ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

08.07. 2018. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Adrian

09.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir i Franjo Hainž, Josipa(ž) te Marija i Eugen Kušinec – daje obitelj

 1. Andrija Benkus i ob. Benkus, Miljenko Kuća, ob. Orsag i Kukec – daje ob. Benkus
 2. Dragica i Juraj Benkus i ob., te Stjepan Šagi i ob. – daje Josip Benkus
 3. Dragutin Ivančević te ob. Bregović i Benček – daje ob
 4. Đurđica Oreški – Podbojec, Juraj i Zvonko Podbojec, Slavko i Paula(ž) Herink, Jagica Maruševec i ob. Kračun – daje Marica Podbojec
 5. Kata Jurić – Marjanović

09.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Leticija

10.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Ljubica

19.00.h. – Maruševec + Josip, Mirko, Anka i Stanko Breški, Vladimir Mikačić, Josipa(ž) Možanić, Draga (ž) i Josip Martinčević – daje Ema Breški

11.07.

srijeda

(Bi.)

Sv. Benedikt

19.00.h – Maruševec + Ivan i Ljubica Belšćak – daje kći Ema

12.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Tanja

13.07.

Petak

(Ze)

Sv. Emanuel

14.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Kamilo

16.00.h. – Maruševec – krštenje

19.00.h. – Maruševec + 1. Marija Korpar – daje suprug i djeca

2. Stjepan Maruševec – daje obitelj

15.07.

Nedjelja

(Ze.)

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vlatka

06.30.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Druškovec + Franjo Bunić – daje obitelj

09.30.h – Vinica

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Korpar i rod., Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić, Tomek – Hudek Josip, Marko i Juraj Bahun – daje Anica

 1. Franjo i Terezija Breški te Marijan Jerec – daje ob. Breški
 2. Tomica Jambrešić i Stjepan Vincek – dje Anica Vincek
 3. Franjo Kolarić – daje ob. Stjepana Kolarić
 4. Tomo, Danijel, Rozika, Josipa(ž) Bahun, Valent i Marija Kolac, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip, Jagica i Stanka Popijač te ob. Franje Šincek – daje Slavko Popijač
 5. Ob. Kumrić Vika i Branko, ob. Korpar Stjepan i Ljubica, ob. Pintarić Ivan i Ana, Barica Gonzi, ob. Rogina i Orsag – daje ob. Kumrić
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Drago Lazni, sin Dragutina i Đurđice r. Šincek., rođ. 01.12.1987., u Varaždinu iz Novaka 88, župa Maruševec i Maša Stojiljković, kći Saše i Gordane r. Petrović., rođ. 20.01.1987., u Varaždinu iz Leopolda Ebnera 6, – VŽ, župa Sv. Fabijana i Sebastijana. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 25.08.2018 u župi Sv. Fabijana i Sebastijana – VŽ! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Marin Mudri, sin Ivice i Đurđe r. Štefanko., rođ. 10.01.1994., u Varaždinu iz Prigorca 112, župa Ivanec i Manuela Prašnički, kći Martina i Viktorije r. Dukarić., rođ. 19.12.1993., u Ostfildren iz Selnik 61, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 11.08.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

01.07. 2018. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Estera

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Marija, Slavko i Stjepan Vrbec – daje Zvonko Vrbec

 1. Branko, Stjepan, Ivan i ob. Kokotec., Vilko, Marija i ob. Bančić., Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš., Slavica, Ivan i ob. Bunić., Silvestar Martinčević i Marica Ribić – daje Barica Kokotec
 2. Stjepan Herceg – daje supruga Ema

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, Ob. Gašparić., Marija i ob. Cupar – daje Lidija

 1. Josip i Josipa(ž) te Ivo Kralj – daje kći
 2. Rod. Slava i Andrija Tomek te ob. Tomek – daje ob.
 3. Mirko, Marija i Ivan Cupar, Gabrijel Hrgarek, Jakop i Kata Peharda te ob. Osterman – daje Marica
 4. Peharda Josip, Milka i Juraj te Lacković Vlado – daje ob. Katice Peharda
 5. Štrlek, Milan, Kata i Božica, te Milka, Anđelko i Pavao – daje Ana Štrlek

02.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Višnja

19.00.h. – Maruševec + Mladen, Jakob i Ljuba te Stjepan Kretić i Marija Bogojević – daje obitelj

03.07.

utorak

(Cr.)

Sv. Tomislav

08.00.h. – Maruševec – Na čast Sv. Leopoldu Mandiću – daju Marko i Marta Tomić

04.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Elizabeta

18.00.h – Maruševec + Tomo, Verona i Marija Jakopec te Stanko, Ema i Mirko Hrgarek – daje ob. Jakopec

05.07.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod

18.00.h. – Maruševec + Slavica i Dragutin Borak – daju Josip i Štefanija Cmuk

06.07.

Petak

(Cr.)

Sv. Agata

07.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Goran

18.00.h. – Maruševec + Katica Matijašec, Martinčević Šimun i Jaga – daje Josip

08.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Adrian

09.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir i Franjo Hainž, Josipa(ž) te Marija i Eugen Kušinec – daje obitelj

 1. Andrija i Kata Benkus i ob. Benkus, Miljenko Kuća, ob. Orsag i Kukec – daje ob. Benkus
 2. Dragica i Juraj Benkus i ob., te Stjepan Šagi i ob. – daje Josip Benkus
 3. Dragutin Ivančević te ob. Bregović i Benček – daje ob
 4. Đurđica Oreški – Podbojec, Juraj i Zvonko Podbojec, Slavko i Paula(ž) Herink, Jagica Maruševec i ob. Kračun – daje Marica Podbojec
 5. Kata Jurić – Marjanović
 • OD danas je župnik na godišnjem odmoru i mijenja me preč. Valent Posavec župnik iz Vinice!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Denis Šimek, sin Ivana i Dragice r. Matučec., rođ. 12.01.1985., u Varaždinu iz Stažnjevca 7, župa Margečan i Valentina Kovačić, kći Vladimira Kovačić i Marice r. Prekupec., rođ. 10.06.1994., u Varaždinu iz Druškovca 31, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 20.07.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Marko Liber, sin Miljenka i Jasminke r. Prepelić., rođ. 07.11.1992., u Varaždinu iz Varaždinska 235, župa Sračinec i Petra Vrbanec, kći Pera i Branke r. Burek., rođ. 27.06.1993., u Zagrebu iz Biljevec 36, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.07.2018., u Sračincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • MLADA MISA U IVANCU VLČ. NIKICE POSAVI je 08.07.2018., u 11.00.h u Ivancu. Mladoj misi prethodit će trodnevna duhovna priprava s početkom u 18.30.h! Plakati su na oglasnoj ploči!
 • PREČ. DEKAN VALENT POSAVEC iduće nedjelje 08.07.2018., sv. Misom u 11.00.h. u Vinici zahvaljuje Bogu na 30. godina župničke službe! Čestitamo!

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – ROĐENJE IVANA KRSTITELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

24.06. 2018. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Slavica Gašparić, Stanko i Bara Kolenko, Alojz Pejić, Ivan Kunić, Stjepan Cerjan te ob. Borak i Stolnik – daje ob. Kolenko

 1. Slavko Šimunec – daje supruga
 2. Ivan i Ema Makovac, Ivan, Josipa(ž), Ljuba i Cvetko Kukec, Katarina Peharda, Biserka Domjanić te Marko Klapša – daje ob. Stjepana Makovac
 3. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec – daje Branko Možanić
 4. Barbara Buden i ob., ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec, i Stjepan Pižeta – daje ob. Jambrešić
 5. Ob. Izidora(m) Špoljar te Marko i Draga (ž) Kolenko – daje Vika
 6. Marija Lončar – daje sin s ob.
 7. Vladimir Kolenko i rod. Kolenko – daje obitelj
 8. Franjo i Slavica Možanić i ob., Juraj i Marija Farc i ob., te Nadica Mrazović – daje Stjepan Farc

25.06.

ponedjeljak

(Ze.)

DAN DRŽAVNOSTI

Sv. Adalbert

07.30.h. – Maruševec – Za sve žive, poginule i preminule Hrvatske branitelje

26.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Zoran

07.00.h. – Maruševec + vlč. Jozo i Anica Tomić – daje Marko Tomić

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

27.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Kristofor

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h – Maruševec + Marija i Ivan Hainž-Brgles te Stjepan Hainž – daje obitelj

28.06.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Irenej

Župnika nema!

29.06.

Petak

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Marija i Josip Pintarić, Barbara i Vid Fošnar te Jana i Cvetko Breški i Slavko i Marija Posavec – daje ob.

 1. Hanžek Petar i Vika – daje sin Josip
 2. Ivan, Pavao i Ljuba (ž) Pavleković – daje ob. Jakopec
 3. Stjepan i Slavko Martinčević, Makovec Pavao i Mladen te Breški Mladen i Ljubica – daje Dragica Martinčević

30.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Bazilid

07.00.h. – Maruševec + vlč. Jozo i Anica Tomić – daje Marko Tomić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

01.07.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Estera

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Marija, Slavko i Stjepan Vrbec – daje Zvonko Vrbec

 1. Branko, Stjepan, Ivan i ob. Kokotec., Vilko, Marija i ob. Bančić., Katica Posavec, Stanko, Treza i ob. Petriš., Slavica, Ivan i ob. Bunić., Silvestar Martinčević i Marica Ribić – daje Barica Kokotec
 2. Stjepan Herceg – daje supruga Ema

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, Ob. Gašparić., Marija i ob. Cupar – daje Lidija

 1. Josip i Josipa(ž) te Ivo Kralj – daje kći
 2. Rod. Slava i Andrija Tomek te ob. Tomek – daje ob.
 3. Mirko, Marija i Ivan Cupar, Gabrijel Hrgarek, Jakop i Kata Peharda te ob. Osterman – daje Marica
 4. Peharda Josip, Milka i Juraj te Lacković Vlado – daje ob. Katice Peharda
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • OD idućeg tjedna župnik je na godišnjem odmoru kroz dva tjedna, pa molim sve one koji trebaju nekakav dokument da se jave kroz ovaj tjedan!

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

17.06. 2018. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Nevenka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. vlč. Martin Mezak, Štefica, Alojzija(ž), Ivan, Gašpar i Dora(ž) Bunić, Katarina(ž) i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Anđela(ž), Vjekoslav, Andrija i Agata(ž) Petak, Magdalena(ž) i Mato Dolenec, Ana i Marko Plahtarić

2. Martinčević Slavko,Slavica(ž),Veronika(ž), Stjepan,Barbara,Josip i Danijel, Herceg Slavko,Štefanija(ž),Dragutin i Anka(ž), Antun Herceg i Toni, Ružica(ž) Boban i Mario, Veronika(ž) Wokale, rođena Martinčević

3. Stjepan Petrinjak i roditelji,Slavko i Draga(ž) Herceg – daje Vikica.

4. Stjepan Rušec i roditelji, Antun Martinčević, Ivan Gajski, Mladen Slivar, Vladimir Martinčević, Gabro, Verona(ž) i Andrija Šagi, Stjepan i Slavko Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedo, Drago, Marko i ob. Klepač i Stolnik, Siniša Zečević i Nevenka Jakupović – daje ob. Klepač

 1. Rožman Mirko, Andrija te Cerjan Stjepan – daje ob. Rožman Marka
 2. Mirko, Vilko, Cirila (ž), Andrija te Vladimir Lovrenčić te Ana i Stjepan Sambolec – daje Barbara
 3. Josipa (ž) i Franjo Pintarić te Vika i Vilko Eršegović – daje ob. Kveštek
 4. Dragutin, Ivka i Cvetko Štefanec te Štefanija Šincek – daje Josipa Štefanec
 5. Stjepan i Kata Vrbanec i ob. Lončarić – daje Andrija
 6. Korpar Dragutin i ob. Korpar – daje sin Josip

18.06.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Elizabeta

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Bogdan

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Lovro i Pepica Makovec – daje ob. Makovec

20.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Florencija

Župnika nema

21.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Alojzije Gonzaga

18.00.h – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h – Maruševec + Dragica i Slavko Matijašec, Ob. Matijašec i Šalomon – daju djeca

22.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Paulin

09.00.h. – Sv. Misa u Novakima i blagoslov Križa

23.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Zdenka

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

19.00.h. – Maruševec + Maxim Cerjan

24.06.

Nedjelja

(Bi.)

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Slavica Gašparić, Stanko i Bara Kolenko, Alojz Pejić, Ivan Kunić, Stjepan Cerjan te ob. Borak i Stolnik – daje ob. Kolenko

 1. Slavko Šimunec – daje supruga
 2. Ivan i Ema Makovac, Ivan, Josipa(ž), Ljuba i Cvetko Kukec, Katarina Peharda, Biserka Domjanić te Marko Klapša – daje ob. Stjepana Makovac
 3. Izidor i Barbara Možanić te Ivan i Barbara Matijašec – daje Branko Možanić
 4. Barbara Buden i ob., ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec, i Stjepan Pižeta – daje ob. Jambrešić
 5. Ob. Izidora(m) Špoljar te Marko i Draga (ž) Kolenko – daje Vika
 6. Marija Lončar – daje sin s ob.
 7. Vladimir Kolenko i rod. Kolenko – daje obitelj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ZAHVALJUJEM SVIMA koji su se uključili oko ove slike “MILOSRDNOG ISUSA” koja krasi našu župnu crkvu! Gospodinu Petru Glavaš koji ju je donirao, gospođi Jadranki Slobođanac koja je posredovala oko donacije, gospodinu Draženu Posavec koji nam je donirao okvir slike, gospodinu Josipu Deduš koji je sliku dovezao, te gospodi Marijanu Fatiga i Božu Lipovec koji su je postavili!
 • Hvala udruzi “Gmajna” koja je organizirala biciklijadu, te se sjetila našeg župnog Caritas-a i prikupljen novac preko gospodina Mira Možanić donirala i uplatila u Caritas u iznosu od 2600,00-kn!
 • OVIH dana potpisan je ugovor sa tvrtkom “POSLEK GRADNJA I PRIJEVOZ d.o.o.” za sanaciju krovišta župne crkve u Maruševcu! Strop crkve će se očistiti te postaviti na njega kamena vuna debljine 5cm., i preko toga položiti parapropusna folija, nadalje svi elementi limarije koji su uredu skinut će se i ponovno vratiti na crkvu, dotrajali zamijeniti a oni koji nedostaju postavit će se novi, na rogovo će se također postaviti parapropusna folija, nove letve te novi pokrov Creaton crijepom sa krovnim elementima, između ostalog snjegobranima kao i gromobranskom instalacijom! Cijena ugovorenih radova iznosi: 332.211,25-kn i započet će 23.07.2018! Ugovor je potpisan po sistemu ključ u ruke, budući da je gospodin Poslek ponudio najjeftiniju cijenu materijala!

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

03.06. 2018. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Olivija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje obitelj

 1. Ema Belcar, ob. Dukarić, te ob. Pavla i Izidora Belcar, Franjo Martinčević i ob. Martinčević – daje Vera Martinčević
 2. Dražen i Mato Petriš te Mato Čorković – daje obitelj
 3. Vika Ivančević – daje obitelj
 4. Stjepan, Brankica(ž) ,Jagica(ž), Franjo, Margareta(ž) i Vinko Martinčević –daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rod., ob. Špiranec, Juraj Makovec i rod., te Stjepan i Anka Špoljar – daje ob. Peharda

 1. Ob. Ivana Peharda, Danko, Varga i Mihalina – daje ob. Peharda
 2. Barica i Vladimir Posavec te ob. Posavec i Korpar – daje Slavko
 3. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Terezija i Slavko Hanžek, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec
 4. Čehok Draga(ž) – daje ob.
 5. Toni, Juraj i Terezija Matijašec – daje ob. Matijašec

04.06.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Kvirin

05.06.

utorak

(Cr.)

Sv. Bonifacije

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Stjepan i rod., i ob. Borak te Dragica (ž) i Petar Vrbanec., ob. Vrbanec, Agata i Ivan Košutar, te Marijan Vrbančić – daje ob. Marije i Dražena Borak

06.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Aleksandra

08.00.h – Maruševec – na nakanu

09.00.h – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.06.

Četvrtak

(Ze.

Sv. Radoslav

07.00.h. – Maruševec + Pero i Ana Knežević, Ivo, Anela i Pero Knežević – daje Marta Tomić

09.00.h – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća

08.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Katica Štrlek, Zora i Valent Blažunaj, Mijo, Ana , Slavek i Ivan Bosak te Franjo i Irma Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović i Pepica Martinčević – daju Mirko i Julika

 1. Danijel Anka i Ivan Cmuk te Dragica i Andrija Maruševec – daje ob. Cmuk
 2. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Jug Franjo

09.06.

Subota

(Bi.)

Presveto Srce Marijino

07.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Kolenko i rod., obit. Makovec i Fošnjar, Katarina Peharda i Biserka Domjanić te Vinko i Anđela Kolenko – daje ob. Kolenko

2. Štefica Fogec – daje obitelj

15.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenje

10.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Biserka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko, Ivan, Krešimir i Andrija Cupar – daje obitelj

 1. Andrija, Antun, Stanka (ž) Mihalić, Magdalena i Dragan Deduš, Josip Novoselec, Jura Kralj i ob. Kumrić, Kolenko i Cerjan – daje Štefica
 2. Franjo Kontrec, rod., i braća Kontrec – daje ob. Kontrec
 3. Bara i Juraj Čiček i slavko Dukarić – daje ob. Čiček

Za vrijeme mise bit će blagoslov slike milosrdnog Isus-a koju je naša župa dobila na dar od gospodina Petar Glavaš!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Igor Kranjec, sin Zdravka i Maje r. Herjavec., rođ. 13.12.1988., u Varaždinu iz M. Krleže 1.A. Varaždin., župa Sv. Vida – kapucini i Tanja Blažunaj, kći Vladimira i Štefice r. Kolačko., rođ. 19.09.1988., u Varaždinu iz Selnik 35., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 08.06.2018., u župi Sv. Nikole – biskupa., Varaždini! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  2. Drago Cuković, sin Stjepana i Darinke r. Paska., rođ. 13.10.1993., u Varaždinu iz Horvatsko 6., župa Klenovnik i Mateja Vrbec, kći Željka i Karmen r. Veselić., rođ. 21.04.1989., u Varaždinu iz Vuglovec 1.B., župa Ivanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.06.2018., u župi Ivanec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – MARUŠEVEC – OGLASI

27.05.2018. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Bruno

Sv. Mise – 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Josip Štrlek – daje supruga

 1. Ema Peharda, Roza, Pavao, Mijo i Đurđica Tot te ob. Peharda, Bahun i Kapitarić – daju Marija i Josip Peharda
 2. Stjepan Letina – daju ob. Letina i Martan

11.00.h. – Jurketinec – 1. Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, Andrija Mihalić, Slavko i Marija Koščak te Jaga Buden – daje obit. Kumrić

Juraj Korpar i ob., Kata i Dragutin Kunić, Ivan Hrženjak, Ivan Kunić i ob.,Ivica Kolenko i ob. Borak, Vjekoslav i Ana Ivko te Ivan Kišić, Anica Bunić i Slavko Posavec, Mato i Dragica Kolarić, Juraj i Ivan Kračun, Marija i Ivan Makovec, Ob. Vincek i Kliček, Juraj i Marija Hruškar, Ivan i Eva Krklec, Franjo Kristina i Barica Gonzi, Nevenka Furjan, Josip Klepač Agata i Franjo Letina, Ob. Klepač i Kanić, Stjepan Špernjak, Ivica Fogec, Andrija i Dragica Maruševec, Franjo i Jelena Lipovec, Marija i Franjo Kišić, Mirko Rožman, Stjepan Josip i Pavla Cerjan, Ob. Gradiček

28.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Vilim

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

29.05.

utorak

(Ze.)

Sv. Ervin

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Josip i Antun Boltek te ob. Boltek, Katarina, Andrija i Stjepan Strelec

 1. Štefanija, Jaga, Andrija i Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

19.30.h. – Maruševec – susret župnog Caritas-a

30.05.

srijeda

(Ze.)

Sv. Ferdinand

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Nogomet s djecom na Ločnjaku

31.05.

Četvrtak

(Bi.)

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA –

TIJELOVO

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Habrka, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak, te Vesna, Katarina i Josip Bukovec – daje ob. Križnjak

 1. Stjepan Bukovec i ob., Ema, Slavko i Marija Možanić, Ana i Franjo Šipek, Ivan i Verona Cmuk te Viktor i Slavica Kovač – daje Kata Bukovec
 2. Josip Štrlek, Ivan i Josipa(ž) Cmuk te Dražen Kelemenić – daje Marija
 3. Vikica i Slavko Horbec te Pepica i Vilko Breški – daje ob. Horbec
 4. Juraj i Slavko Marčec, ob. Križnjak, Peharda, Gregur, Kelemen i Marija Kušter – daje ob. Marčec
 5. Dragan, Verica, Mario i Ivan Marčec – daje ob. Marčec Dragice
 6. Mijo i Rajko i rod. Mihalina, Antun i Jelica Peharda, Dragutin, Slavko, Josip, Stjepan, Anka, Kata, Ana, Ruda, Štefica, Antonija, Mijo i Marijan Kolenko – daje Barica Mihalina

Za vrijeme Sv. Mise bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i prošle godine!

01.06.

Petak

(Cr.)

Sv. Justin

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Kata i Dragutin Kunić – daje obitelj

02.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Marcelin

11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.30.h. – Maruševec – ispovijed

14.00.h. – Maruševec – Misa za sve bolesne i osobe sa posebnim potrebama

Za vrijeme Sv. Mise bit će i podjeljen i sakramenat Bolesničkog pomazanja!

03.06.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Olivija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje obitelj

 1. Ema Belcar, ob. Dukarić, te ob. Pavla i Izidora Belcar, Franjo Martinčević i ob. Martinčević – daje Vera Martinčević
 2. Dražen i Mato Petriš te Mato Čorković – daje obitelj
 3. Vika Ivančević – daje obitelj
 4. Stjepan, Brankica(ž) ,Jagica(ž), Franjo, Margareta(ž) i Vinko Martinčević –daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rod., ob. Špiranec, Juraj Makovec i rod., te Stjepan i Anka Špoljar – daje ob. Peharda

 1. Ob. Ivana Peharda, Danko, Varga i Mihalina – daje ob. Peharda
 2. Barica i Vladimir Posavec te ob. Posavec i Korpar – daje Slavko
 3. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Terezija i Slavko Hanžek, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec
 4. Čehok Draga(ž) – daje ob.
 5. Toni, Juraj i Terezija Matijašec – daje ob. Matijašec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Matija Županić, sin Marijana i Đurđice r. Žunec., rođ. 23.06.1994., u Varaždinu iz Sv. Lovre 60, Veliki Lovrečan, župa Križovljan i Valerija Rožman, kći Miljenka i Štefice r. Fogec., rođ. 15.11.1987.,u Varaždinu iz Jurketinec 49, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 23.06.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  2. Ivan Šaško, sin Miroslava i Anđele r. Vincek., rođ. 20.06.1989. ,u Varaždinu iz Jurketinca 44 A, župa Maruševec i Verica Vrhovski, kći Mije i Barice r. Grabar., rođ. 06.04.1991., u Varaždinu iz Osonjak 40, župa Vrbno.Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 01.09.2018., u Bednji! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

HODOČAŠĆE M.B.BISTRIČKOJ – ŽUPA MARUŠEVEC

HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ ŽUPE MARUŠEVEC 20.05.2018.

06.30.h. Polazak autobusa iz Maruševca

Po dolasku na Mariju Bistricu Zajednička ulazna procesija!

Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed

09.00.h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji

11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa koju predvodi mons. Juraj Jezerinac

14.00.h. Euharistijsko klanjanje u crkvi M.B.B. (tko želi)

14.30.h. Nademo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija

15.00.h. Nalazimo se kod autobusa, te krećemo put Maruševca

Autobus nas čeka tamo gdje nas je i ostavio!!!

Ukoliko se netko izgubi neka se javi župniku na 098446602

NEDJELJA PEDESETNICE -DUHOVI – OGLASI – MARUŠEVEC

20.05.2018. NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – Sv. Lidija

Sv. Misa – 19.00.h. – Maruševec + Slavica Posavec i i Draga Hanžek

21.05.

ponedjeljak

(Ze.)

Duhovski ponedjeljak

07.00.h. – Maruševec + Mirko i Ljudmila Lukaček, Anica Miholić, Katica Guzovski, ob. Tome Prešovar – daje Katarina Prešovar

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.05.

utorak

(Ze.)

Sv. Jagoda

07.00.h. – Maruševec – Majci Božjoj Bistričkoj na nakanu ob. Miletić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

23.05.

srijeda

(Ze.)

Sv. Želimir

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Rok, Ema, Josip, Kata i Eva Hrgarek – daje ob. Hrgarek

24.05.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Suzana

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Jurketinec + Viktor Horbec, Anđela, Slavko i Vladimir Bregović te Ljuba Mavrek – daje obitelj

Misu predslavi propovijeda vlč. Leon Lozančić župnik iz Hlebina i Sigeca!

25.05.

Petak

(Ze)

Sv. Urban

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Jurketinec – na nakanu

Misu predslavi propovijeda vlč. Ivan Munđar župnik iz Donjih Mosti!

26.05.

Subota

(Ze.)

Sv. Filip

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Jurketinec – na nakanu

Misu predslavi propovijeda vlč. Žarko Pavlović župnik iz Miholjanca!

27.05.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Bruno

07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Josip Štrlek – daje supruga

 1. Ema Peharda, Roza, Pavao, Mijo i Đurđica Tot te ob. Peharda, Bahun i Kapitarić – daju Marija i Josip Peharda
 2. Stjepan Letina – daju ob. Letina i Martan

11.00.h. – Jurketinec – 1. Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, Andrija Mihalić, Slavko i Marija Koščak te Jaga Buden – daje obit. Kumrić

Juraj Korpar i ob., Kata i Dragutin Kunić, Ivan Hrženjak, Ivan Kunić i ob.,Ivica Kolenko i ob. Borak, Vjekoslav i Ana Ivko te Ivan Kišić, Anica Bunić i Slavko Posavec, Mato i Dragica Kolarić, Juraj i Ivan Kračun, Marija i Ivan Makovec, Ob. Vincek i Kliček, Juraj i Marija Hruškar, Ivan i Eva Krklec, Franjo Kristina i Barica Gonzi, Nevenka Furjan, Josip Klepač Agata i Franjo Letina, Ob. Klepač i Kanić, Stjepan Špernjak, Ivica Fogec, Andrija i Dragica Maruševec, Franjo i Jelena Lipovec, Marija i Franjo Kišić, Mirko Rožman, Stjepan Josip i Pavla Cerjan, Ob. Gradiček

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HVALA “DVD-u MARUŠEVEC – koji nam je u četvrtak posudio vatrogasni kombi i šofera, te smo knjige vratili sa dezinsekcije u Zagreb-u!
 • PROŠTENJE u Jurketincu – slavimo blagdan Presvetog Trojstva! Trodnevna je duhovna priprema te se odazovimo i pripremimo za blagdan Presvetog Trojstva!

SEDMA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

13.05.2018. SEDMA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Janja

07.30.h. – Maruševec + 1. Dragica(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje ob. Josipa Možanić

 1. Ob. Deduš Pavao, Ema, Stjepan te ob. Kozina, Hudinčec, Buden, Bajde, Rotar te Kozlevčar – daje ob.
 2. Ivica Hrgar, Martin i Magda Denac, te Aubelj Marija i Franjo – daje Ana Hrgar
 3. Ivan i Verona Peharda, Dragutin i Vera Vincek te ob. Marije Blažunaj – daje Zdenka
 4. Hrgar Antun i Ana – daju Zdenko i Zlatko
 5. Stjepan Lončar, ob. Peharda i Martinjak – daje Anica Martinjak

10.00.h. – Maruševec – za sve prvopričesnike

PRVA PRIČEST JE U NAŠOJ ŽUPI!

14.05.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Matija

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Darko, Juraj i ob. Gašparić – daje ob.

2. Slavko Kukec – daju supruga i djeca

15.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Sonja

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Božić te Pepa Kolenko – daje ob. Banec

16.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Nenad

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + rod. Slavko i Draga(ž), te Stjepan, Marija i Juraj Kundija – daje Dragutin Kundija

17.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Paško

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Peharda – Božić Josip i Marija – daju Monika i Kristina

18.05.

Petak

(Bi)

Sv. Erik

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

19.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Rajko

00.00.h. – Maruševec – Polazak hodočasnika M.B.Bistričkoj – Pješice

20.05.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI

Sv. Lidija

19.00.h. – Maruševec – na nakanu
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, nedjelja 20.05.2018, cijena karte je 40,-kn, te se možete prijavljivati još samo danas na župnom uredu, koji želite hodočastiti autobusom! Polazak autobusa je u nedjelju u 06.30.h na autobusnim stanicama kako ste se upisivali! Detalje hodočašća dobit ćete na autobusima!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još danas, koji planirate ići! Polazak je u noći s petka na subotu u 00.00.h., ispred župne crkve! Ako netko želi može donijeti stvari u uredovno vrijeme Ž.U., koje će se ostaviti na starom farofu, te će nam na Bistricu autom prevesti mama Daria Vrbanić!
 • HVALA “DVD-u MARUŠEVEC – koji nam je u ponedjeljak posudio vatrogasni kombi i šofera, te smo knjige prevezli na dezinsekciju u Zagreb!
 • TROŠKOVNICI za sanaciju krovišta župne crkve i kapele u Druškovcu mogu se kroz ovaj tjedan preuzeti u župnom uredu! Izvođači radova koji su zainteresirani, a surađuju sa “Konzervatorskim odjelom u Varaždinu ” i “Ministarstvom kulture”, odnosno posjeduju licencu, mogu se javiti kroz ovaj tjedan u uredovno vrijeme župnog ureda, te preuzeti troškovnike koje će popuniti!

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

06.05.2018. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec + 1. Šimunec Blaž, Terezija, Slavko, Gorić Štefanija, Kuzmić Nada i Stjepan te Josip Belšćak – daje Katica

 1. Mirko i Draga (ž) Možanić i ob., Stjepan Korpar te Marija i Mirko Cupar – daje ob. Marice Korpar

09.30.h. – Druškovec + 1. Katarina i Stjepan Hrkač – daje unuka Kristina

 1. Franjo Bunić – daje ob.
 2. Dragica i Slavko Šagi – daju djeca
 3. Herceg-Žutki Slavko, Bara, Martin i Robert, Marković Terezija(ž), Varga Marija(ž) i Josip
 4. Filip i Tereza(ž) Ivanić te Dragutin Maloić

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne vatrogasce

07.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Boris

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Kunić Dragutin – daje ob.

2. Marija i Mirko Hanžek te Vjekoslava Ivko – daje ob Ivko

08.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Ida

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Mladen Čaberica, Marijan i Marija Peharda, Bara i Štefa Bahun te Dragica i Drago Breški, Ivica i ob. Ljubić

09.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Blaženko

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Ivan i Josip Martinčević, Dragica i Tomo Kunić – daje supruga

10.05.

Četvrtak

(Bi.)

Uzašašće Gospodnje – Spasovo

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Franjo Kretić., rod. Kretić, Ljuba i Viktor Lončarić, Miroslav i Štefanija Plasajec te Marko Kolenko – daje Ankica Kretić

11.05.

Petak

(Bi)

Sv. Mamerto

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Dragutin i Dražen Čehok – daje ob.

12.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Leopold Mandić

07.00.h – Maruševec + Biserka Damjanić – daje ob.

19.20.h. – Maruševec – proba prvopričesnika

20.00.h. – Maruševec – Ispovijed prvopričesnika i roditelja

13.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Janja

07.30.h. – Maruševec + 1. Dragica(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje ob. Josipa Možanić

 1. Ob. Deduš Pavao, Ema, Stjepan te ob. Kozina, Hudinčec, Buden, Bajde, Rotar te Kozlevčar – daje ob.
 2. Ivica Hrgar, Martin i Magda Denac, te Aubelj Marija i Franjo – daje Ana Hrgar
 3. Ivan i Verona Peharda, Dragutin i Vera Vincek te ob. Marije Blažunaj – daje Zdenka
 4. Hrgar Antun i Ana – daju Zdenko i Zlatko
 5. Stjepan Lončar, ob. Peharda i Martinjak – daje Anica Martinjak

10.00.h. – Maruševec – za sve prvopričesnike

PRVA PRIČEST JE U NAŠOJ ŽUPI!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, nedjelja 20.05.2018, cijena karte je 40,-kn, te se možete prijavljivati na župnom uredu, još kroz ovaj tjedan koji želite hodočastiti autobusom!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još kroz ovaj tjedan, koji planirate ići da znamo sve rasporediti, ići će se putem kojim se išlo i prošle godine!
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: Dominik Flajšman, sin Miljenka i Lidije r. Flis., rođ. 02.05.1993. u Varaždinu iz Koretinca 4, župa Maruševec i Monika Ivančić, kći Dražena i Marjane r. Furijan., rođ. 26.02.1996. u Varaždinu iz Gornjeg Vratna, Varaždinska 1, župa Križovljan. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 02.06.2018., u Križovljanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HVALA “MARKOM – U” : koji nam je u srijedu besplatno srušio dotrajalu župnu klijet na Barbari te smo na taj način uklonili opasnost da se na nekoga uruši, te su nam ujedno isplanirali i poravnali teren!