TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

14.11. 2021.  TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Laurencije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +  1. Maruševec Tomo, Vjekoslava, Gabrijel, Zorica, Dragica i ob. Maruševec, Habunek Josip, Marija i ob. Habunek

11.00.h. – Maruševec + Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec i Hanžek – daje ob. Inkret

15.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Albert 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Slavko Peharda, Ob. Peharda i Makovec, Biserka Damjanić, Ana i Ivan Ivačić, Ob. Ivačić Gregur – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.d.

16.11.

Utorak

(Ze.)

Sv. Gertruda 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.a.

17.00.h. – Maruševec – sastanak pastoralnog vijeća naše Župe! Molim vijećnike da se odazovu!

18.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe! Molim vijećnike da se odazovu!

17.11.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Elizabeta

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.b.

17.00.h. – Maruševec – paljenje svijeća uz stepenice prema crkvi

18.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Roman 08.00.h. – Maruševec + preminuli i poginuli Hrvatski branitelji te sve civilne žrtve i stradalnike Domovinskog rata

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.c.

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Janja Župnika nema
20.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Edmund 17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Marija i Ivan Kapljić, Vera i Janko Kolenko, Josip Kanjir, Miroslav Hrgarek, Tomo i Izidor Cupar te ob. Cupar – daje obitelj

2. Božidar, Anđela(ž) i Dragutin Novoselec, ob. Novoselec, Mladen Bregović i ob. Bregović te Nada Geci – daje obitelj Jakopec

3.Augustin i Dragica Šagi, p. Bono Šagi i ob. Šagi, Tomo, Stjepan, Izidor i Ema Kralj, ob. Kralj te Damir Teklić – daje Zdenka

4. Makovec-Diak Marija, Pavao i Mladen – daje Nataša Žlibar s obitelji

5. Nada Vlahović, Vinko Petriš, Karlo Jagata-Kliček, Vilko Mavrek, Katica i Jakov Mihelčić, Boris Buden te Tomo i Eva Korpar – daje ob. Vlahović

6. Ob. Bahun, Ignac, Zlata, Josip, Bara, Slavko i Terezija te Sekelj Josip i Marija – daje Ivan Bahun

7. Antolić Stjepan te Marija i Josip Grilek – daje obitelj

8. Štulac Marijan, Bosilj Katarina, ob. Kolarić i Bosilj – daje ob. Kolarić

9. Josip, Marko, Juraj, Terezija, Slavko, Slava i Draga (ž) Bosak te Ivan i Ana Premuž – daje Ružica Bosak

10. Ob. Kumrić Branko i Vika, ob. Korpar Stjepan i Ljubica, ob. Pintarić Ana i Ivan, ob. Orsag, Gonzi Barica te ob. Rogina Marija i Željko – daje ob. Juraja Kumrić

21.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

NEDJELJA KRISTA KRALJA

Sv. Mavro

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Martin, Josip i Josipa(ž) Martinčević-Gregurin, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija i Zita i ob. Martinčević, Ignac, Verona i Danko Belcar, Vera Martinić i Zlatko Čavlović

11.00.h. – Maruševec + Hrgarek Mirko, Stanko i Ema, Gregur Mirko, Josipa(ž), Eva, Josip Korpar, Stjepan Podbojec, Vlado i Milica Štibrić – daje ob. Hrgarek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         IZBORI u našoj Župi za predstavnike pastoralnog i ekonomskog vijeća bit će na prvu nedjelju adventa! Župnik sastavlja listu na kojoj će biti imena kandidata posebno za ekonomsko vijeće a posebno za pastoralno vijeće naše Župe! Svaki župljanin koji pristupi izborima na svakoj listi moći će zaokružiti 5 kandidata! Izborno mjesto bit će ispred starog farofa u Maruševcu subota 27.11. 2021. od 16.30.h. – 18.30.h i nedjelju od 07.00.h. – do 13.00.h.

·         OKO CRKVE postavljena je skela te su svi prolazi zatvoreni te Vas zato molim da u crkvu ulazite na ulaz koji se nalazi od strane glavne ceste! Hvala!

·         17. i 18.11.2021 – OBILJEŽAVAMO DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA, ŠKABRNJE I DOMOVINSKOG RATA – dođimo u srijedu zapaliti svijeću a u četvrtak na Sv. Misu!