TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

07.11. 2021.  TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Engelbert
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Snježana, Andrija i Danko Martinčević – daje suprug

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda i ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV.HUBERTA

08.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Gracija 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – Maruševec  +  Vjekoslava(ž), Antun i Zdravko Kolenko – daje obitelj

09.11.

Utorak

(Bi.)

Godišnjica posvete Lateranske bazilike 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – Maruševec  +  Grgec Darko, Ignac i Marija, Jambrešić Marija i Juraj te Korpar Dragutin – daje Marija Grgec

10.11.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Leon Veliki

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.00.h. – Maruševec  + Kokotec Stjepan i rod. Kokotec, Cupar Marija, rod. i ob. Cupar , Breški Vlado, Majhen Nada te Šagi Mirko i Štefica – daje Štefica

11.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Martin Tourski 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.c.

17.00.h. – Maruševec  +  Na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

17.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

12.11.

Petak

(Cr.)

Sv. Jozafat Kuncević 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  + Josip, Đurđica i Milan Maruševec, Stjepan, Marija i Ivan Hainž, Pavao i Anica Možanić – daje ob. Maruševec-Možanić

13.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Stanislav 17.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA MISA + 1. Ob. Petriš i Bančić – daje Bančić Katarina

2. Pepa i Stjepan Bančić te Božica Ražnjević, Stanko Eršegović i Stanko Belcar – daje Đurđica Bančić

3. Marija, Franjo i Pavao Belcar, Jaga i Marko Hercg-Žutki – daje obitelj

4. Dragan i Mato Kelemen – daje obitelj

14.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Laurencije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +  1. Maruševec Tomo, Vjekoslava, Gabrijel, Zorica, Dragica i ob. Maruševec, Habunek Josip, Marija i ob. Habunek

11.00.h. – Maruševec + Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec i Hanžek – daje ob. Inkret

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         VJERONAUK JE U ČETVRTAK IZNIMNO ZA PRVOPRIČESNIKE 3.C RAZREDA A ZA KRIZMANIKE PO RASPOREDU!