DRUGA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

11.04.2021. DRUGA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA– Sv. Stanko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip i ob. Gazdić i Klen – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA +

1. Stjepan i ob. Marčec, Slavko i ob. Buden – daje Blanka

2. Herceg Juraj te Josipa i Josip Sodar – daju supruga i djeca

12.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Sofija 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Agata Habunek, Izidor i Margareta Slunjski – daje Ivka Slunjski

13.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ida 07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Valerijan

07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Teodor ŽUPNIKA NEMA
16.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Bernardica 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Anđela Rožman – daje obitelj

17.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Šimun 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA +

1. Izidor Mesec te Šalamun Cirila – daje Boris Mesec

2. Bahun Pepa, Josip, Dragica i Ivan te Šumiga Boris, Ivan i Veronika – daju Stjepan i Marija

3. Slavko i Dragica Čehok te Marija i Slavko Radić – daje ob. Čehok

4.Vika i Ivan Peharda, i ob. Peharda, Mihalina, Danko, Varga – daje ob. Peharda

5. Anđela(ž), Slavko, Vladimir i Franjo Bregović, Zlatica, Vilko i Josip Horbec – daje Horbec

6. Ivan, Stanko i Agata Rušec-Herceg – daje obitelj

7. Marija, Stjepan i Juraj Makovec te Karlo i Draga(ž) Cmuk – daje Viktorija Cmuk

8. Nedjeljko Husnjak, Janeš Branko i Damir – daje Jadranka Funda

9. Stjepan i Anka Špoljar, rod. Špoljar, Andrija i Anđela(ž) Peharda, rod. Peharda, Juraj Makovec i rod. Makovec – daje Slavko Špoljar

18.04.

Nedjelja

(Bi.)

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Euzebije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Zlatko i Ivan Herceg – daje Veronika Herceg

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Sandra Tomić – daju roditelji

2. Mato, Mijo, Anđela, Marko i Barbara Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Tomo i Agata Šimek, Eva i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PODJELA SAKRAMENTA SV. POTVRDE  u našoj Župi bit će 05.06.2021., subota u 10.00.h., ukoliko epidemiološke mjere to dozvole!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: 1.Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Dejan-Božidar Hus, sin Božidara i Dijane r. Molnar., rođ. 21.10.1992. u Varaždinu, iz Sigetca, M.Krleže 42, Župa Ludbreg i Patricija Peharda, kći Maria i Snježane r.Herega., rođ. 04.12.1996. u Varaždinu, iz Ladanja Donjeg, G.Krkleca 74, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.05. 2021., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Dalibor Breški, sin Ivana i Karmen r. Jerec., rođ. 09.03.1994. u Varaždinu, iz Selnik 43, Župa Maruševec i Martina Tešija, kći Nediljka i Anđelke r. Baturina., rođ. 07.11.1994. u Splitu, iz Splita, Bjelovarska 9, Župa Kaštel Lukšić.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 24.04. 2021., u B.D.M. – Kaštel Lukšiću Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!