TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

28.06.2020. TRINAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Smiljan
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + Stjepan, Ivica, Vlado, Marija i Vladimir Posavec, Barica i Ana Rušec, Veronika i Ivan Herceg – daje Štefanija Posavec

2. Anka Borogovac, Štefanija, Ignac i Vladimir Kretić te Ivan Kralj – daje Miroslav Borogovac

3. Rod. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec te Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

4. Vincek Slavko i Ivan – daje obitelj

5. Brodar Zlatko i Matijašec Juraj – daje ob. Brodar

6. Slavko i ob. Buden te Stjepan i ob. Marčec te Dragica i Slavko Štrlek – daje Blanka

7. Zahvala M.B.Bistričkoj na zdravlju u vrijeme pandemije korone virusa

8. Draga(ž) i Slavko Vrbanec, ob. Kolar, ob. Roze Hanžek te Tomo i Marija Novak – daje ob Josipa Vrbanec

9. Lisec Zvonko i Slava, Brodar Marija i Josipa i Josip – daje Terezija Lisec

10. Dragica Benkus, ob., Benkus i Šagi – daje ob. Josipa Benkus

11. Andrija, Kata i rod. Benkus, Dora Kukec, Miljenko i Milan Kuća, Petar Čretni – daje ob Benkus

12. Ob Kračun, Kolačko i Posavec – daje ob. Kračun

29.06.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Petar i Pavao

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – 17.50.h – prilika za ispovijed u crkvi

18.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Josip Pintarić, Anka i Cvetko Breški, Barbara i Vid Fošnar te Marija i Slavko Posavec – daje obitelj

2Stjepan, Slavko, Ivan i Milka Martinčević, Pavao i Mladen Makovec, Marija Hainž te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica Martinčević

3. Žlibar Pavao, Mihalina Katarina i Stjepan te ob. Gregur – daje Branko Žlibar

4. Stjepan Kračun – daje Ana Kračun

30.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Teobald Župnika nema
01.07.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Oliver 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Marija Cerjan – sprovodna Misa

02.07.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Višnja 16.30.h. – Ispovijed Donja Voća

18.00.h. – Maruševec + Marija Varga – daje ob. Varga

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

03.07.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Toma

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

10.00.h. – Ispovijed Natkrižovljan

18.00.h. – Maruševec + Eva i Stjepan Rožman

20.00.h. – Ispovijed Vinica

04.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Elza 16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenja

05.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ćiril 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Eršegović Stanko, Stjepan i Verona, Posavec Stanko i Ema, Bančić Stjepan te Božica Ražnjević – daje obitelj

2. Rušec Verona i Milan te Kolarić Mato i Dragica – daje Jadranka

3. Na zahvalu jedne obitelji

4.Vlč. Martin Mezak, Relja Bašić, Štefica, Alojzija, Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko  Martinčević, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec, Mara, Ivan, Ana i Marko Plahtarić, Vlado Posavec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Verona i Marija Jakopec, Ema, Stanko (M) i Mirko Hrgarek, Josip Korpar te Vlado Štibrić – daje ob. Jakopec

2. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje obitelj

3. Đurđica ii Marijan Oreški, Juraj, Marko i Slava Podbojec, Marko, Terezija, Ana, Juraj, Josip, Petar i Slavko Kračun, Paula(ž) i Slavko Herink te Jagica Maruševec – daje Marica Podbojec

4. Juraj, Marko, Zora, Rok i Stjepan Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar, Ema i Stanko Hrgarek te Ema i Izidor Štrlek

5. Katica Matijašec – daje suprug Josip

6. Ob. Rogina, Cesar, Milovec

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE!

·         OD 05.07.2020., ŽUPNIK JE NA GODIŠNJEM ODMORU KROZ DVA TJEDNA,  SVI KOJI TREBAJU BIlO KAKVU POTVRDU IZ ŽUPNOG UREDA NEKA TO UČINI KROZ OVAJ TJEDAN!

·         Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Emilio Tkalčec, sin Antuna i Jelene r. Budin., r. 16.01.1994., u Varaždinu  iz Beletinca, S. Radića 17, Župa Beletinec i Melanija Evačić, kći Marijana i Slavice r. Dregarić., r. 31.08.1995., u Varaždinu iz L.D. G. Krkleca 13, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 10.07.2020., u Beletincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!