OGLASI DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

10.09.2017. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Sebastijan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – 1. Jakob i Bara Fluks, Antun i Franciska Kliček, Božo Šesto, Antun i Julika Vincek, ob. Dragutina Posavec – daje Barbara Kliček

2. Marija Možanić, obit. Možanić i Jambrešić, Marija i Mirko Brodar te Marija i Antun Pintarić – daje obit.

09.00.h. – Maruševec – za sve naše učenike i učitelje “ZAZIV DUHA SVETOGA”

11.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Bonaventura

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Terezija i Toni Matijašec

2. Blanka i Mirko Pižeta te Ivan i Marija Pižeta – daje ob. Pižeta

12.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Marija

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.09.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ivan Zlatousti

07.00.h. – Maruševec + iz ob. Marka Tomić – daje obitelj

19.00.h. – Maruševec – crkva – sastanak sa roditeljima prvopričesnika i prvopričesnicima

20.00.h. – Maruševec – crkva – sastanak sa roditeljima krizmanika i krizmanicima

14.09

Četvrtak

(Cr.)

Uzvišenje Sv. Križa

19.00.h. – Maruševec + 1. Jurica i Viktor Cerjan, Viktorija Benkus te ob. Cerjan i Kumrić – daje ob. Cerjan Ivana

2. Andrija Vajdić – daju supruga Ana, sin Ivan i kćerka Marija sa obitelji

15.09.

Petak

(Bi.)

Bl. Dj. Marija Žalosna

17.00.h. – Maruševec + Slavica i Izidor Čehok, Ljerka Ljubek, Josip Korpar te ob. Kolar i Čehok – daje obit Vrbanec

16.09.

Subota

(Cr.)

Sv. Kornelije

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Stanko, Mirko i Slava Erjavec – daje Verica Erjavec

19.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

17.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Robert

07.30.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora i Juraj Bahun, Izidor i Ema Štrlek, Josipa Bregović i Kata Cmuk – daje Stjepan

  1. Ljuba i Andrija Matijašec te Ivan i Bara Klepač – daje Branko
  2. Petar, Ema, Draga (ž) i Mirko Možanić – daje Josip Možanić

09.00.h. – Druškovec + 1. Verica Njegač – daje obitelj

2. Mirko, Slavica, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg, Verona i Mijo Posavec, Verona Posavec, Mirko Grahek, Mirko Banek, Stanko i Anđela Pintar – daje Josipa Herceg

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • ORGULJE u župnoj crkvi su restaurirane, a kor ponovno otvoren!
  • ŽUPNIK idući tjedan ide na duhovne vježbe pa svi koji trebate neke dokumente iz župnog ureda podignite ih ovaj tjedan!
  • BOGU HVALA evo kroz ovaj tjedan ispovijedilo se 144, školske djece te smo se na taj način pripremili za misno slavlje povodom početka školske godine!
  • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Dalibor Harjač, sin Zlatka i Mirjane r. Blažunaj, rođ. 01.02.1995., u Varaždinu iz Maruševca 119, župa Maruševec i Agata Kišić, kći Alena i Marice r. Čusek, rođ. 12.05.1994., u Varaždinu iz B. Radića 10., Varaždin, župa Sv. Vida – Varaždin. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 30.09.2017. u župi Ivanec. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Tomislav Grgurić, sin Krešimira i Marije r. Hanžek, rođ. 11.07.1988., u Zagrebu iz Grede 130, župa Maruševec i Sandra Jevtić, kći Cvetina i Karmele r. Dragozet, rođ. 08.06. 1991., u Zagrebu iz A. Mihanovića 10., Lepoglava , župa Lepoglava. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 30.09.2017., u župi Sv. Nikole Varaždin. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!