ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

03.07. 2022. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tomislaav
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Druškovec + Gabrijel i Bara Brlenić, Franjo i Ana Dorogi, Romana Bahun, Kokotec Juraj i Novoselec Terezija – daje Terezija Dorogi

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + Josip i ob. Cvetko te ob. Kranjčić – daje ob. Peharda Za vrijeme mise u 11.00.h. – bit će krštenje

04.07.

Ponedjeljak

(Ze)

Sv. Berta 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Jana i Andrija Kolenko, Margareta i Stjepan Ptiček, Gašpar  i Cirila Bahun te Dragica Ferina – daju Slavica i Melanija Ptiček

19.00.h. – Vidovec

05.07.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Ćiril i Metod

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Korpar Josip i Ivka – daje ob. Murić

19.00.h. – Vidovec

06.07.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Marica 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Danica i Stjepan Vrbnjak te Barbara Rožić – daje kći Kristina

19.00.h. – Vidovec

07.07.

Četvrtak

(Ze.)

 

Sv. Goran

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Sandra i Anto Tomić – daje ob. Tomić

19.00.h. – Vidovec

08.07.

Petak (Ze.)

 

Sv. Priska

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.00.h. – Vidovec

09.07.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Leticija

16.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Ivan i Anka Belcar, Barica Vršić, Andrija Martinčević i Terezija Kokotec – daje kći Marija

2. Stanko, Stjepan  i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec-Malok, Pepa, Stjepan, Dora i Dragutin  Bančić te Božica Ražnjević – daje obitelj

3. Stjepan, Franjo i Marija Belcar, Anka i Vladimir Šagi, Franjo Martinčević iob. Martinčević, Vladimir Jurgec i ob. Jurgec i Šarko – daje obitelj

4. Stjepan Herceg i Mihael Hunjet – daje Ema

5. Franjo, Anka i Ivan Herceg – daje Đurđa i sinovi

6. Eršegović Ivan, Ljuba i Ana te Mohenski Blaž i Roza – daje obitelj

19.00.h. – Vidovec

10.07.

Nedjelja

(Ze.)

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Amalija

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula(ž) Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman te ob. Gradiček – daje ob. Kišić

09.30.h. – Nedeljanec

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Elizabeta i Verica Husnjak

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         HVALA gospođi Hudek koja se vratila sa hodočašća iz Fatime te je evo donjela krunice i kipece na poklon koje ćemo podijeliti nakon Sv. Misa u Maruševcu!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Neven-Josip Risek, sin Ivice i Petre r. Cafuk., rođ. 14.04.1993., u Varaždinu iz Cargovec, Varaždinska 23, Župa Vidovec i Lidija Lončar, kći Branimira i Branke r. Vupora., rođ. 26.08.1996., u Varaždinu iz Greda 56, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 30.07.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Kristijan Cafuk, sin Vlada i Verice r. Mudri., rođ. 19.02.1992., u Varaždinu iz Koškovec 16, Župa Maruševec i Silvija Maloić, kći Damira i Marije r. Bosak., rođ. 27.05.1991., u Varaždinu iz Koškovec 16, Župa Maruševec!  Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.07.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Bruno Kanjir sin Željka i Ljiljane r. Kolenko., rođ. 22.11.1994., u Varaždinu iz L.D.L.Rudara 34, Župa Maruševec i Monika Šipek, kći Milana i Ivanke r. Bahun., rođ. 19.05.1989., u Varaždinu iz V. Nazora 16, Župa Vinica!  Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 27.08.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         U IDUĆIH NEKOLIKO NEDJELJA – BIT ĆE PROMIJENJEN RASPORED SV. MISA ZBOG MLADIH MISA NOVOZAREĐENIH SVEĆENIKA, KAO I ZAMJENA ZBOG GODIŠNJIH ODMORA,  PA VAS MOLIM DA TERMINE PRATITE NA LISTIĆU I INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! HVALA!