PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  14.07. 2019. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Kamilo
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić, Marija i Đuro Valentak te Josip Tomek – Hudek i Marko i Juraj Bahun – daje ob Valentak

2. Marija Korpar te Cvjetko i Kata Bahun – daje obitelj

3. Franjo, Stjepan i Kata Kolarić te Franjo i Ljubica Hanžek – daje Slavica Kolarić

4. Anton Grandić, ob. Grandić Nadja i Nikola, Trani Đina, Mirjana Grandić-Vitasović i Boris Vitasović – daje Vesna Rajšić

15.07.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Bonaventura 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

 

16.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Karmela 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu
17.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Rufina 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Damir Hrbud – daje supruga i djeca

18.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Frederik 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Slivar Mladen, Roza, Josip, Bregović Agata, Rušec Stjepan i Viktorija, Gajski Ivan i Martinčević Antun – daje ob. Slivar

19.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Zlatko 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Juraj Kralj, Vinko, Tomo, Rok, Anđela(ž) i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stanko i Anka Bregović, ob. Banec, Miholić i Žlibar te Stjepan Lončarić

20.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Ilija 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

21.07.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Lovro

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – Mladomisnik

08.00.h. – Jurketinec

09.30.h. – Vidovec

09.30.h. – Druškovec +1. Verona i Milan Rušec-Gitner – daje ob. Rušec, Kolarić i Rakovnik

2. Mirjana Posavec – daju rod., i sestra sa ob.

3. Branko, Ivan, Stjepan i ob. Kokotec, Vilko, Marija i ob. Bančić, Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš, Ivan, Slava i ob. Bunić te Silvestar Martinčević

4. Slavko, Slavica, Veronika, Josip i Danijel, Stjepan i Barbara Martinčević, Veronika Vokale, Slavko, Štefanija, Antun, Dragutin, Anka i Antun Herceg, Ružica i Mario Boban te Darko i Jagica i ob. Belcar

5. vlč.Martin Mezak, Štefica(ž),Alojzija(ž),Ivan,Gašpar i Dora(ž) Bunić, Katarina(ž) i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko Martinčević, Vjekoslav,Anđela(ž),Andrija i Agata(ž) Petak, Mato i Magdalena(ž) Dolenec, Vlado Posavec,Marko i Ana(ž) Plahtarić, Ivan i Mara(ž) Plahtarić

6. Vinko Verona(ž) i Ivan Bančić, Micika(ž) i Slavko Eršegović, Ljubica(ž) i Martin Breški, Marica(ž) Ribić i obitelj, Slavko Martinčević, Stjepan Martinčević, Anđelica(ž) i Stjepan Posavec-Kovač – daje Štefica Bančić
7.Damir Flis i obitelj – daje obitelj

Mladomisnik

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje Viktorija

2. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Gabrijela, Verona i Andrija Šagi, Mijo, Magda i Franjo Kišiček Tereza Jalšovečki i Mladen Slivar – daje Stanko Šagi

3. Stjepan, Draga(ž) i Franjo Gašparić – daje Snježana

4. Miler Martin – daje obitelj

5. Jakopec, Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Pavleković Pavao, Ljuba i Ivan, Korpar Josip te Štibrić Vladimir – daje ob. Jakopec

Mladomisnik

Sv Misna slavlja u Maruševcu i Druškovcu predslavi nam i propovijeda mladomisnik iz Vugrovca vlč. Majk Rušec koji vuče korijenje i iz naše Župe

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       HODOČAŠĆE I IZLET U SLOVENIJU – 07.09. 2019., ima još slobodnih 12., mjesta

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: žele sklopiti Dejan Kolenko, sin Dragutina i Nevenke r. Premužić, rođ. 12.07.1990. u Varaždinu iz Ladnje Donje, Ladanjskih Rudara 70, Župa Maruševec i Doris Furjan, kći Vjerana i Vesnice r. Cmuk, rođ. 03.09.1994. u Varaždinu iz Nova Ves, R. Končara 41, Župa Petrijanec. Sakramenat Sv. ženidbe žele sklopiti 24.08.2019., u Petrijancu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       FRANJEVAČKI HOD MLADIH – 27.07. 2019., prolazi kroz našu župu te će između 09.00.h. -10.00.h. doći ovdje u Maruševec te će u našoj crkvi imati jutarnju molitvu a poslije i doručak! Molim sve koji su voljni pomoći da mi se jave kroz ovaj tjedan kroz pečenje kolača ili peciva te da ih lijepo primimo!