TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – MARUŠEVEC – OGLASI

16.12. 2018. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Zorka – NEDJELJA CARITASA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Veronika Posavec-Kovač i ob. – daje kći i ob.

2. Andrej i Vladimir Jurgec, Ilija Antunović
3. Herceg-Rušec Nada(ž) i Slavko, Boban Ružica(ž) i Mario, Dolonec Ivan i Ivica Ravenski

11.00.h. – Maruševec + 1. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

 1. Stjepan Korpar – daje sin Robert s obitelji
 2. Ivan Vincek – daje supruga
 3. Kolenko Andrija, Izidor, Zora, Ptiček Stjepan i Margareta, Marčec Vjera, Herceg Zora, Ferina Draga(ž), Bahun Gašpar, Cirila, Ivan i Slava – daje Anka Kolenko
 4. Bahun Damir i Vjekoslava, Ivan, Štefanija i Pavao – daje Branko Bahun
 5. Banec Anka, Stjepan, Terezija, Alojz, Tomo, Slavko, Jaga i Mirko te Bašić Josip – daje ob. Vladimira Banec
 6. Štrlek Silvestar i Terezija, ob. Štrlek, Gajzer Franc i Matilda te Franc, Jožef i Stanislav, Buden Slavko te Kolar Franjo i Alojz, Danko Andrija i Terezija te Josip Tomašek – daju Josip i Tilka Štrlek

17.12.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Lazar

06.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger – daje sin Miroslav i snaha Veronika

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.12.

utorak

(Lju.)

Sv. Bosiljko

06.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenje

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.12.

srijeda

(Lju.)

Sv. Tea

06.00.h. – Maruševec + Nada i Slavko Kretić

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Eugen

06.00.h. – Maruševec + Nada i Safet Kasumović, Angelika i Pirmin Klaus, Stjepan, Ćiril, Agata, Draga(ž) te ob Cerjan, Ćiril, Ljubica, Martin i Josip Maruševec i ob.

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

21.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Mihej

06.00.h. – Maruševec + Vladimir Bregović i rod., Vlč. Milan Gazdić – daje ob. Črnila

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Flavijan

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

13.00.h. – Maruševec – krštenje

23.12.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Servul

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Stjepan i Ivka Gašparić, ob. Marka Gašparić, Juraj, Zora i Nada Mendaš

 1. Katica Letina – Pavlić, Snježana Zgrebec, Rozalija, Nevenka i Dragutin Hranić – daje ob. Hranić
 2. Ivan i Štefanija Posavec – Kovač te Stjepan i Anka i ob. Čiček – daju kćeri
 3. Vladimir Buden – daje ob.
 4. Stjepan i Kata Vusić te Dragutin, Rozalija i Nevenka Hranić, ob. Majer i Boltižar – daju Franjo i Josipa(ž)
 5. Jakopec Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Štibrić Vladimir, Korpar Josip, Pavleković Ivan, Pavao i Ljuba – daje ob. Jakopec
 6. Vlahović Štefica – daju roditelji
 7. Osterman Marica i Petar, Cikač Ruža i Rudolf te Ob. Kveštek, Vinko, Rozalija i Ivan – daje ob. Mirka Osterman

Nastupaju djeca dječjeg vrtića “Čarolija” – koja će nam održati koncert nakon misnog slavlja, ujedno im zahvaljujemo na kuglicama koje su izradili i poklonili za bor u crkvi!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • KALENDARI varaždinske biskupije možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 1. lisnih je 2,-kn!
 • NAKON misa zornica možete zapisivati mise za iduću godinu, isto tako koji se planirate vjenčati u idućoj godini slobodno se javite da si upišete datum i vrijeme, te preuzmete prijavnice za zaručnički tečaj!!
 • MILODARI – koji se prikupe na misama današnje nedjelje idu za potrebe CARITASA!
 • PREDBOŽIĆNI KONCERT 18.12.2018. u 18.00.h. u adventističkom kampusu – dođimo poslušati!
 • HVALA KUM-ovima i Općini Maruševec koji su nam lijepo okitili jelku ispred crkve, zajedno sa djecom iz dječjih vrtića “Pčelica Maja” i “Čarolija”!