OGLASI DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

15.10.2017. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

 1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
 2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

 1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
 2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.

16.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Hedviga

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Obit. Krobot i Harjač

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.10.

utorak

(Cr.)

Sv. Ignacije Antiohijski

06.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Špoljar Valentino i obit. Špoljar – daju supruga i djeca

18.10.

srijeda

(Cr.)

Sv. Luka

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Dario Gašparić, Marija i Stjepan Martinčević, Elizabeta Šipek i Đurđica Zrinjski

19.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

19.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Izak

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Tihomir Božić, Jura, Tonka i Stjepan, Jelena i Slavko Križanac, Josip Rožić i Juraj Drvarić – daje ob. Božić

20.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Adelina

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Ema štrok – daje sin Ivica

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

21.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Uršula

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

22.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Filip

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan Đurasek i ob. Đurasek i Hruškar – daje ob. Đurasek

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Kralj, Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Lovorka Sabolić – daje obit. Šumiga

 1. Juraj i Draga (ž) i ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Stjepan, Vika i Juraj Mavrek, Stjepan i Marija Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, te Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 2. Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Blaž i Justina Habrka, Slavko, Marko i Ljuba Križnjak – daje Blanka
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SKUPLJANJE HRANE za potrebite i Caritasovu kuhinju bit će 25.10.2017., te će se prikupljati u Ladanju Donjem, Jurketincu, Druškovcu i Maruševcu!
 • HVALA svima onima koji su došli i uključili se u rad Caritas-a naše župe, a oni koji žele mogu se još priključiti!
 • ODBOR KAPELE u Jurketincu na sastanku koji se održao prošli tjedan preuzeo je novac koji se čuvao unutar župne blagajne budući da imaju svoju blagajnu!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn