NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – MARUŠEVEC – OGLASI

05.06. 2022. NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI– Sv. Valerija
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA MARIJU BISTRICU

05.30.h. – Polazak autobusa po autobusnim stanicama

Sv. Misa: 19.00.h. – Maruševec + Josip, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

06.06.

Ponedjeljak

(Bi)

 

B.D.M – Majka Crkve

Sv. Norbert

ŽUPNIKA NEMA
07.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Robert

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

08.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Medardo 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Danijel, Anka i Ivan Cmuk, Marko Peharda – daju ob. Cmuk i Peharda -Božić

09.06.

Četvrtak

(Ze.)

 

Sv. Efrem

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Jurketinec – krunica i litanije (predvode vjernici)

18.00.h. – Jurketinec – 1. DAN TRODNEVNICE – na nakanu

10.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Greta

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Jurketinec – krunica i litanije (predvode vjernici)

18.00.h. – Jurketinec – 2. DAN TRODNEVNICE – na nakanu

11.06.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Barnaba

10.00.h. – VARAŽDIN KATEDRALA – SVEĆENIĆKO REĐENJE

15.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Jurketinec – krunica i litanije (predvode vjernici)

18.00.h. – Jurketinec – 3. DAN TRODNEVNICE – KUMULATIVNA + 1.  Marko, Slavko i Ljuba Križnjak, Kata, Vesna i Josip Bukovec, Stanko Habrka, Ivan, Jakob, Vika i Jela Sekačić – daje ob. Križnjak

2. Agata i Franjo Letina, Josip Klepač te Eva i Marija Kanić

3.Na čast Sv. Antunu na svim udijeljenim milostima po njegovu zagovoru – daje jedna obitelj

12.06.

Nedjelja

(Bi.)

 NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Bosiljko

PROŠTENJE U JURKETINCU

Sv. Mise:07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor Kontrec, Milan, Verona i Franjo Lipovec, Bara i Rok Lončar te Viktor Šenkiš – daje Josipa Kontrec i obitelj

11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Gazdić Stjepan, Ljuba, Martin i Agata, Čempo Zora i Stjepan te Črnila Štefanija i Antun – daje ob. Črnila

2. Zdravko, Dragutin, Anđela(ž) i Marija Kumrić, Dragutin, Štefanija i ob. Banec, ob. Ris, te Ljubica Kundija – daju Marica i djeca s obitelji

3. Stjepan, Dragutin i Dragica Ožinger, Slavko i Marija Gazdić – daje Viktorija

4. Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

5. Slava i Ivan Buhin, Anica Bunić, Slavko i Božena Posavec te ob Posavec – daje Dijana Posavec

6. Stjepan Maruševec, Franjo Hanžek te Josip i Marija Grahovac

7. Sekačić-Matišak Ivan, Borak Slavica i Ferdo, Špoljar Dragica, Cmuk Dragutin te Križnjak Marko – daje Marica Sekačić-Matišak

8. Marija i Juraj Novak – daje obitelj

9. Josip i Ivka Veseljko, Viktorija, Nikola i Franjo Ciglar – daje ob Veseljko

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT – bit će u subotu 25.06.2022., nakon hodočašća uputit ćemo se prema Novom Vinodolskom! Oba autobusa su puna! ZBOG PUNO UPITA DO SADA OTVARA SE I TREĆI AUTOBUS TE IDE UKOLIKO SE POPUNI, UKOLIKO SE NE POPUNI ONDA NIEDE I VRAĆA SE NOVAC! KUPITI KARTU MOŽETE U UREDOVNO VRIJEME ILI 20. MIN PRIJE MISE U MARUŠEVCU! HVALA

·         TRODNEVNICA U JURKETINCU : četvrtak, petak i subota prilika da se duhovno pripremimo za Blagdan Presvetog Trojstva!