NEDJELJA KRISTA KRALJA OGLASI – MARUŠEVEC

 

26.11.2017. NEDJELJA KRISTA KRALJA – Sv. Konrad

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić i ob. Kumrić, ob. Ris i Banec – daju Marija Kumrić i djeca

 1. Mijo i Jaga, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Julijus i Anđela Hanžek te Mijo i Kata Pintarić – daje Draga Hanžek
 2. Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec, Draga(ž) Hanžek te Martin Mezak – daje ob. Inkret
 3. Juraj Herceg te Josip i Josipa(ž) Sodar – daje supruga Marija

27.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Valerija

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Anka Breški i Slavko – daju djeca

28.11.

utorak

(Ze.)

Sv. Jakov

16.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

17.00.h. – Maruševec + Jana i Mato te Ivan Cerjan, Anđela(ž) Korpar – daje sin Josip

29.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Filomen

07.00.h. – Maruševec + Rajner Slavica, Rajner – Fijan Marija te Rajner Juraj i Viktorija – daje Dragutin Rajner

30.11.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Andrija

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Jaga, Andrija i Davor Posavec Hladin, Vjekoslav Hranić te Lipovec Marija i Tomo – daje ob. Posavec-Hladin

01.12.

Petak

(Ze.)

Sv. Klementina

08.00.h. – Maruševec + Franjo Peharda

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

02.12.

Subota

(Ze.)

Sv. Bibijana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

16.00.h. – Maruševec – krštenje

03.12.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec – za sve + rudare – daje jedan rudar

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Martin Martinčević – Kramarić

 1. Karlo, Agata, Franjo, Marija i Božica Kliček, Jakov i Katica Mihelčić te Boris Buden – daje Božica Vlahović
 2. Ob. Posavec, Josip, Stanko, Ivka i Stjepan te lazni Stjepan i ob.
 3. Husnjak Andrija, Juraj, Stanko i Kata, Deduš – Jurgec Franjo, Verica, Marija, Andrija i Stjepan, Martinčević Dragutin, Agata i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Škarika i obit. Škarika i Posavec – daje Ema

2.Varga Josip, Juraj i Anđela, Šagi Slavko i Ema, Vojnović Jagica, Josip, Jadranka(ž) te ob. Črepinko – daje supruga Ana Varga

 1. Damir, Vjekoslava(ž), Pavao, Štefanija i Ivan Bahun – daje Branko Bahun
 2. Josip Herceg – daje Ružica Punčec
 3. Stjepan Novak, Anka Lipovec, Pavao, Magda i Klara Podbojec,Josip Herceg te Kata i Rudolf Pintarić – daje Štefa Novak
 4. Barbara i Josip Antolić, Katarina i Slavko Korpar-Japek, te ob. Antolić, Korpar-Japek – daje ob. Pavla Korpar-Japek
 5. Dalibor Ivko – daju roditelji
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih cijena je 2,-kn
 • MISE ZORNICE od idućeg tjedna kroz došašće bit će Sv. Mise u 06.00.h.!
 • MISNE NAKANE – za iduću godinu počet ćemo zapisivati 04.12. 2017., te ćemo to činiti i kroz iduću godinu tako da nema potrebe za brigom i navalom u jednom danu!
 • MOLIM vas da mi kroz ovaj tjedan prijavite bolesnike koje uoči blagdana Božića treba ispovijediti kod kuće! Bolesnike prijavite kod zvonara!