NEDJELJA KRISTA KRALJA – OGLASI – MARUŠEVEC

  24.11.2019. NEDJELJA KRISTA KRALJA– Sv. Krizogon
07.00.h. – Maruševec + 1. Josip Prešovar i roditelji Prešovar – daje obitelj

2. Vladimir i Štefica Zrinski, Dragutin i Justina (Ž) Zrinski, Škarika Marija i Dragutin te Martinčević Tomo i Ana – daje ob. Martinčević

3. Lončar Jožek – daju kumovi Kolarić

4. Stjepan Antolić – daje obitelj

5. Kata i Andrija Kovač, ob. Kovač i Flegarić – daje Božica

08.00.h. – Jurketinec

10.00.h. – Katedrala Varaždin – biskupsko ređenje imenovanog varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša – pozivaju se svi vjernici da dođu!!!

25.11.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Katarina 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Kata Jurić-Marjanović

 

26.11.

utorak (Ze.)

Sv. Konrad 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + 1. Juraj i rod. Breški, Stjepan, Ivan i Cirila(ž) Cerjan – daje Štefanija Breški

2. Tomislav Jezidžić – daju roditelji

27.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Maksim Župnika nema

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

28.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Držislav Župnika nema

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

29.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Svjetlana 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + 1.Štefica Šagi – daje obitelj

2. Mikačić Štefa(ž), i Stjepan te Slavko Leskovar – daje ob. Leskovar i Šagi

30.11.

Subota

(Cr.)

Sv. Andrija 08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – Misa zahvalnica za 50.god braka Možanić Branko i Katarina r. Matijašec

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenje

 01.12.

Nedjelja

(Lju.)

 PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Klementina

07.30.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne rudare – daje jedan rudar

09.30.h. – Druškovec +1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Ljubica i Drago Debanić, Marija i Janko Skok te Sabina – daje ob. Martinčević

2. Ema Belcar i Franjo Martinčević – daje obitelj

3.Vladimir, Slavko, Ivka i ob. Martinčević – daje obitelj

4. Ob. Belcar, Slavica, ob. Biškup, Slunjski Natalija i ob. Šekutor – daje Marijan Belcar

5. Eršegović Stanko, Stjepan, Verona, Posavec Stanko i Ema, Bančić Stjepan, Dragutin i Dora – daje obitelj

6. Šincek Franjo – daje supruga Štefanija i sin Robert

7. Slavko i Bara(ž) Fodrek te Barica(ž) Vršić – daje Štefica

8. – Bara(ž) i Stjepan Belcar, Josip, Amalija(ž) i Stjepan Zagoršćak, Zdravko, Rozalija(ž) i Josip Milec te Željko Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko, Dragutin i Anđela Kumrić, Ljubica Kundija, Dragutin i Štefanija Banec te ob. Ris – daju Marija Kumrić i djeca

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

3. Josip, Juraj i Anđela Varga, Ema i Slavko Šagi, Ljubica Mušica, Stjepan i Marija Črepinko, Jagica, Josip i Jadranka Vojnović te ob. Beli – daje ob. Varga

4.Kolar Juraj, Davor, Stjepan, Jelica, Danica, Jagetić Dragutin, Stanko, Dragutin i Matilda – daje Kolar Božena

5. Štefanija Šimić te Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić

6. Agata i Josip Bregović – daje ob. Bregović

7. Milka i Zvonko Hanžek – daje suprug Ivan

8. Juraj Rogina

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       KALENDARI ZA 2020 GODINU – možete ih nabaviti u sakristiji! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·       KRIZMA U NAŠOJ ŽUPI –  bit će 02.05.2020., u 11.00.h!!!