DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – OGLASI – MARUŠEVEC

02.01. 2022.  DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – Sv. Bazilije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Kristina, Stanko, Stjepan i Barbara Belcar, ob. Belcar i Premužić – daje kći Verica

11.00.h. – Maruševec + Josip i Jagoda, Pavo i Ema te Stjepan Deduš, Štefanija Buden, Rotar Mihael i Marija i Branimir Bajde – daje ob. Deduš

03.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Danijel 07.00.h. – Maruševec + Ivan, Ema, Petar i Andrija Gregur – daje sin Petar
04.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Anđela 07.00.h. – Maruševec + Pile i Kata Marušić i Drago Kulić – daje obitelj
05.01.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Emilijana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja
06.01.

Četvrtak

(Bi)

TRI KRALJA

Sv. Gašpar

07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger – daje supruga Viktorija

Za vrijeme mise bit će blagoslov vode!

07.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Rajmund ŽUPNIKA NEMA
08.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Severin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA + 1.Terezija Novoselec, Nadica Dubravec i ob. Pintarić – daju Siniša i Ivana Dubravec

2. Stjepan, Marija, Franjo i Pavao Belcar, Anka i Vladimir Šagi – daje aupruga s obitelji

3. Stjepan, Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Bara, Florijan i Julika Filipek te Damir Flis – daje ob. Brlenić

4. Pepa i Stjepan Bančić, Božica Ražnjević te Stanko Eršegović – daje Đurđica Bančić

09.01.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA

Sv. Hadrijan

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar te Slava i Franjo Šimunić – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + Vilko Mavrek – daje supruga

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! ŽUPNI URED NE RADI DOK TRAJE BLAGOSLOV OBITELJI, AKO JE NEŠTO HITNO KONTAKTIRAJTE ME NA MOBITEL!KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         PREMA MATICAMA ŽUPE 2020. GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 12 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 67 OSOBA, KNJIGA PRVOPRIČESNIKA

– 52 OSOBE

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 57, MUŠKIH 27, ŽENSKIH 30, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 93, MUŠKIH 52, ŽENSKIH 41, OSOBA

DAKLE GODINU 2020, ZAVRŠILI SMO SA MINUSOM OD 36, OSOBA

·         PREMA MATICAMA ŽUPE PROTEKLA 2021.  GODINA IZGLEDALA JE OVAKO

MATICA VJENČANIH – 16 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 61.  OSOBA, KNJIGA

PRVOPRIČESNIKA –  58. OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 56, MUŠKIH 28, ŽENSKIH 28, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 118, MUŠKIH 55, ŽENSKIH 63, OSOBA

DAKLE GODINU 2021, ZAVRŠILI SMO SA MINUSOM OD 62, OSOBA

·         BLAGOSLOV OBITELJI odlukom varaždinskog biskupa mons. Bože Radoš-a, ove godine počet će na blagdan sv. Obitelji dakle 26.12.2021., u našoj Župi  počet ćemo sa selom Koškovec! Također odlukom biskupa župnik te pratnja zvonari i orguljaši trebaju biti cijepljeni a ukoliko nisu potrebno je testirati se svaki drugi dan! Kao i kod prošlog blagoslova obitelji imat ćemo rukavice i maske kako bi

smo zaštitili Vas, te ćemo ostaviti naljepnicu a blagoslovljenu vodu nosimo sa sobom. Također kao i kod prošlog blagoslova, molim Vas da nas netko ispred kuće pričeka jer ne bi smo željeli nekome doći nepozvani! Vi sami odlučite gdje će te nas primiti hoćete li u dvorištu, hodniku, na ulazu u kuću to ovisi o Vama! Ako netko želi primiti blagoslov, a ne može pričekati vani, zbog starosti ili nekog drugog razloga neka nas preko susjeda obavijesti da nas želi primiti! Ako je neka obitelj u izolaciji ili samoizolaciji ili Vas nema kod kuće, a želite primiti blagoslov obitelji nazovite me te ću vas naknadno po dogovoru obići! Kao što sam napomenuo sa mnom će ići zvonari i orguljaši te je prilika da ih nagradite kako je to uobičajeno za njihov trud tokom čitave godine te smo Vam zahvalni na svakom daru! Nemojte nas tokom blagoslova nuditi hranom i pićem, budući da je situacija takva kakva je, sigurno da će biti prilike u nekim boljim vremenima! Ukoliko negdje ne bi smo stigli zbog sprovoda uspjeti obići kao što smo predvidjeli, nastavit ćemo drugi dan gdje smo stali!

02.01.

Nedjelja

Sv. Bazilije 13.00.h. – SELNIK – PRVO GORNJI DIO PREMA BIKOVCU A ONDA SELNIK PO GLVNOJ CESTI – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
03.01.

Ponedjeljak

 

Sv. Flavijan

08.00. h. -1. LADANJE DONJE – ULICA VLADIMIRA NAZORA, NAKON TOGA 2. KORENJAK I 3. BIKOVEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
04.01.

Utorak

Sv. Anđela 08.00.h. – 1. CERJE NEBOJSE I 2. BILJEVEC POČETAK KAO I PROŠLE BLAGOSLOV
05.01.

Srijeda

Sv. Emilijana 08.00.h – GREDA – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
06.01.

četvrtak

TRI KRALJA 13.00.h. – JURKETINEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV