TRIDESET ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

21.11. 2021.  TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – NEDJELJA KRISTA KRALJA – Sv. Mavro
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Martin, Josip i Josipa(ž) Martinčević-Gregurin, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija i Zita i ob. Martinčević, Ignac, Verona i Danko Belcar, Vera Martinić i Zlatko Čavlović

11.00.h. – Maruševec + Hrgarek Mirko, Stanko i Ema, Gregur Mirko, Josipa(ž), Eva, Josip Korpar, Stjepan Podbojec, Vlado i Milica Štibrić – daje ob. Hrgarek

22.11.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Cecilija 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec –  vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne pjevače naše Župe

23.11.

Utorak

(Ze.)

Sv. Klement 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – Maruševec – Anđela i Andrija Rožman – daju sin i kći

24.11.

Srijeda

(Cr.)

 

Sv. Andrija Dung-Lac

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.00.h. – Maruševec + Juraj Breški i rod. Breški, Stjepan Cerjan i rod. Cerjan – daje Štefanija Breški

17.30.h. – 18.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

25.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Katarina 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Josip Lončar, ob. Fiškuš, Lovro, Ana, Vjekoslava(ž), Ivanka, Anastazija, Đurđa, Josip, Božica, Marinko i Stjepan – daje obitelj

17.30.h.- Maruševec – klanjanje pred Presvetim

26.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Konrad 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Štefica Fogec, ob. Fogec, Stjepan i Anka Putarek, Josip Herceg i ob. Petra Gregur – daje Josip Fogec

27.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Maksim 17.00.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA MISA + 1. Tomo i Agata, Marija, Marica i Anica Presečki te Vladimir i Agata Gazdić

2. Žlibar, Veronika, Slavko, Viktorija te Ana i Zlatko Kračun – daju Ljiljana i Zdravko

ZA VRIJEME SV. MISE 50. GODINA BRAKA SLAVE BRANKO PRESEČKI I VIKTORIJA R. GAZDIĆ KOJIMA UJEDNO ČESTITAMO I ŽELIMO OBILJE BOŽJEG BLAGOSLOVA!

Nakon sv. Mise – Jurketinec ispred crkve izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 19.00.h

28.11.

Nedjelja

(LJu.)

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Jakov

Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 08.45.h

09.00.h. – Jurketinec + Jakob i Bara Fluks, Milan, Antun i Franciska Kliček, ob Vincek i Posavec – daje Barbara Kliček

Nakon sv. Mise – Jurketinec ispred crkve izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 10.45.h

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga, djeca i unuci

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 13.00.h

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·        KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·        IZBORI u našoj Župi za predstavnike pastoralnog i ekonomskog vijeća bit će na prvu nedjelju adventa, iduće nedjelje 27 i 28.11.2021, prema rasporedu kao što piše na listiću, poslije Sv. Misa! Svaki župljanin koji pristupi izborima na  listi pastoralnog vijeća moći će zaokružiti 9 kandidata, te također na listi ekonomskog vijeća moći će zaokružiti 8 kandidata! Molimo za naše kandidate i Župu da možemo napredovati u daljnjem rastu! Pozivam nas da izađemo na izbore!

·        OKO CRKVE postavljena je skela te su svi prolazi zatvoreni te Vas zato molim da u crkvu ulazite na ulaz koji se nalazi od strane glavne ceste! Hvala!

·        HVALA obiteljima Štefanec i Gajski na svijećama za adventski vijenac!