OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

02.08.2020. OSAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Euzebije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martinčević – Mikić Andrija, Milak Stjepan te Šincek Stjepan i Jaga te Martinć Vera

2. Ivica, Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović – daje Zorica Jurgec

11.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Josip, Alenka, Marija i Stjepan te Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan – daje Slavica

2. Hainž Marija i Andrija, Leskovar Ana i Stjepan i Marko Klapša – daje ob. Hainž Mirka

3. Tomo, Zlata i Juraj Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda te Špoljar Anka i Stjepan – daje Marija

4. Ivan Krobot, Vinko, Anđela, Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec, ob. Banec,  Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i ob. Bingula – daje obitelj

5. Vika i Mirko Hainž, Ivan Ivko, Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Hainž

6. Ivan, Jaga, Dragutin, Štefanija i Bara Cmuk te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Jaga, Mijo, Josip i Josipa Maruševec, Julijus i Anđela(ž) Hanžek, Mijo i Kata Pintarić – daje Draga

8. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek

03.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Bl. Augustin Kažotić

07.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Dragutin, Juraj i Katica Prešovar, Franjo, Anđela, Mario i Ivan Bahun, Mato i Verona Peharda te Juraj, Milka i Josip – daje Zlata

2. Marija, Petar i Stjepan Štefičar – daju sinovi Josip i Ivan

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Vidovec

04.08.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ivan Marija Vianney 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +  Slavica, Stanko, Ana i Andrija Patrčević te Nikola i Ljubica Jergović, Dora i Antun Stolnik te Ana i Stevo Simić – daje ob. Patrčević

2. na jednu nakanu

3. Anka Stolnik – daje obitelj

05.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Snježana

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA

07.30.h. – Maruševec – Za sve poginule i preminule branitelje

08.30.h. – Maruševec – Mimohod oko crkve do spomenika, polaganje vijenaca, kratki govor, otkrivanje i blagoslov panela o Domovinskom ratu!

Pozivaju se svi ljudi da dođu na misno slavlje te na taj način molimo i pokažemo zahvalnost našim Hrvatskim braniteljima

06.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Preobraženje Gospodnje 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Albert 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Vidovec

08.08.

Subota

(Bi..)

Sv. Dominik 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

09.08.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Edita 07.30.h. – Maruševec – župna misa

Za vrijeme mise blagoslovit ćemo križ kojeg smo postavili pokraj krstionice a dar je obitelji Podbojec Vlade iz Maruševca!

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Pepica i Vilko Breški te Franca (ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

2. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Rezika Kresonja – daje Marija Buhin

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE:  žele sklopiti: Krunoslav Mesec, sin Željka i Vere r. Belcar., rođ. 09.07.1984., u Varaždinu iz Novaki 117, Župa Maruševec i Jelena Vincek, kći Andrije i Dragice r. Sodar., rođ. 27.03.1993. u Varaždinu iz Druškovec 31.A., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 29.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!