JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

17.06. 2018. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Nevenka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. vlč. Martin Mezak, Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Gašpar i Dora(ž) Bunić, Katarina(ž) i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Anđela(ž), Vjekoslav, Andrija i Agata(ž) Petak, Magdalena(ž) i Mato Dolenec, Ana i Marko Plahtarić

2. Martinčević Slavko,Slavica(ž),Veronika(ž), Stjepan,Barbara,Josip i Danijel, Herceg Slavko,Štefanija(ž),Dragutin i Anka(ž), Antun Herceg i Toni, Ružica(ž) Boban i Mario, Veronika(ž) Wokale, rođena Martinčević

3. Stjepan Petrinjak i roditelji,Slavko i Draga(ž) Herceg – daje Vikica.

4. Stjepan Rušec i roditelji, Antun Martinčević, Ivan Gajski, Mladen Slivar, Vladimir Martinčević, Gabro, Verona(ž) i Andrija Šagi, Stjepan i Slavko Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedo, Drago, Marko i ob. Klepač i Stolnik, Siniša Zečević i Nevenka Jakupović – daje ob. Klepač

 1. Rožman Mirko, Andrija te Cerjan Stjepan – daje ob. Rožman Marka
 2. Mirko, Vilko, Cirila (ž), Andrija te Vladimir Lovrenčić te Ana i Stjepan Sambolec – daje Barbara
 3. Josipa (ž) i Franjo Pintarić te Vika i Vilko Eršegović – daje ob. Kveštek
 4. Dragutin, Ivka i Cvetko Štefanec te Štefanija Šincek – daje Josipa Štefanec
 5. Stjepan i Kata Vrbanec i ob. Lončarić – daje Andrija
 6. Korpar Dragutin i ob. Korpar – daje sin Josip

18.06.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Elizabeta

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Bogdan

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Lovro i Pepica Makovec – daje ob. Makovec

20.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Florencija

Župnika nema

21.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Alojzije Gonzaga

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h – Maruševec + Dragica i Slavko Matijašec, Ob. Matijašec i Šalomon – daju djeca

22.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Paulin

09.00.h. – Sv. Misa u Novakima i blagoslov Križa

23.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Zdenka

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

19.00.h. – Maruševec + Maxim Cerjan

24.06.

Nedjelja

(Bi.)

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Slavica Gašparić, Stanko i Bara Kolenko, Alojz Pejić, Ivan Kunić, Stjepan Cerjan te ob. Borak i Stolnik – daje ob. Kolenko

 1. Slavko Šimunec – daje supruga
 2. Ivan i Ema Makovac, Ivan, Josipa(ž), Ljuba i Cvetko Kukec, Katarina Peharda, Biserka Domjanić te Marko Klapša – daje ob. Stjepana Makovac
 3. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec – daje Branko Možanić
 4. Barbara Buden i ob., ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec, i Stjepan Pižeta – daje ob. Jambrešić
 5. Ob. Izidora(m) Špoljar te Marko i Draga (ž) Kolenko – daje Vika
 6. Marija Lončar – daje sin s ob.
 7. Vladimir Kolenko i rod. Kolenko – daje obitelj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ZAHVALJUJEM SVIMA koji su se uključili oko ove slike “MILOSRDNOG ISUSA” koja krasi našu župnu crkvu! Gospodinu Petru Glavaš koji ju je donirao, gospođi Jadranki Slobođanac koja je posredovala oko donacije, gospodinu Draženu Posavec koji nam je donirao okvir slike, gospodinu Josipu Deduš koji je sliku dovezao, te gospodi Marijanu Fatiga i Božu Lipovec koji su je postavili!
 • Hvala udruzi “Gmajna” koja je organizirala biciklijadu, te se sjetila našeg župnog Caritas-a i prikupljen novac preko gospodina Mira Možanić donirala i uplatila u Caritas u iznosu od 2600,00-kn!
 • OVIH dana potpisan je ugovor sa tvrtkom “POSLEK GRADNJA I PRIJEVOZ d.o.o.” za sanaciju krovišta župne crkve u Maruševcu! Strop crkve će se očistiti te postaviti na njega kamena vuna debljine 5cm., i preko toga položiti parapropusna folija, nadalje svi elementi limarije koji su uredu skinut će se i ponovno vratiti na crkvu, dotrajali zamijeniti a oni koji nedostaju postavit će se novi, na rogovo će se također postaviti parapropusna folija, nove letve te novi pokrov Creaton crijepom sa krovnim elementima, između ostalog snjegobranima kao i gromobranskom instalacijom! Cijena ugovorenih radova iznosi: 332.211,25-kn i započet će 23.07.2018! Ugovor je potpisan po sistemu ključ u ruke, budući da je gospodin Poslek ponudio najjeftiniju cijenu materijala!