DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – MARUŠEVEC – OGLASI

09.12. 2018. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Diego

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1. Barbara i Vid Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Marija i Slavko Posavec te Jana i Cvetko Breški – daje ob.

 1. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje Blaženka
 2. Andrija, Stanka(ž) i Antun Mihalić, ob. Kumrić, Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić
 3. Slavko Žiher – daje supruga Marija
 4. Marko Jambrešić i rod., ob. Buden, Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje ob. Jambrešić
 5. Štefica Makovec – Jež i Vladko, te Nada Stamenić – daje kći
 6. Barica, Juraj i Darko Gašparić – daje Damir Gašparić
 7. Juraj Eršegović, Ivan i ob. Eršegović, Kolar Valent, Paula(ž), Josip, Marko, Barbara i Kristijan, Čehok Ema, Klepač Čiril i ob., – daje ob. Eršegović
 8. Đurđica Oreški-Podbojec, Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec, Marko, Terezija, Juraj, Josip, Slavko i Petar Kračun, Jagica Maruševec, Slavko i Paula (ž) Herink – daje Marica Podbojec

10.12.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Gregor

06.00.h. – Maruševec + Dragutin Cmuk, Dragica i Vladimir Borović – daje ob.

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.12.

utorak

(Lju.)

Sv. Danijel

06.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger – daje sin Miroslav i snaha Veronika

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

12.12.

srijeda

(Lju.)

Sv. Špiro

06.00.h. – Maruševec + Štefanija, Silvestar i Josip Fadiga, Slavica, Tomo i Ivan Bahun, Milka i Mato Maruševec, Anka i Juraj Sekačić, Stjepan Šagi i Mirjana Kolenko – daje ob. Fadiga

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.12.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Lucija

06.00.h. – Maruševec + Slavko Štrlek, Stjepan Jakopec, Mato, Draga(ž) i Mijo Maruševec – daje Draga Štrlek

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

14.12.

Petak

(Bi.)

Sv. Ivan od Križa

06.00.h. – Maruševec + Josip Kump i Marije te Marija Bieurwird -Kump – daje Bogomir Kump

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – pjevanje za krizmanike

15.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Marin

06.00.h. – Maruševec +Stjepan, Elizabeta i Josip Vincek te Marija i Slavko Martinčević – daje Anica

10.30.h. – Ispovijed u Maruševcu, Jurketincu i Druškovcu

11.00.h – SV. MISA – Maruševec, Jurketinec i Druškovec

14.00.h. – Ispovijed Maruševec

15.00.h. – Maruševec – Kuburaška udruga u suradnji sa Općinom Maruševec organizira 6. Adventski sajam. Program počinje 15. (subota) u 15 sati ispred crkve, kićenjem bora, dolazak djeda mrazova na motorima ( MK Bombeles) , podjela darova za vrtičku djecu. U nastavku se selimo u školsku dvoranu. Adventski sajam se nastavlja uz prigodne napitke, hranu i zabavni program.

16.12.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Zorka

NEDJELJA CARITASA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Veronika Posavec-Kovač i ob. – daje kći i ob.

2. – Andrej i Vladimir Jurgec, Ilija Antunović
3. – Herceg-Rušec Nada(ž) i Slavko, Boban Ružica(ž) i Mario, Dolonec Ivan i Ivica Ravenski

11.00.h. – Maruševec + 1. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

 1. Stjepan Korpar – daje sin Robert s obitelji
 2. Ivan Vincek – daje supruga
 3. Kolenko Andrija, Izidor, Zora, Ptiček Stjepan i Margareta, Marčec Vjera, Herceg Zora, Ferina Draga(ž), Bahun Gašpar, Cirila, Ivan i Slava – daje Anka Kolenko
 4. Bahun Damir i Vjekoslava, Ivan, Štefanija i Pavao – daje Branko Bahun
 5. Banec Anka, Stjepan, Terezija, Alojz, Tomo, Slavko, Jaga i Mirko te Bašić Josip – daje ob. Vladimira Banec
 6. Štrlek Silvestar i Terezija, ob. Štrlek, Gajzer Franc i Matilda te Franc, Jožef i Stanislav, Buden Slavko te Kolar Franjo i Alojz, Danko Andrija i Terezija te Josip Tomašek – daju Josip i Tilka Štrlek
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • KALENDARI varaždinske biskupije možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 1. lisnih je 2,-kn!
 • HVALA gospođi Božici Kišić iz Jurketinca, koja je napravila i darovala adventski vijenac, te ob. Črnila iz Jurketinca koji su darovali adventski vijenac kod oltara Srca Isusova !
 • MISE ZORNICE – Sv. Mise u 06.00.h.! Nakon misa zornica možete zapisivati mise za iduću godinu, isto tako koji se planirate vjenčati u idućoj godini slobodno se javite da si upišete datum i vrijeme, te preuzmete prijavnice za zaručnički tečaj!!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Marko Plasajec, sin Miroslava i Štefanije r. Možanić, rođ. 29.10.1987., u Varaždinu iz Grede 77, župa Maruševec i Patricija Ratkaj-Lončar, kći Davora Lončar i Mirjana r. Ratkaj, rođ. 25.09.1998., u Varaždinu iz Greda 77, župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 19.01.2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • MILODARI – koji se prikupe na misama iduće nedjelje idu za potrebe CARITASA!