PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.02. 2022.  PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Doroteja
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan Posavec – daje Stjepan

11.00.h. – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slava i Marko – daje ob. Šimić

07.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Rikard 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – Maruševec +  Marija, Marko, Karlo i Barica Kralj, ob. Bahun  te Doroteja i Andrija i ob. Krobot-Kukec – daje Juraj i obitelj

08.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Jeronim 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – Maruševec  + Zdravko, Gabrijela(ž), Ivan i Stjapan Rožmarić – daje Ivana Nemec

18.00.h. – Maruševec – „ stari farof“- sastanak novog ekonomskog vijeća Župe

09.02.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Skolastika

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.00.h. – Maruševec + Barbara Lončar, ob. Lončar, Pintarić, Brlenić, Štrlek, Evačić i Kunić – daje ob. Petra Lončar

10.02.

Četvrtak

(Cr.)

BL. ALOJZIJE STEPINAC 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – MISNO SLAVLJE SVIH SVEĆENIKA U VARAŽDINSKOJ KATEDRALI – PROSLAVA SUZAŠTITNIKA VARAŽDINSKE BISKUPIJE

11.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Mirjana 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Ema Herceg – daje obitelj

12.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Eulalija 17.00.h. – Druškovec + Emanuel Hleb, ob. Petriš i Šambar – daje Snježana
13.02.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Kristina

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Vajdić Mirko i ob. Vajdić te ob. Makovec

11.00.h. – Maruševec + Hainž Stjepan, Marije i Ivan te Benkus Bara i Tomo – daje ob. Hainž

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         NAKON PROVEDENIH IZBORA ZA EKONOMSKO VIJEĆE NAŠE ŽUPE DOBILI SMO OD VARAŽDINSKE BISKUPIJE POTVRDU IZBORA I IZABRANIH EKONOMSKIH VIJEĆNIKA: BILO JE 16 KANDIDATA NA LISTI TE SMO POLOVICU PREMA NAJVEĆEM BROJU GLASOVA DAKLE NJIH 8.. POSLALI NA POTVRDU VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI: EVO POPISA ČLANOVA OD NAJVEĆEG BROJA GLASOVA PREMA NAJMANJEM: 1. Darinka Klapša, 2. Dragica Korpar, 3. Dragutin Kišić, 4. Damir Šprem, 5. Zdravko Kukec, 6. Marijan Hanžek, 7. Dražen Presečki te  8. Dražen Šimunić! Od srca čestitam novim ekonomskim viječnicima te se radujem budućoj suradnji uz zagovor Sv. Jurja i Božju pomoć! U dogovoru sa ekonomskim vijećem imat ćemo predstavljanje vijećnika te polaganje prisege!

·         FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NAŠE ŽUPE, koji je pročitan na nedjeljnim Sv. Misama, nakon što su ga potpisali viječnici, prezentiran je našem biskupu te je isti potvrđen od Varaždinske biskupije da su se financije u 2021. godini naše Župe ispravno vodile!

·         ISTO TAKO U ŽUPU SE VRATILA I 4. OBNOVLJENA KNJIGA – Fraber Mathias, Concionum Opus Tripartitum iz 1631. god., za restauraciju te knnjige od Ministarstva kulture i medija R.H., dobiveno je 15.000,00-kn., Općina Maruševec 15.000,00-kn te je ostatak isplaćen iz župne blagajne! Restauracija te knjige iznosila je 53.098,27-kn sa porezima i prirezima prema ugovoru o autorskom djelu!

·         Nadalje nalazom revizije g. Miroslava Prgina, „Glavnog projekta sanacije župne crkve hitnih mjera sanacije od potresa“ kojeg je izradio prof. Matija Orešković, utvrđeno je da je potrebno učvrstiti luk iznad ulaza u svetište. Nakon sastanka sa izvođačima prof. Oreškovićem te g. Prginom utvrđeno je da bi postavljanje zatege uništilo najstariji dio crkve te je odlučeno da se izradi dokumentacija kako bi se cijeli luk ojačao karbonskim vlaknima i epoksidnom smolom te će Župa Maruševec sklopiti još jedan aneks ugovora da bi se to i učinilo. Za aneks ugovora dana je dozvola Varaždinske biskupije!

·         U protekloj 2021. godini tvrtki „Mipcro“ iz Ivanca prema potpisanim ugovorima te prema stvarnoj situaciji izvedenih radova isplaćeno je 452.289,70-kn a u ovoj 2022.godini 136.724,44-kn, dakle ukupno: 589.014,14-kn, te sam ovih dana krenuo sa ispunjavanjem izvještaja o realizaciji i nakon završetka radova postavljanja zatega „Faza 1“ i „Faza 2“ prema Ministarstvu kulture i medija R.H., zatražio isplatu za izvedene i plaćene radove iznos od 151.897,50-kn koje smo dobili u prošloj godini a povlačimo ih nakon izvršenih radova!

·         Nadalje ovih dana još dvije knjige iz naše knjižnice su proglašene kulturnim dobrom te prijavljene na natječaj Ministarstva kulture i medija R.H., te se nadamo kao ćemo proći na natječaju i pristupiti njihovoj restauraciji! Prijavili smo i preko Ministarstva kulture i medija R.H., sanaciju vanjskih zidova Župne crkve Faza 1- sjeverni dio zida, te sad očekujemo rezultate, a imamo pripremljenu dokumentaciju za daljnje otvaranje natječaja ukoliko ih bude!

·         NAŠA OPĆINA MARUŠEVEC uz potpisanu punomoć Župe, uz dozvolu Varaždinske biskupije također je prijavila prema  „Ministarstvu kulture i medija R.H“ ., radove na kapeli u Druškovcu te na sanaciji „Starog farofa“!