DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.08.2020. DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ruža
07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slava i Franjo Šimunić te Juraj Korpar – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Tomek-Hudek, rod., Tomek-Hudek, Martin Basarić, Mladen Županić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić te Marija i Đuro Valentak – daje Karlo

2. Vera i Janko Kolenko, Marija i Ivan Kapljić, Josip Kanjir i ob. Kanjir, te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

3. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Cerjan, Novak, Barica Gonzi te Franjo Novak – daje Vera Kolarić

4. Andrija, Antun i Stanko Mihalić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, Franjo, Zdenka, Emilijo(M), Ivica, Verona i Dragan Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana

5. Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Slavko Žiher, ob. Žiher, Mato Lončar, ob. Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Marko Jambrešić, ob. Jambrešić, Pajtak Josip,ob. Pajtak te Andrija Špoljar i ob. Špoljar – daje Barica Šimek

6. Kraljić Tomo, rod., i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

7. Dragutin Možanić, ob. Možanić, ob. Stjepana Grahek, ob. Dragana Zrinski i Jura Novak – daje Franciska Možanić

8. Antun i Jaga Maruševec te Veronika i Stjepan Horvat

24.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Bartol

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + Ema i Juraj Matijašec te ob. Ivana Matijašec i Ivica Foder – daje sin

25.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Ljudevit 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Andrija Posavec, ob. Posavec i Filipek te Slavko Kovačić – daje Vera Posavec

2. Marija Kump – daje sin Bogomil

26.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Aleksandar 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

27.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Monika 07.30.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

28.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Augustin 17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec  + Makovec Slavko i Fanika Peruničić – daje Nadica Makovec

29.08.

Subota

(Cr.)

Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja 07.00.h. – Maruševec + Ob. Gredelj, Žugec, Novak, Masten i Črnila – daje ob. Žugec

08.30.h. – 09.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

30.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Gaudencije 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Druškovec + Josip, Margareta i Franjo Varga, Blaž i Štefanija Vuglovečki te Olga i Franjo Lopatni

11.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Mavrek, rod., i ob., Mavrek, Juraj i Draga(ž) Korpar, ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Franjo i Gabrijela Kučar te Tomo i Dragica Oreški – daje Jagica Mavrek

2. Ob. Vukelja i Štrkalj – daje Mare

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Antonio Maruševec, sin Ivana i Jasne r. Horvat, rođ., 13.10.1990., u Varaždinu iz Selnika 134, Župa Maruševec i Iva Fajt, kći Zvonimira i Snježane r. Novak, rođ., 08.04.1994., u Varaždinu iz Bartolovca, Varaždinska 50, Župa Bartolovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 05.09.2020., u Bartolovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         2. Karlo Bahun, sin Dragutina i Marine r. Kovačić, rođ., 23.07.1989., u Varždinu iz Jurketinca 12, Župa Maruševec i Andreja Koren, kći Dragutina i Branke r. Lonjak, rođ., 23.10.1990., u Varaždinu iz Cargovca, Varaždinska 4, Župa Vidovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 26.09.2020., u Vidovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS KOD DOLASKA U CRKVU DA STAVLJATE I NOSITE MASKE, RADI NAŠE SIGURNOSTI ! HVALA