TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.11.2020. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Albert
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Helena i Dragutin Blaži, Stjepan Kušter, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Slavko, Nada, Mijo i Cecilija Herceg te Stjepan Stanko i Marija Ivančević – daje Darko

2. Martin Slivar – daje supruga

3. Martin, Josipa (ž) i Josip Martinčević-Gregurin i ob. Martinčević-Gregurin

11.00.h. – Maruševec + 1. Augustin i Dragica Šagi, ob Šagi te Tomo, Stjepan, Izidor i Ema Kralj – daje Zdenka

2. Hrgarek Mirko, Stanko, Ema Gregur Mirko, Josipa(ž) i Eva, Podbojec Stjepan, Korpar Josip te Vladimir Štibrić – daje ob. Hrgarek

3. Peharda Katarina i Slavko – daje kći Anđela

16.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Agneta

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

 

17.11.

Utorak

(Bi.)

Sv. Elizabeta 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Vika i Andrija Kolar te Jurica i Stjepan Masten

18.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Martin 08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

10.00.h. – Maruševec + za preminule i poginule Hrvatske branitelje te sve stradalnike Domovinskog rata posebice žitelja Vukovara

Nakon mise uputit ćemo se u mimohodu do spomenika te položiti lampaše i izmoliti molitvu za sve žrtve Domovinskog rata

19.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Jozafat 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Vika i Stjepan Martinčević te Milan i Štefanija Pintarić – daje ob. Martinčević

20.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Srećko 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Juraj i rod. Breški te ob. Cerjan – daje Štefanija Breški

21.11.

Subota

(Bi.)

Prikazanje B.D.M 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h-09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

22.11.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRISTA KRALJA

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Cecilija

07.30.h. – Maruševec – za sve žive i preminule pjevače naše župe

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Habrka Slavko, Blaž, Justina(ž), Bukovec Josip, Katarina i Vesna, Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

2. Josip, Marko, Terezija, Juraj, Slava i Slavko Bosak te Ana i Ivan Premuž – daje Ružica Bosak

3. Vladimir Kos-Harjač – daju supruga, djeca i ob. Kovaček

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 50 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 50 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·        VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·        KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·        OBNOVA KRIŽA NA LOČNJAKU je u tijeku pa molim za razumijevanje dok radovi traju. Zahvaljujem Općini Maruševec na volji da uredujemo križeve u našoj župi, a i molimo zaštitu dragoga Boga da nas na našim koracima štiti i prati!

·        OKO KAPELE U DRUŠKOVCU – srušit će se preostala stabla uz dozvolu Konzervatorskog odjela u Varaždinu, te će se kasnije zasaditi nova stabla i urediti okoliš!

·        ZAVRŠENA JE RESTAURACIJA – dviju knjiga iz zaštićenog kulturnog dobra Župe Maruševec iz 17. I 18. st., radove je izvodio u Zagrebu g. Velimira Mikac. Obnovljene su knjige Diez Felipe, ….. Suma preadicantium… I i II volumen, 1596.god. te Engelgrave H., Lux evangelica sub … Pars I. i pars II., 1659.god. Ugovor potpisan u bruto iznosu iznosio je 46.466,48-kn, a nakon plaćanja poreza i ostalih tražbina 48.034,72-kn! Ovim putem zahvaljujem Općini Maruševec koja je sudjelovala sa 15.000,00-kn, Ministarstvu kulture RH sa tokođer 15.000,00-kn, dok smo iz župne blagajne uplatili ostatak  u iznosu od 18.034,72-kn!

·        GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn!