ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

10. 03. 2024.  ČETVRTA KORIZMENA  NEDJELJA – Sv. Emil
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Juraj Korpar, Slava i Franjo Šimunić te Doroteja Tomašek – daje obitelj
10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti)
11.00.h. – Maruševec +  Bahun Mirko, Matija, Stanka(ž) te Plasajec Josip i Pepa – daje Stanka DANAS JE NEDJELJA ŽUPNOG CARITASA – te kao i svake godine tko želi može donijeti namirnice na misno slavlje, kako bi smo ih mogli staviti u pakete za potrebne u našoj Župi! Također milodar koji se prikupi ide za župni Caritas!
11.03. Ponedjeljak (Lju.)Sv. Kandid08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred
12.03. Utorak (Lju.)Sv. Teofan08.00.h. – ISPOVIJED STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA KOJE STE PRIJAVILI! Krećem od Ladanja prema Bikovcu,, Gredi, Cerje, Koškovec, Druškovec, Brodarovec, Novaki!
16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec + Barbara Eršegović – daje obitelj
13.03. Srijeda (Lju.)Sv. Patricija08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
15.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3. A, B i D., razred
16.00.h. – 16.40.h. – Maruševec – susret ministranata 17.00.h. – Maruševec + Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec te Filip i Štefa(ž) Antolić – daje ob. Kate Posavec
14.03. Četvrtak (Lju.)Sv. Matilda15.00.h. – Maruševec – slaganje i odvoz Caritasovih paketa po obiteljima!
16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec + Franjo Deduš – daju supruga i djeca
17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim
15.03. Petak (Lju.)  Sv. Zaharija08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
16.00.h. – Maruševec – križni put
16.30.h. – Maruševec + Štefica Fogec, ob. Fogec, Stjepan, Ana i Vika Putarek, Andrija Ivančević i Ivan Gregur – daje Josip Fogec
18.00.h. – Jurketinec – križni put
16.03. Subota (Lju.)Sv. JulijanKRIŽNI PUT MLADIH VARAŽDINSKE BISKUPIJE: prema informacijama bit će 300-tinjak mladih te će jedna od postaja križnog puta biti u Novakima, mlade ćemo pričekati i ugostiti u društvenom domu u Novakima! Prema informacijama oni će do društvenog doma doći oko 12.00.h., te koji ste se prijavili za kolače možete ih donijeti od 11.00.h. u Društveni dom u Novake! Hvala svima na sudjelovanju posebno M.N.K. NOVAKI!
KORIZMENA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI:
15.00.h. – početak ispovijedi u Jurketincu nakon toga Sv. Misa!
15.00.h.- početak ispovijedi u  Druškovcu a nakon ispovijedi Sv. Misa
16.00.h. – početak ispovijedi u Maruševcu , KRIZMANICI DOĆI NA ISPOVIJED U ŽUPNU CRKVU, a Sv. Misa u
17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Josip Herceg – daje kći Ružica Punčec
2. Marija, Slavko, Kristina i Petar Martinčević – daje Anica
3. Vjekoslava(ž) Vrbanec, Mirjana Maltarski, Marija Možanić te Franjo, Tomica, Josipa(ž) i Davor Klapša – daje ob. Slavice Vrbanec
4. Banfić Marko, Barica te Stjepan i Markec, Milec Barica i Govlja Marija – daje ob. Štumerger
5. Josip, Juraj i Anđela Varga, ob. Šagi, Vojnović, Črepinko i Ljubica Mušica – daje ob. Varga
6. Stjepan, Ema i Josip Stolnik, ob. Žmegač Marija, Mijo i Josip – daje ob. Slavka Stolnik
7. Josip, Milka i Jura Peharda, Juraj i Slavko Kretić, Josip Jurgec i Vlado Lacković – daje Katica Peharda 8. Jurica, Viktor i Ivka Cerjan te Vikica Benkus – daje obitelj
9. Josipa(ž), Stjepan, Dragutin i Viktor Nemec te Pepa i Josip Plasajec – daje ob. i Biserka
10. Dalibor, Stjepan, Josipa(ž) Ivko – daje ob. Žmegač
11. Stjepan Ivačić, Ivan i Slavko Vincek te ob. Viktora Martinčević – daje ob. Vincek
12. Andro Rožman i rod. Rožman – daje Mira Rožman
13. Zlatica, Vilko i Josip Horbec te ob. Bregović-daje ob. Horbec
14. Dragarić Tomo – daje ob. Kukec
17.03. Nedjelja (Lju.)PETA KORIZMENA NEDJELJA Sv. PatrikSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Andrija Belcar, Andrija i Ružica Martinčević -Mikić te Andrija Martinčević – daje obitelj
10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti)
11.00.h. – Maruševec +  Josip Plasajec, ob. Plasajec, Kundija i Korpar – daje Nada Plasajec
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA  – molim Vas da mi još danas prijavite bolesnike, da ih ispovjedim po kućama, kako bi se i na taj način pripremili za blagdan Uskrsa! Prijaviti možete na mob: 098/446602 ili kod zvonara u sakristiji!
NAKON što smo ishodili sve dozvole, od Varaždinske biskupije, Konzervatorskog odjela u Varaždinu, PRIRODA – Varaždinska županija, Šumarija Ivanec, pristupili smo uređenju okoliša na Župnoj zemlji te smo srušili ili skratili stabla koja su ugrožavala sigurnost ljudi i građevina! Zahvaljujem na pomoći našoj Općini Maruševec koja je pomogla da se to uredi prko „Hortikulture Peharda“ Isto tako kako smo rušili imate granje koje je ostalo, pa tko želi može bez pitanja to granje odvesti za vuzemnicu! Hvala!