DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

03.06. 2018. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Olivija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje obitelj

 1. Ema Belcar, ob. Dukarić, te ob. Pavla i Izidora Belcar, Franjo Martinčević i ob. Martinčević – daje Vera Martinčević
 2. Dražen i Mato Petriš te Mato Čorković – daje obitelj
 3. Vika Ivančević – daje obitelj
 4. Stjepan, Brankica(ž) ,Jagica(ž), Franjo, Margareta(ž) i Vinko Martinčević –daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rod., ob. Špiranec, Juraj Makovec i rod., te Stjepan i Anka Špoljar – daje ob. Peharda

 1. Ob. Ivana Peharda, Danko, Varga i Mihalina – daje ob. Peharda
 2. Barica i Vladimir Posavec te ob. Posavec i Korpar – daje Slavko
 3. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Terezija i Slavko Hanžek, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec
 4. Čehok Draga(ž) – daje ob.
 5. Toni, Juraj i Terezija Matijašec – daje ob. Matijašec

04.06.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Kvirin

05.06.

utorak

(Cr.)

Sv. Bonifacije

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Stjepan i rod., i ob. Borak te Dragica (ž) i Petar Vrbanec., ob. Vrbanec, Agata i Ivan Košutar, te Marijan Vrbančić – daje ob. Marije i Dražena Borak

06.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Aleksandra

08.00.h – Maruševec – na nakanu

09.00.h – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.06.

Četvrtak

(Ze.

Sv. Radoslav

07.00.h. – Maruševec + Pero i Ana Knežević, Ivo, Anela i Pero Knežević – daje Marta Tomić

09.00.h – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća

08.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Katica Štrlek, Zora i Valent Blažunaj, Mijo, Ana , Slavek i Ivan Bosak te Franjo i Irma Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović i Pepica Martinčević – daju Mirko i Julika

 1. Danijel Anka i Ivan Cmuk te Dragica i Andrija Maruševec – daje ob. Cmuk
 2. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Jug Franjo

09.06.

Subota

(Bi.)

Presveto Srce Marijino

07.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Kolenko i rod., obit. Makovec i Fošnjar, Katarina Peharda i Biserka Domjanić te Vinko i Anđela Kolenko – daje ob. Kolenko

2. Štefica Fogec – daje obitelj

15.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenje

10.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Biserka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko, Ivan, Krešimir i Andrija Cupar – daje obitelj

 1. Andrija, Antun, Stanka (ž) Mihalić, Magdalena i Dragan Deduš, Josip Novoselec, Jura Kralj i ob. Kumrić, Kolenko i Cerjan – daje Štefica
 2. Franjo Kontrec, rod., i braća Kontrec – daje ob. Kontrec
 3. Bara i Juraj Čiček i slavko Dukarić – daje ob. Čiček

Za vrijeme mise bit će blagoslov slike milosrdnog Isus-a koju je naša župa dobila na dar od gospodina Petar Glavaš!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Igor Kranjec, sin Zdravka i Maje r. Herjavec., rođ. 13.12.1988., u Varaždinu iz M. Krleže 1.A. Varaždin., župa Sv. Vida – kapucini i Tanja Blažunaj, kći Vladimira i Štefice r. Kolačko., rođ. 19.09.1988., u Varaždinu iz Selnik 35., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 08.06.2018., u župi Sv. Nikole – biskupa., Varaždini! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  2. Drago Cuković, sin Stjepana i Darinke r. Paska., rođ. 13.10.1993., u Varaždinu iz Horvatsko 6., župa Klenovnik i Mateja Vrbec, kći Željka i Karmen r. Veselić., rođ. 21.04.1989., u Varaždinu iz Vuglovec 1.B., župa Ivanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.06.2018., u župi Ivanec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!