DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

17.01.2021. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU  – Sv. Lucije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1.Zvonko, Marino(M), Franjo i Josipa(ž) Martinčević-Mikić – daje obitelj

2. Danko Martinčević – daje obitelj

3. Stjepan Belcar – daje obitelj

4. Nada(ž) i Ivan, Ljubica(ž), Jurica i rod. Herceg, Marija(ž) i Stjepan Buhin te Ljuba(ž) i Božidar Šimek

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Anđela i Juraj Varga, Ema Šagi, Ljubica Mušica, ob. Beli i Črepinko – daje ob. Varga

2. Draga(ž) i Mirko Možanić. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

3. Na nakanu zdravlja jedne obitelji

4. Slava, Stanko, Antun, Dora, Draž i Ema Patrčević, Ljubica i Nikola Jergović, Damir i Ivan Sobota, Julijana Matasović te Stevo i Anka Simić – daje ob. Patrčević

18.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Biserka 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Franjo, Josip i Jaga popijač, Ob. Popijač te Milomir i Slavica Jovanović – daje Stjepan i ob.

19.01.

Utorak

(Ze.)

Sv. Ljiljana 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Slavko Peharda, Ob. Peharda, Gregur, Ivačić i Makovec te Biserka Damjanić – daje ob Peharda

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

20.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Fabijan i Sebastijan 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

21.01.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Agneza 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Štefanija Buden – daje Vesna Belšćak

22.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Vinko

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Ivan, Andrija, Petar i Ema Gregur te Stjepan i Marija Kušter – daje ob. Gregur Josipa

23.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Ema 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

24.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

NEDJELJA BOŽJE RIJEĆI

Sv. Franjo

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1.Tomo i Bara Peharda, Ob. Bahun, Slavko i Draga Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob. Peharda

2. Slavko i ob. Buden, Silvestar, Ema i Terezija Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         TKO ŽELI MOŽE DAROVATI NOVAC ZA STRADALE U POTRESU MOŽE TO UČINITI NA RAČUN HRVATSKI CARITAS, KSAVERSKA CESTA 12A, ZAGREB KOD PBZ (PRIVREDNA BANKA ZAGREB) IBAN: HR0523400091100080340, POZIV NA BROJ 12-20 Ili pozivom na donacijski telefon: 060 90 10 (6,25 KN PO POZIVU – PDV UKLJUČEN)

·         ZA STRADALE U POTRESU PRIKUPILO SE 8280,-KN I 200 EUR-A! Na tome Vam zahvaljujem da smo iskazali svoju ljubav i brigu za bližnje, te su sredstva predana u Biskupski ordinarijat u Varaždinu koji će pomoći stradalima u potresu!

·         PROTEKLI TJEDAN OBIŠLA SU NAS TRI STATIČARA TE SMO NAKON DETALJNOG PREGLEDA ŽUPNE CRKVE ZAKLJUČILI DA JE ŽUPNA CRKVA SIGURNA, TE DA OŠTEĆENJA KOJA SU NASTALA TREBA SANIRATI. TO SU MJESTA U CRKVI KOJA SU OGRAĐENA TRAKOM TE SE BOJIMO DA NEKOME NE PADNE ŽBUKA NA GLAVU, ZATO MOLIM DA UDIJELOVE CRKVE KOJI SU OGRAĐENI VRPCOM NE ULAZITE! NADALJE ODLUČILI SMO ISKOPČATI VELIKI ZVON, RADI VIBRCIJA KOJE IZAZIVA TE ĆE SE ODSAD ZVONITI SA SREDNJIM ZVONOM ISTO TAKO NE DULJE OD 3. MIN, ISTO TAKO I ZA POKOJNE! PREMA MINISTARSTVU KULTURE ŽUPA JE PRIJAVILA ŠTETU KOJA JE NASTALA KAO I PREMA NADLEŽNOM KONZERVATORSKOM ODJELU I VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI!