DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.08.2020. DVADESETA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Rok
07.00.h. – Maruševec

08.00.h. – Druškovec

11.00.h. – Druškovec + 1. Zvonko, Stjepan  i Anka Belcar, Vinko, Anka, Stjepan i Ivan  Martinčević, Martin i Kata Kolar, Stanko Petak, Dino, Ljubica i Josip Mikulan te Franjo, Rozika i Pepo (M) Kraš

2. Franjo, Kata i Andrija Belcar, Ema i Rok Martinčević, Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip Šipek te Jelica i Ivan Škrinjar

3. Martinčević Zvonko, Marija, Marko , Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

4. Franjo, Tereza, Stjepan, Dragan, Josipa(ž), Josip i Ana Kokotec, Dragutin, Bara, Štefanija i Bojana(ž) Kovačić, Slavko i Kata Kolačko, te Franjo i Ljubica Dukarić – daje Andrija Kokotec

5. Na čast sv. Roku – daje ob. Posavec

6. Franjo i rod. Posavec – od ob. Posavec

7. Martin, Josipa(ž), Josip i ob. Martinčević – Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona, Darko, Ivan  i Rok Belcar i ob. Belcar te Vera Martinić – daje Barica

8.  Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i sv. Roku, Ćiril i Kata(ž) Posavec i rod., Josip Pintarić i rod., vlč. Martin Mezak

9.  Dražen i Mato Petriš, Bruno Filipović, Ljubica(ž) i Filip Posavec

10. Stjepan Petrinjak i rod., Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi – daje Vikica

11. Marija, Ivanka, Viktorija i Slavko Hrkač, Štefanija Papel, ob. Sraga, Marčec i Kozina – daje Ivan

12. Dragutin i Agata Martinčević – daje sin Josip s obitelji

13. Stjepan Prekupec i rod. Prekupec, Stjepan Šincek i ob. Šincek te Jela Fadiga

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Mišel Kovačević!

Nakon misnog slavlja Kuburaška udruga iz Maruševca će zapucati kao i svake godine!

17.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Slobodan

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Jelka 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Timotej 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Bernard 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Marčec Marija i Stjepan Martinčević – daje ob. Hainž

2. Stjepan i Marija Kušter i ob. Kušter – daje Danica i ob.

21.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Pio X.  16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Dalibor Ivko – daju roditelji

2. Vrabec Danica, Klepač Katica i Tomo – daju kćeri Ivana i Vesna sa zetovima i unucima

22.08.

Subota

(Bi..)

Bl. Djevica Marija

Kraljica

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

10.00.h. – Maruševec – krštenje

23.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ruža 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slava i Franjo Šimunić te Juraj Korpar – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Tomek-Hudek, rod., Tomek-Hudek, Martin Basarić, Mladen Županić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić te Marija i Đuro Valentak – daje Karlo

2. Vera i Janko Kolenko, Marija i Ivan Kapljić, Josip Kanjir i ob. Kanjir, te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

3. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Cerjan, Novak, Barica Gonzi te Franjo Novak – daje Vera Kolarić

4. Andrija, Antun i Stanko Mihalić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, Franjo, Zdenka, Emilijo(M), Ivica, Verona i Dragan Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana

5. Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Slavko Žiher, ob. Žiher, Mato Lončar, ob. Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Marko Jambrešić, ob. Jambrešić, Pajtak Josip,ob. Pajtak te Andrija Špoljar i ob. Špoljar – daje Barica Šimek

6. Kraljić Tomo, rod., i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

7. Dragutin Možanić, ob. Možanić, ob. Stjepana Grahek, ob. Dragana Zrinski i Jura Novak – daje Franciska Možanić

8. Antun i Jaga Maruševec te Veronika i Stjepan Horvat

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·        ČESTITAM SVIMA NAMA BLAGDAN SV. ROKA DA NAS ŠTITI ČUVA I PAZI KROZ OVOZEMALJSKI ŽIVOT POSEBICE U OVO VRIJEME PANDEMIJE COVID-A 19! TE DA PO PRIMJERU NJEGOVA ŽIVOTA ZNAMO LJUBITI BOGA I BLIŽNJE!