TREĆA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

18.04.2021. TREĆA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Euzebije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Zlatko i Ivan Herceg – daje Veronika Herceg

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Sandra Tomić – daju roditelji

2. Mato, Mijo, Anđela, Marko i Barbara Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Tomo i Agata Šimek, Eva i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar

19.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Marta 07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

20.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Agneta 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na jednu nakanu – daje Radmila Bahun

21.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Anzelmo

17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Vladimir i Josipa(ž) Cmuk – daje obitelj

22.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Leonida 07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.04.

Petak

(Cr.)

Sv. Juraj 07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Rogina

2. Juraj Makovac  i  rod. Makovac – daje Bernarda

Misno slavlje povodom zaštitnika naše župe Sv. Jurja nam predslavi i propovijeda mons. Josip Mrzljak – biskup u miru!

24.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Vjera 07.00.h. – Maruševec + Marko Krobot – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Trakoštan – vjenčanje

25.04.

Nedjelja

(Bi.)

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA

Sv. Marko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Čedomir, Dragutin i Drago Klepač – daju roditelji

2. Ivan, Kata i Juraj Brlenić – daje sin Stjepan i obitelj

3. Marko, Marijan i Ratimir Špac, Josip, Dragutin, Mirko i Tereza Županić, Franjo, Anđela(ž), Zvonko, Matija, Jakob, Bara, Ankica i Barica Hranj, Filip, Sofija i Terezija Vlahović te Agata i Josip Križek – daje ob. Franje Hranj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Danijel Peharda, sin Josipa i Terezije r. Leskovar., rođ. 04.10.1979. u Varaždinu, iz L.D.V. Nazora 38, Župa Maruševec i Natalija – Ivanka Medved, kći Stanislava i Slave r.Kolarek., rođ. 26.11.1982. u Varaždinu, iz Vratna Donjeg, Lj. Gaja 3, Župa Vinica. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.05. 2021., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!