PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

28.11. 2021.  PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Jakov
Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 08.45.h

09.00.h. – Jurketinec + Jakob i Bara Fluks, Milan, Antun i Franciska Kliček, ob Vincek i Posavec – daje Barbara Kliček

Nakon sv. Mise – Jurketinec ispred crkve izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 10.45.h

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga, djeca i unuci

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 13.00.h

29.11.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Svjetlana 06.00.h. – Maruševec + Kata Kovač te ob. Kovač i Kolar – daje obitelj

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.d.

30.11.

Utorak

(Cr.)

Sv. Andrija 06.00.h. – Maruševec + Andrija, Stanka(ž) i Antun Miholić, Anđela(ž), Cvetko, Mirko i Klara Kumrić te ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.a.

01.12.

Srijeda

(Lju.)

 

Sv. Natalija

06.00.h. – Maruševec + Vlado i Kristina Kos-Harjač – daju djeca

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.b.

02.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Blanka 06.00.h. – Maruševec + Marija Kolenko – daje suprug Josip

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.c.

03.12.

Petak

(Bi.)

Sv. Franjo Ksaverski 06.00.h. – Maruševec – na nakanu jedne osobe

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

04.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Barbara 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – ispred „starog farofa“ – prilika za sv ispovijed

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Marija Korpar – daje ob. Ivana Korpar

2. Bosak Stjepan i Katarina, Izidor Šipek, Jana i Andrija Kranjc te Štefica Panić – daje ob. Bosak

3. Kolenko Marija, Bara i Stanko, Gašparić Stjepan, Slavica, Slavko i Draga te Alojz Peić i Ivan Kunić – daje ob. Kolenko

4. Stjepan, Slava i Andrija Tomek, Luca Batista te ob. Tomek i Batista – daje Janja Tomek

5. Slavko Škarika i ob. Škarika, Vladimir Posavec i ob. Posavec – daje Ema Škarika

6. Franciska i Dragutin Možanić – daje sin Vilko

7. Marko i ob. Jambrešić, Buden i Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje obitelj Jambrešić

8.Veronika i Drago Marčec, ob. Ivančević Anka, Agata, Dragutin, Marčec Ivan, Mario i Verica – daje ob. Marčec

9. Vjekoslav, Ema, Pavao i Roza Peharda, Bahun Draga(ž) i Karlo, Tot Mijo i Đurđica – daje sin Josip

10. Mirko i Štefanija Korpar – daje obitelj

11. Juraj, Agata i Franjo Vincek, Ivan i Josip Kišić te ob. Kišić – daje obitelj

12. Franjo i Ivan Ciglar – daje obitelj

13. Mikačić Štefa(ž) i Stjepan te Leskovar Slavko – daje Draženka Leskovar

05.12.

Nedjelja

(LJu.)

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Saba

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Marino, Zvonko, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Barica i Ivan Šarko, Wolfgang Kramme i Franjo Belcar

11.00.h. – Maruševec + Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje supruga Katica Ivančević

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         MISE ZORNICE svaki jutro u 06.00.h. Pripremamo se za Božić! Prije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani ispred crkve! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Isto tako Sv. Mise će se zapisivati od ponedjeljka kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         ISPOVIJED BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA – bit će idući tjedan, zato Vas molim da mi prijavite kroz ovaj tjedan koga treba obići da bih idući tjedan sve mogao organizirati! Prijaviti možete telefonski u uredovno vrijeme! Ili kod zvonara!

·         DANAS SU IZBORI ZA PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE NAŠE ŽUPE PA VAS POZIVAM DA DOĐETE I GLASATE!

·         IDUĆA NEDJELJA JE NEDJELJA KADA PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA ŽUPNI CARITAS – tko želi na sv. Misu može donijeti po jedan  prehrambeni artikal kojega će kod dolaska staviti ispred oltara!  Na taj način pomoći ćemo bližnjima u nevolji, te ćemo te artikle staviti u pakete obiteljima

kojima je potrebna pomoć!!