NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

20.11. 2022. NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU   – Sv. Oktavije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Božica, Dragutin i Agata Martinčević te Zvonimir Kozina – daje Dragana s obitelji

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga i djeca

21.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

Gospa od Zdravlja 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Marija i Josip, Gašpar i Rozalija Smodek, Barbara i Stjepan Vindiš, Terezija i Ćiril Rušec te Katica Madjer – daje ob. Vindiš

17.30.h. – Maruševec“Stari Farof“ – sastanak ekonomskog vijeća Župe

22.11.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Cecilija

17.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne pjevače
23.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Klement 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Marko i ob. Jambrešić, Buden i Makovec te Slavko Žiher – daje ob.

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

24.11.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Krševan 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek, Blaž, Slava, Josip, Vlado i Denis Peharda – daje ob. Ivana Osterman

25.11.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Katarina

 

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Kretić Kata, Mladen, Ljuba, Jakov i Stjepan, Leskovar Rok, Paula(ž) i Marija te Hohnjec Judita – daje ob. Kretić Slavka

26.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Konrad

17.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Emica Merunko, Branka(ž) Pjević, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić, Maruševec Stjepan i ob. Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, ob. Gradiček, Stjepan, Ankica i Jasna Đurinić, Marija i Josip Grahovac, Ob Hanžek i Franjo

2. Veronika, Slavko i Viktorija Žlibar, Ana i Zlatko Kračun – daju Ljiljana i Zdravko

3. Marija i Juraj Novak, Ivan i Anđela(ž) Zgrebec, Ana, Barica, Mladen i Dragutin Zrinski – daje ob. Novak Ivana

4. Dragica, Stjepan i Mario Vrbanec – daje ob. Vrbanec

5. Ivan i Dragutin Vincek, Katarina i Marko Korpar, ob. Korpar, Vincek, Posavec-Kovač i Vlaški – daje Marija Korpar

6. Josip Lončar, Stjepan Bosak, ob. Fiškuš, Lovro, Ana, Joža, Ana, Anastazija, Ivanka, Vjekoslava(ž) te Božica – daje ob. Lončar

ZA VRIJEME SV. MISE BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

27.11.

Nedjelja

(Lju.)

 PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Valerija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ob. Vincek, Canjuga, Šaško, Vajdić, Majksner, Letina, Kunić i Banec – daje ob. Vincek

11.00.h. – Maruševec + Tomislav Jezidžić te Vjekoslava(ž) i Vladimir Buden – daju ob. Jezidžić i Buden

ZA VRIJEME SV. MISA BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

 

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·        KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·        MISE ZORNICE BIT ĆE KAO I SVAKE GODINE U VREMENU DOŠAŠĆA U 06.00.H. MISNE NAKANE KROZ ZORNICE  NISU POPUNJENE TE AKO NETKO ŽELI MOŽE SE JAVITI DA UPIŠEMO!

·         NA SASTANKU U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI – Odlučeno je da se odgodi izgradnja kapele Sv. Josipa u Ladanju do rujna 2023., građevinska dozvola je u tijeku izdavanja, a isto tako treba prvo završiti sanaciju župne crkve Sv. Jurja u Maruševcu!

·        OD 28.11.2022., NAKON MISA ZORNICA POČINJE UPISIVANJE MISNIH NAKANA ZA IDUĆU GODINU!

·        DUHOVNA OBNOVA ZA CARITASOVE VOLONTERE: 26.11.2022., u Varaždinskoj katedrali u 09.00.h., sv. Misa a kasnije predavanje i ručak! Nakon današnjih misa neka mi se volonteri caritasa jave u sakristiju!