ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  21.07. 2019. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Lovro
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – Mladomisnik

08.00.h. – Jurketinec

09.30.h. – Vidovec

09.30.h. – Druškovec +1. Verona i Milan Rušec-Gitner – daje ob. Rušec, Kolarić i Rakovnik

2. Mirjana Posavec – daju rod., i sestra sa ob.

3. Branko, Ivan, Stjepan i ob. Kokotec, Vilko, Marija i ob. Bančić, Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš, Ivan, Slava i ob. Bunić te Silvestar Martinčević

4. Slavko, Slavica, Veronika, Josip i Danijel, Stjepan i Barbara Martinčević, Veronika Vokale, Slavko, Štefanija, Antun, Dragutin, Anka i Antun Herceg, Ružica i Mario Boban te Darko i Jagica i ob. Belcar

5. vlč.Martin Mezak, Štefica(ž),Alojzija(ž),Ivan,Gašpar i Dora(ž) Bunić, Katarina(ž) i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Vjekoslav,Anđela(ž),Andrija i Agata(ž) Petak, Mato i Magdalena(ž) Dolenec, Vlado Posavec,Marko i Ana(ž) Plahtarić, Ivan i Mara(ž) Plahtarić

6. Vinko Verona(ž) i Ivan Bančić, Micika(ž) i Slavko Eršegović, Ljubica(ž) i Martin Breški, Marica(ž) Ribić i obitelj, Slavko Martinčević, Stjepan Martinčević, Anđelica(ž) i Stjepan Posavec-Kovač – daje Štefica Bančić
7.Damir Flis i obitelj – daje obitelj

Mladomisnik

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje Viktorija

2. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Gabrijela, Verona i Andrija Šagi, Mijo, Magda i Franjo Kišiček Tereza Jalšovečki i Mladen Slivar – daje Stanko Šagi

3. Stjepan, Draga(ž) i Franjo Gašparić – daje Snježana

4. Miler Martin – daje obitelj

5. Jakopec, Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Pavleković Pavao, Ljuba i Ivan, Korpar Josip te Štibrić Vladimir – daje ob. Jakopec

Mladomisnik

Sv Misna slavlja u Maruševcu i Druškovcu predslavi nam i propovijeda mladomisnik iz Vugrovca vlč. Majk Rušec koji vuče korijenje i iz naše Župe

22.07.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

 

23.07.

utorak

(Bi.)

Sv. Brigita 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu
24.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Boris 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – Slava i Matija Korpar – daje obitelj

25.07.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Jakov 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Tomek-Hudek Cvetko, Eva i Stjepan – daje Kata

2. Jakob, Ana, Ivica, i Verona Gašparić, Marica i Juraj Rajner te Bara, Antun i Marija Špoljar – daje Antonija Prešovar

26.07.

Petak

(Bi.)

Sv. Joakim i Ana 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

09.00.h.– 10.00.h. – Maruševec – Franjevački hod – jutarnja molitva

27.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Klement 17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – Renata(ž), Rozalija, Marko i Pavao Možanić, Juraj i Zora Mendaš te Mario Novoselec – daje ob. Možanić

28.07.

Nedjelja

(Ze.)

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Viktor

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Vesna Sekelj

2. Jaga , Mijo, Josip i Josipa(ž) Maruševec te ob. Hanžek i Pintarić – daje Draga

3. Juraj, Pavao, Elizabeta, Slavko, Josip i Jaga Popijač, ob. Možanić, Andrija, Štefanija, Ivan i Marija Novačić te Nikola Beneta – daje ob.

4. Matijašec Franjo, Juraj, Marija i Ana, Peharda Antun, Jela i ob. Peharda – daje Katarina Matijašec

5. Marija i Viktor Hrgar te Katica i Andrija Bosak – daje ob.

6. Ob. Štrlek, Mežnarek i Cmuk – daje ob. Štrlek

7. Josip Grđan, ob. Grđan, Hajsok i Klapša – daje Marica Grđan i ob. Klapša

8. Na nakanu ozdravljenja – daje jedna obitelj

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 31.08.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Lovrana! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: žele sklopiti: 1. Antonio Novak, sin Nenada i Gordane r. Košćak, rođ. 17.03.1994., u Traunstein, Župa Traunreut i Anita Posavec, kći Stjepana i Slave r. Vitez, rođ. 28.06.1990., u Varaždinu iz Čalinec 100, Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 17.08.2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Vedran Mavrek, sin Stjepana i Verice, rođ. 26.12.1991., u Varaždinu iz Greda 42, Župa Maruševec i Mihaela Rogina, kći Božidara i Nataše, rođ. 28.05.1994., u Varaždinu iz Cargovec, Varaždinska 66, Župa Vidovec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.08.2019., u Vidovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       3. Stjepan Cerjan, sin Darka i Ljiljane r. Mihaljić, rođ. 20.07.1993., u Varaždinu iz Biljevec 30, Župa Maruševec i Kristina Benčina, kći Štefice Benčina, rođ. 05.10.1999., u Varaždinu iz Lepoglava, Ves 48, Župa Lepoglava. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 03.08.2019. u Lepoglavi! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       FRANJEVAČKI HOD MLADIH – 27.07. 2019., prolazi kroz našu župu te će između 09.00.h. -10.00.h. doći ovdje u Maruševec. U našoj župnoj crkvi imat će jutarnju molitvu a poslije i doručak! Hvala svima koji ste se javili i odlučili pomoći!!