DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.08.2020. DEVETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Edita
07.30.h. – Maruševec – župna misa Za vrijeme mise blagoslovit ćemo križ kojeg smo postavili pokraj krstionice a dar je obitelji Podbojec Vlade iz Maruševca!

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Pepica i Vilko Breški te Franca (ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

2. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Rezika Kresonja – daje Marija Buhin

3. Danko Andrija i Terezija, Tomašek Josip – daje Bara

4. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca i obitelj

10.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Lovro

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + Marija, Ivan i Vika Jambrešić – daje ob. Zgrebec

 

11.08.

Utorak

(Bi.)

Sv. Klara 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Josip Dukarić, ob. Dukarić te Vika i Vinko Podbojec – daje obitelj

12.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Ivana 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovac, Stjepan, Marija, Ljubica i August Cmrečak – daje supruga

13.08.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Poncijan 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – na nakanu

14.08.

Petak

(Cr.)

Sv. Maksimilijan  08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – na nakanu

15.08.

Subota

(Bi..)

VELIKA GOSPA

Uznesenje bl. Djevice Marije

Sv. Marija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir, Dragutin i ob. Klepač, Međeral, Vučković i Vlado Šac – daje ob. Međeral

2.Vjera i Zvonimir Marčec – daju Kristina i Monika

3. Josip Korpar, Marijan Matišić, ob. Papec, Korpar i Kundija – daje Stjepan Korpar

4. Mesec Branko i Katarina – daju kći i sin

15.00.h. – Maruševec – vjenčanje i  krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – 1. Bojana(ž), Dragutin i Bara Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović te Stanko i Ema Posavec – daje ob. Kovačić

2.  Ana(ž) i Andrija Vajdić, ob. Kokotec-Lovrek,ob. Barlafa –  daje obitelj Lončar

3.  Stanko, Josipa(ž), Ivica, Slavko i Andrija i ob. Martinčević, Alojz, Milka(ž), Dragan, Stjepan, Josip i Ana(ž) i ob. Kokotec, Belcar Bara(ž) i ob.

4.  Stjepan, Slavko, Ivan, Milka(ž), Ema(ž) i Antun Martinčević, Ljubica(ž) i Martin Breški, Anđela(ž) i Stjepan Posavec-Kovač,Veronika(ž) i Dragan Lončarić, Micika(ž) i Slavko Eršegović, Vinko Bančić, Marica(ž), Vladimir i Damir Bunić, Josip i Slava(ž) Pajtak, Mladen i Pavao Makovec

5. Bančić Stjepan, Eršegović Stanko i Božica Ražnjević – daje Đurđica Bančić

16.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Rok 07.00.h. – Maruševec

08.00.h. – Druškovec

11.00.h. – Druškovec + 1. Zvonko, Stjepan  i Anka Belcar, Vinko, Anka i Stjepan Martinčević

2. Franjo, Kata i Andrija Belcar, Ema i Rok Martinčević, Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip Šipek te Jelica i Ivan Škrinjar

3. Martinčević Zvonko, Marija, Marko , Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

4. Franjo, Tereza, Stjepan, Dragan, Josipa(ž), Josip i Ana Kokotec, Dragutin, Bara, Štefanija i Bojana(ž) Kovačić, Slavko i Kata Kolačko, te Franjo i Ljubica Dukarić – daje Andrija Kokotec

5. Na čast sv. Roku – daje ob. Posavec

6. Franjo i rod. Posavec – od ob. Posavec

7. Martin, Josipa(ž), Josip i ob. Martinčević – Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona, Darko, Ivan  i Rok Belcar i ob. Belcar te Vera Martinić – daje Barica

8.  Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i sv. Roku, Ćiril i Kata(ž) Posavec i rod., Josip Pintarić i rod., vlč. Martin Mezak

9.  Dražen i Mato Petriš, Bruno Filipović, Ljubica(ž) i Filip Posavec

10. Stjepan Petrinjak i rod., Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi – daje Vikica

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Mišel Kovačević!

Nakon misnog slavlja Kuburaška udruga iz Maruševca će zapucati kao i svake godine!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         TRODNEVNICA UOČI BLAGDANA SV. ROKA: misna slavlja su  u 18.00. h., koja će predslaviti župnik Krunoslav Milovec, a pjevanje predvodi gđa. Marijana Gašparić sa Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca, sa zborom odraslih iz Maruševca  sa zborom mladih iz Maruševca  pod vodstvom  g. Kristijana Cesar te sa pjevačima iz Druškovca pod vodstvom Nadice Martinčević!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE:  žele sklopiti: 1. Mario Mihalinec, sin Antuna i Verice r. Martinčević., rođ. 13.03.1987., u Varaždinu iz Novaki 121, Župa Maruševec i Daniela Koščec, kći Dragutina i Eme  r. Posavec – Kovač., rođ. 21.11.1983. u Immenstadt  iz Koškovec  26., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 30.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2.  Igor Delija, sin Ivana i Štefice r. Špičko., rođ. 25.09.1996., u Varaždinu iz Veternica 60, Župa Mihovljan  i Irina Vugrinec, kći Vlada i Viole  r. Jevgenjevne -Basanove., rođ. 01.11.1998. u Varaždinu  iz Grede 133 ., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 28.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!