ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

06.05.2018. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec + 1. Šimunec Blaž, Terezija, Slavko, Gorić Štefanija, Kuzmić Nada i Stjepan te Josip Belšćak – daje Katica

 1. Mirko i Draga (ž) Možanić i ob., Stjepan Korpar te Marija i Mirko Cupar – daje ob. Marice Korpar

09.30.h. – Druškovec + 1. Katarina i Stjepan Hrkač – daje unuka Kristina

 1. Franjo Bunić – daje ob.
 2. Dragica i Slavko Šagi – daju djeca
 3. Herceg-Žutki Slavko, Bara, Martin i Robert, Marković Terezija(ž), Varga Marija(ž) i Josip
 4. Filip i Tereza(ž) Ivanić te Dragutin Maloić

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne vatrogasce

07.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Boris

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Kunić Dragutin – daje ob.

2. Marija i Mirko Hanžek te Vjekoslava Ivko – daje ob Ivko

08.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Ida

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Mladen Čaberica, Marijan i Marija Peharda, Bara i Štefa Bahun te Dragica i Drago Breški, Ivica i ob. Ljubić

09.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Blaženko

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Ivan i Josip Martinčević, Dragica i Tomo Kunić – daje supruga

10.05.

Četvrtak

(Bi.)

Uzašašće Gospodnje – Spasovo

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Franjo Kretić., rod. Kretić, Ljuba i Viktor Lončarić, Miroslav i Štefanija Plasajec te Marko Kolenko – daje Ankica Kretić

11.05.

Petak

(Bi)

Sv. Mamerto

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Dragutin i Dražen Čehok – daje ob.

12.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Leopold Mandić

07.00.h – Maruševec + Biserka Damjanić – daje ob.

19.20.h. – Maruševec – proba prvopričesnika

20.00.h. – Maruševec – Ispovijed prvopričesnika i roditelja

13.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Janja

07.30.h. – Maruševec + 1. Dragica(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje ob. Josipa Možanić

 1. Ob. Deduš Pavao, Ema, Stjepan te ob. Kozina, Hudinčec, Buden, Bajde, Rotar te Kozlevčar – daje ob.
 2. Ivica Hrgar, Martin i Magda Denac, te Aubelj Marija i Franjo – daje Ana Hrgar
 3. Ivan i Verona Peharda, Dragutin i Vera Vincek te ob. Marije Blažunaj – daje Zdenka
 4. Hrgar Antun i Ana – daju Zdenko i Zlatko
 5. Stjepan Lončar, ob. Peharda i Martinjak – daje Anica Martinjak

10.00.h. – Maruševec – za sve prvopričesnike

PRVA PRIČEST JE U NAŠOJ ŽUPI!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, nedjelja 20.05.2018, cijena karte je 40,-kn, te se možete prijavljivati na župnom uredu, još kroz ovaj tjedan koji želite hodočastiti autobusom!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još kroz ovaj tjedan, koji planirate ići da znamo sve rasporediti, ići će se putem kojim se išlo i prošle godine!
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: Dominik Flajšman, sin Miljenka i Lidije r. Flis., rođ. 02.05.1993. u Varaždinu iz Koretinca 4, župa Maruševec i Monika Ivančić, kći Dražena i Marjane r. Furijan., rođ. 26.02.1996. u Varaždinu iz Gornjeg Vratna, Varaždinska 1, župa Križovljan. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 02.06.2018., u Križovljanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HVALA “MARKOM – U” : koji nam je u srijedu besplatno srušio dotrajalu župnu klijet na Barbari te smo na taj način uklonili opasnost da se na nekoga uruši, te su nam ujedno isplanirali i poravnali teren!