna misa

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga i ob. Cmuk, Novak i Mežnarek – daje Emilija

03.08.

Utorak

(Ze.)

Bl. Augustin Kažotić 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. Maruševec + Mario Maruševec – sprovodna misa

18.00.h. – Maruševec + Fadiga Stjepan, Juraj i Ema te Matijašec Ivan i Bara – daje ob. Fadiga

04.08.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Ivan Marija Vianney

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

18.00.h. – Maruševec + Marija, Vika i Ivan Jambrešić – daje ob. Zgrebec

05.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Snježana 07.15.h. – Maruševec – spomenik kod dvorca – diznje zastave

08.00.h. – Maruševec + poginuli i preminuli Hrvatski branitelji

09.00.h. – Maruševecc – mimohod do spomenika pokraj crkve, paljenje svijeća, prigodni govor i povjesnica o VRO OLUJA, te sportsko druženje

14.00.h. – Maruševec – spomenik kod crkve – dolazak udruge „Konj moj prijatelj“ te paljenje svijeća i molitva

06.08.

Petak

(Bi.)

 

PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

Sv. Just

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slava, Stanko, Andrija i Ana Patrčević, Antun i Dora Stolnik, Damir Sobota, Ljubica i Nikola Jergović te Anica i Ivo Sertić – daje ob. Patrčević

07.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Siksto 12.00.h. – Maruševec – krštenje i vjenčanje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Marija i Stjepan Makovec, ob. Makovec i Kukec – daju kčeri

2. Vilko, Vika i Andrija Cmuk, Vika, Janko i Slavko Martinčević, Mirko Furjan – daje Marija Cmuk

3. Ivan Krobot, Juraj Kralj, Vinko, Anđela(ž), Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec i ob. Banec, Juraj i Anka Špoljar, Višnja Peharda i ob. Peharda, Stjepan Lončar, Dražen Bingula i rod. Bingula, ob. Žlibar, Andrija Mihalić i ob. Mihalić – daje ob. Krobot

08.08.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Dominik

Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula(ž) Cerjan te Marija i Ivica Kolenko, Mirko Rožman te Ob. Gradiček  – daje ob. Kišić

11.00.h. Maruševec + Kontrec Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor, Lipovec  Milan, Verona i Franjo, Lončar Bara i Rok te  Šenkiš Viktor – daje Josipa Kontrec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramanet sv. Ženidbe žele sklopiti: Danijel Kresić, sin Branka i Nade r. Matijević., rođ., 17.07.1990. u Kopru iz Cerje Nebojse 129, Župa Maruševec i Patricia Možanić, kći Ivice i Brankice r. Maruševec., rođ. 13.01.1996., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 129, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 07.08.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: 1. Na TRSAT bilo bi 04.09. 2021., nakon Trsata posjetili bi Omišalj na otoku Krku!  Cijena autobusne karte bit će 120,-kn ako autobus bude pun!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

2. U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, većera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!

·         Uoči proštenja Sv. Roka u Druškovcu bit će TRODNEVNA DUHOVNA PRIPRAVA, 13., 14., i 15.08., u 18.00.h dok će na blagdan Sv. Roka misna slavlja biti u 08.00.h i 11.00.h!

·         IDUĆU NEDJELJU  terapijska zajednica „Moji dani“ iz Đurmanca bit će sa nama te će nakon sv. Misa ponuditi svojih ruku djelo koje ćete moći uzeti uz dobrovoljni prilog!