ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – MARUŠEVEC – OGLASI

  23.12. 2018.  ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Servul
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Stjepan i Ivka Gašparić, ob. Marka Gašparić, Juraj, Zora i Nada Mendaš

  1. Katica Letina – Pavlić, Snježana Zgrebec, Rozalija, Nevenka i Dragutin Hranić – daje ob. Hranić
  2. Ivan i Štefanija Posavec – Kovač te Stjepan i Anka i ob. Čiček – daju kćeri
  3. Vladimir Buden – daje ob.
  4. Stjepan i Kata Vusić te Dragutin, Rozalija i Nevenka Hranić, ob. Majer i Boltižar – daju Franjo i Josipa(ž)
  5. Jakopec Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Štibrić Vladimir, Korpar Josip, Pavleković Ivan, Pavao i Ljuba – daje ob. Jakopec
  6. Vlahović Štefica – daju roditelji
  7. Osterman Marica i Petar, Cikač Ruža i Rudolf te Ob. Kveštek, Vinko, Rozalija i Ivan – daje ob. Mirka Osterman

Nastupaju djeca dječjeg vrtića “Čarolija” – koja će nam održati koncert nakon misnog slavlja!

24.12.

ponedjeljak

(Lju.)

BADNJAK

Sv. Adam i Eva

06.00.h. – Maruševec

00.00.h. – Maruševec – polnoćka +

1. Za jednog profesora – daje majka

2. Eva i Tomo Ivančević te Mato Lončar – daje Jelica Lončar

Pjevanje na ponoćki nam predvodi sastav „Biseri“ i ŽVS Sv. Jurja!

25.12.

utorak

(Bi.)

ROĐENJE GOSPODNJE

BOŽIĆ

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Druškovec + 1. Martinčević Dragutin i Dragica te Mijo Bogadi – daje kći

2. Stjepan,Vinko i Verona(ž) Brlenić, Stjepan, Ivan,Bara(ž),Florjan i Julika(ž) Filipek, Damir Flis – daje obitelj Brlenić

3. Jana(ž) i Franjo Dorogi te Jura Kokotec

4. Vlč. Martina Mezak, Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina I franjo Petriš, Branka Kokotec, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec, Ana i Marko Plahtarić, te Vlado Posavec

5. Herceg Stjepan i Franjo, Florijan, Sofija(ž), Dragutin, Agata(ž), Katarina(ž), Josip, Stjepan, Vida(ž) i Željko Martinčević, Grahek Mirko

6. Na čast Majci Božjoj Bistričkoj, Posavec-Malok Ćiril i Kata(ž), Josip Pintarić i roditelji Prekupec Ana(ž), Stanko i Vinko, Kovačić Vladimir, Ana(ž) i Zdravko

7. Marica(ž) i Josip Ribić, Veronika(ž),Vinko,Alojz i Andrija Kokotec, Barica(ž) i Stjepan Rafaj, Olgica(ž) i Zvonko Friščić, Verona(ž), Josip i Ivan Bančić, Slavko,Stanko,Josip,Franca(ž),Viktor i Štefica(ž) Ribić, Ljubica(ž),Vinko,Stjepan i Dorica(ž) Bančić, Olgica(ž) i Stanko Posavec, Dorica(ž) i Tomo Glavić te Izidor Brlek – daje Katica

8. Ivan i Dragica(ž) Korpar te roditelji i braća

9. Pepica Herceg

11.00.h. – Maruševec + 1. Za Duše u Čistilištu

2. Slavko Popijač – daje supruga

3. Dragica, Stjepan, Klara i Josip Gašparić, Vikica, Mirko i ob. Krobot, Marija, Ivica i Ivan Papec, Marija, Josip i ob. Kralj – daje Anica Krobot

4. Franjo i Mirko Hainž, Marija Marčec i Stjepan Martinčević – daje ob. Hainž

5. Josip Grđan, te ob. Grđan i Klapša – daje ob. Klapša

26.12.

srijeda

(Cr.)

Sv. Stjepan 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Druškovec + Ob. Zvonka Martinčević – daje Zvonko Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Branko i Vika te Zdravko Kumrić, ob. Korpar, Pintarić, Rogina, Orsag i Barica Gonzi – daje ob. Kumrić

2. Stjepan Ljubek – daje kći

3. Stjepan Vincek – daje supruga Anica

4. Stjepan Mesec te rod. i braća Mesec – daje kći Danijela

5. Stjepan Korpar – daje supruga Marica i djeca

6. Stjepan Maruševec te Dragutin i Katarina – daje ob. Maruševec

7. Štefica i ob. Fogec – daje ob.

8. Stjepan Martinčević – daje supruga Dragica i ob.

9. Stjepan Žlibar, Stjepan Martinčević, Stjepan Fatiga te Marko Danko daje ob. Žlibar

10. Korpar Štefanija – daje snaha  Draženka i obitelj

11. Stjepan Šestanj – Perić – daje obitelj

12. Stjepan Božić te Kata i Dragutin Plasajec – daje ob. Gradiček

13. Stjepan Miler – daje obitelj

14. Štefanija Šimić – daje obitelj Šimić

12.30.h. – Maruševec – krštenje

27.12.

Četvrtak (Bi.)

Sv. Ivan 07.00.h. – Maruševec + Štrlek Miroslav – daju supruga i djeca
28.12.

Petak (Cr.)

Nevina Dječica 07.00.h. – Maruševec – na čast Sv. Josipu
29.12.

Subota (Bi.)

Sv. Tomislav 07.00.h. – Maruševec – na nakanu
30.12.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA SV. OBITELJI

Sv. Trpimir

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Kovačić Stanislav, Slavko i Bara te Ivan Dukarić–daje ob.

2. Belcar Veronika i Ignac, Prekupec Srećko i Ivka, Vuglovečki Andrija i Marija, Galić Ivan i Marija te Kralj Đurđa – daje ob. Prekupec

11.00.h. – Maruševec + Vladimir i Štefica Zrinski te obitelj- daje kći Božica

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·       HVALA obitelji Bregović iz Grede na božićnom aranžmanu, obiteljima Rožman Ivana i Stjepan Martinčević – Mikić koje su poklonile boriće za crkve i župni ured!Hvala obiteljima koji su poklonili cvijeće i ukrase za borove!Hvala svima koji su se ovih dana sjetili župnika te ga darivali mesom kolačima i svime ostalim!

·       OVIH dana isplaćeni su i zadnji izvođači radova na krovištu župne crkve te je završena izrada i ispitivanje gromobranske instalacije. Izvedeni radovi iznosili su 359.563,52-kn!