DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.10. 2022. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Denis
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Klen Slavko i Bara te Stanko, Marija i Martina(ž) Košić – daje ob. Klen Josipa

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Stjepan i Josipa(ž) Brodar, ob. Pižeta, Bednjanić, Hrgarek te Mirko Lovrenčić i Novak Željka(ž) – daje Drago

10.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Danijel 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec +Mirjana Vitasović-Grandić, Boris Vitasović

18.30.h – Maruševec – SUSRET SA HODOČASNICIMA U RIM (sa sobom ponesite osobne iskaznice i EKZ kartice)

11.10.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Ivan

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec, Filip i Štefa(ž) Antolić – daje ob. Kate Posavec

12.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Maximilijan 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.30.h. – Maruševec – sastanak biblijske grupe

13.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Teofil PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA KUHINJU CARITASA VARAŽDINSKE BISKUPIJE – PUČKU KUHINJU

14.00.h. – 16.00.h. – Jurketinec „ Društveni dom“

15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište

15.00.h. – 16.00.h. – Druškovec – kod vjeronaučne dvorane

ISTI DAN NAMIRNICE SE PREVOZE U CARITASOVO SKLADIŠTE!

17.00. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga i ob. Cmuk, Mežnarek, Novak, Kelemen i Štrlek – daje Emilija

14.10.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Kalist

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Duše u Čistilištu

15.10.

Subota

(Bi.)

 

Sv. Terezija Avilska

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Ivan Banfić, Ivan, Ema i Josip Štrlek – daje Anđela Banfić

2. Cmuk Stjepan i rod. Cmuk, Dukarić Ivan, Marčec Mladen te Kušter Stjepan i Marija

3. Mladen, Marija i Pavao Makovec, Stjepan, Slavko,Marija, Ivan i Milka Martinčević, Marija Hainž te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica

4. Ivan, Josip, Terezija i Dragutin Kišić, Juraj, Agata i Franjo Vincek – daje obitelj

5. Josip Matijašec, ob. Matijašec te Edo Košić – daje ob. Ina Matijašec

6. Petar i Kata Jurić-Marijanović, Vladimir, Viktor i Ema Martinčević – daje ob. Jurić-Marijanović

7. Vincek Antun, Julika, Marica i Tomo te Ivko Vlado i ob. Ivko – daje Božica

8. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan te Josip Martinčević – daje obitelj

9. Ivan, Anka i Dragutin Peharda, ob. Brlenić, Kelemen, Pavlović i Lipovec – daje Nada

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA I PRVOPRIČESNICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

16.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Hedviga

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + Juraj Čehok, ob. Čehok, Kelemen i Šestanj-Perić – daje ob Kelemen i Čehok

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA KRIZMANIKA I KRIZMANICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 14., iz Župe Maruševec! Polazak autobusa je u 16.30.h. sa parkirališta kod Varaždinskog groblja! U ponedjeljak u 18.30.h. u Maruševcu sastanak sa svima koji su se prijavili da dogovorimo sve detalje!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik! Djeca koja su zapisana mogu doći ministrirati i prije sastanka!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·         RADOVI U CRKVI počinju ponovno od sutra –10.10.2022!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU kao i svake godine – bit će u četvrtak kako piše na listiću! Zahvaljujem svima koji ćete pomoći te na taj način gladnoga nahraniti!