PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – MARUŠEVEC – OGLASI

02.12. 2018. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Bibijana

07.30.h. – Maruševec – svi pokojni i živi rudari ovoga kraja – daje jedan rudar

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan, Anka, Jana, Juraj, Stjepan i Jagica Belcar – daje ob. Belcar 2.Vladimir, Slavko, Ivka i ob. Martinčević – daje ob. 3. .Martinčević Željko, Branko, Dora, Marija i Janko Skok te Ljubica i Drago Debanić – daju Slavica i djeca 4. Ema Belcar – daje kći Ruža 5. Antun i Ana Martinčević – Smodek – daje ob. 6. Belcar Mirko i Vika, Stanko, Stjepan i Bara, Prekupec Anka, Premužić Jakob i Magdalena – daje Josip Belcar 7. Bara(ž) i Stjepan Belcar, Rozalija(ž) i Josip Milec, Željko Martinčević, Amalija(ž) i Stjepan Zagoršćak 8. Andrija,Sida(ž) i Ema(ž) Posavec, Slavko i Ema(ž) Flis, Damir Flis, Ivan Vrbec, Slavko i Verona(ž) Filipek 9. Slavko i Bara(ž) Fodrek, Barica(ž) Vršić

11.00.h. – Maruševec + 1. Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje ob. 2. Dalibor Ivko – daju roditelji 3. Marija Korpar – daju suprug i djeca 4. Slavko Škarika, Vladimir Posavec te Davor Klapša, ob. Škarika, Posavec i Klapša – daje Ema 5. Juraj i Anđela Korpar – daju djeca 6. Josip Maruševec – daje obitelj 7. Josip Varga, ob. Mušica, Čerepinko i Šagi – daje ob. Varga 8. Hanžek Milka i Zvonko – daje Ivan Hanžek 9. Kračun Andrija i Katarina te Korpar Zvonko i Slava – daje Andro Kolarić 10. Štefanija Šimić – daje suprug

03.12.

ponedjeljak (Bi.)

Sv. Franjo Ksaverski

06.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger – daje sin Miroslav i snaha Veronika

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

04.12.

utorak

(Lju.)

Sv. Barbara

06.00.h. – Maruševec + 1. Mirjana Vitasović – Grandić

 1. Josipa (ž) i Stjepan Orsag, ob. Orsag i Viktor Tomašek – daje ob. Tomašek
 2. Kata Jurić-Marjanović

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

05.12.

srijeda

(Lju.)

Sv. Saba

06.00.h. – Maruševec + Vjekoslava(ž), Antun i Zdravko Kolenko – daje obitelj

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

09.00.h. – Ispovijed bolesnika po kućama

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za 4. i 5. razred

06.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Nikola

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.30.h .– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

07.12.

Petak

(Bi.)

Sv. Ambrozije

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

08.12.

Subota

(Bi.)

BEZGREŠNO ZAČEĆE BL. DJ. MARIJE

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.30.h. – 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

09.12.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Diego

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec+

11.00.h. – Maruševec + 1. Barbara i Vid Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Marija i Slavko Posavec te Jana i Cvetko Breški – daje ob.

 1. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje Blaženka
 2. Andrija, Stanka(ž) i Antun Mihalić, ob. Kumrić, Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić
 3. Slavko Žiher – daje supruga Marija
 4. Marko Jambrešić i rod., ob. Buden, Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje ob. Jambrešić
 5. Štefica Makovec – Jež i Vladko, te Nada Stamenić – daje kći
 6. Barica, Juraj i Darko Gašparić – daje Damir Gašparić
 7. Juraj Eršegović, Ivan i ob. Eršegović, Kolar Valent, Paula(ž), Josip, Marko, Barbara i Kristijan, Čehok Ema, Klepač Čiril i ob., – daje ob. Eršegović
 8. Đurđica Oreški-Podbojec, Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec, Marko, Terezija, Juraj, Josip, Slavko i Petar Kračun, Jagica Maruševec, Slavko i Karla(ž) Herink – daje Marica Podbojec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ZAJEDNICA IZ KRAPINE “Moji Dani Đurmanec”, iznijet će svoje svjedočanstvo iduće nedjelje nakon sv. Misa, te će Vam ponuditi proizvode koje su izradili!
 • KALENDARI varaždinske biskupije možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 12. lisnih kalendara je 10,-kn a 1. lisnih je 2,-kn!
 • MOLIM vas da mi još danas prijavite bolesnike koje uoči blagdana Božića treba ispovijediti kod kuće! Bolesnike prijavite kod zvonara!
 • HVALA ob. Štefanec iz Selnika 69, koja nam je poklonila svijeće za adventski vijenac!
 • MISE ZORNICE – od ovog tjedna kroz došašće bit će Sv. Mise u 06.00.h.!
 • DANAS PRIKUPLJAMO ARTIKLE – prehrambene artikle ćemo prinijeti za vrijeme sv. Misa te na taj način pomoći bližnjima u nevolji, artikle ćemo staviti u pakete koje ćemo uoči Božića podijeliti našim župljanima u nevolji!
 • DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI – održat će se 04.12.2018., od 09.00.h – 12.00.h., u prostorijama Općine Maruševec – tko može dobrodošao je! Na taj način spašavamo živote svojim bližnjima!
 • BORIĆI – ZA CRKVE – ako netko želi darovati neka mi se javi kroz ovaj tjedan!
 • OD sutra možete zapisivati mise za iduću godinu nakon misa zornica, isto tako koji se planirate vjenčati u idučoj godini slobodno se javite da si upišete datum i vrijeme, te preuzmete prijavnice za zaručnički tečaj!!