PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

29.11.2020. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA  – Sv. Iluminata
07.30.h. – Maruševec+ fra. Zvonimir Bono Šagi

09.30.h. – Druškovec + 1.Franjo Šincek – daje supruga Štefanija i sin Robert

2. Ivan i Jelena Inkret te rod., i braća

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić, ob. Banec i Ris te Ljubica Kundija – daje Marija Kumrić

2. Stjepan Bosak te Katarina i Stjepan Šipek – daje ob. Bosak

3. Katarina, Dragutin, Andrija i Marija Martinčević, Dragutin Justament, Jakšić Marica i Šimon

4. Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

ZA VRIJEME SV. MISA BLAGOSLOVIT ĆE SE ADVENTSKI VIJENCI

30.11.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Andrija Ap.

06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

01.12.

Utorak

(Lju.)

Sv. Klementina 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

02.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Blanka 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

03.12.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Franjo Ksaverski 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

04.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Barbara 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.30.h. – 16.00.h – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h – 16.30.h – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred „starog farofa“

05.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Krispina 06.00.h. – Maruševec – zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

06.12.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA  NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Nikola

07.30.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne rudare

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Stjepan Kokotec, Franjomi Magdalena Županić, Ignac, Sofija, Andrija i Anđela Martinčević, ob. Njegovec i Nogalj – daje ob. Kokotec

2. Marija, Slavko i Stjepan Martinčević – daje Zvonko Martinčević

3. Stanko, Zvonimir, Stjepan i Bara Dukarić, Marija Vrbec i ob. Vrbec Franje – daje brat Ivan

4. Andrija Martinčević – Diačec, Snježana Martinčević, Barica Vršić i Ivan Belcar – daje ob.

5. Snježana, Martin i Bara Martinčević – daje Darko i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija Žiher

2. Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje Katica Ivančević

3. Slavko Škarika, Vladimir Posavec, ob. Škarika i Posavec – daje Ema

4. Jagica Maruševec, Juraj i Zvonko Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Slavko i Petar te Ana i Zlatko Kračun – daje Marica Podbojec

5. Slava, Slavko, Stjepan i Ob. Cmuk – daje ob. Josipa Cmuk

6. Marija Korpar – daju suprug i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         UGOVOR O DIOBI I DAROVANJU – Župa Maruševec potpisala je sa g. Ivanom Krobot i gđom. Ankom Krobot, za izgradnju kapele u Ladanju Donjem, zemljište je veličine 961m2! Ovim putem zahvaljujem obitelji Krobot u ime Župe Maruševec i u ime Varaždinske biskupije!

·         RAČUNALO I PISAČ –kao što vidite za projiciranje pjesama u župnoj crkvi kupljeno je novo prijenosno računalo u iznosu od 2.388,89-kn jer se staro računalo pokvarilo, te za župni ured pisač u iznosu od 1260,00-kn!

·         SRUŠENA su stabla oko kapele u Druškovcu te će se zasaditi nova kada dođe vrijeme!

·         MISE ZORNICE svaki jutro u 06.00.h. Pripremamo se za Božić! Prije i poslije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani oko crkve kao i svaki dan vani na parkiralištu od 16.00.h! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine te će se sakramenti održavati ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli! Mise će se zapisivati kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         HVALA Božici Kišić koja nam je izradila adventski vijenac za župnu crkvu!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn