TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

03. 03. 2024.  TREĆA KORIZMENA  NEDJELJA – Sv. Marinko
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Andrija Martinčević, ob. Martan, ob. Martinčević – Gregurin te Andrija Belcar – daje obitelj
10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti)
11.00.h. – Maruševec + Stjepan i Vesna Hanžek, Mijo i Jaga Maruševec te ob. Pintarić i Hanžek – daje obitelj
04.03. Ponedjeljak (Lju.)Sv. Kazimir08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
15.00.h. – Maruševec – vjeronauk za 2. A, B, C i D., razred
16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred
17.00.h. – Maruševec + Josip Peharda te Josipa i Ivan Šipek  – daje Ivanka Peharda
17.30.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća Župe
05.03. Utorak (Lju.)Sv. Lucije15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec + Hajsok Josipa(ž), Stjepan, Slava, Mirko, Mikac Kata i Đuro, Hainž Marija, Andrija i Marija, Makovec Veronika, Vinko, Stjepan i Dragec te Peharda Barbara – daje obitelj (za vrijeme mise moli se časoslov)
17.30.h. – Maruševec – sastanak pastoralnog vijeća Župe
06.03. Srijeda (Lju.)Sv. Fridolin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
15.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3. A, B i D., razred
16.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za  7. A, B i D., razred
16.00.h. – 16.40.h. – Maruševec – susret ministranata
17.00.h. – Maruševec +Marčec Zvonimir, Vjera, Tomo i Ana te Ivanić Margareta i Andrija – daju Kristina i Monika
17.30.h. – Maruševec – sastanak Caritasa Župe
07.03. Četvrtak (Lju.)Sv. Perpetua i Felicita17.00.h. – Maruševec + Dragutin i Ana Peharda– daje ob. Peharda
17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim
08.03. Petak (Lju.)  Sv. Boško16.00.h. – Maruševec – križni put
16.30.h. – Maruševec + Verona i Stjepan Podbojec, Ana i Mirko Peharda te Branko Janiček – daje obitelj
18.00.h. – Jurketinec – križni put
09.03. Subota (Lju.)Sv. Franciska17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Martin, Josipa i Josip, Vera i ob. Martinčević, Andrija, Zita, Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona i Darko Belcar, Jan i Katica Krasni , Vera Martinić te Zlatko Čavlović – daje obitelj
2. Andrija Novoselec – daje obitelj
3. Ljuba Martinčević – Mikić – daje Stjepan Cerjan 4. Kovačić Stanislav, Dukarić Ivan i Bara, Danko Anka i Dragutin, Kovačić Slavko, Kušen Vera te Prekupec Antun – daje obitelj
5. Franjo, Vilko i Marija Bančić, ob. Bančić, Stjepan, Ivan i Bara Filipek, ob. Filipek i Stjepan Šagi – daje Julika
6. Korpić Stjepan i Stjepan i Bara, te Kokotec Tomo i Terezija – daje obitelj Korpić i Šarić
10.03. Nedjelja (Lju.)ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA Sv. EmilSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Juraj Korpar, Slava i Franjo Šimunić te Doroteja Tomašek – daje obitelj
10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti)
11.00.h. – Maruševec +  Bahun Mirko, Matija, Stanka(ž) te Plasajec Josip i Pepa – daje Stanka DANAS JE NEDJELJA ŽUPNOG CARITASA – te kao i svake godine tko želi može donijeti namirnice na misno slavlje, kako bi smo ih mogli staviti u pakete za potrebne u našoj Župi! Također milodar koji se prikupi ide za župni Caritas!
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA  – molim Vas da mi kroz ovaj tjedan prijavite bolesnike, da ih ispovjedim po kućama, kako bi se i na taj način pripremili za blagdan Uskrsa! Prijaviti možete na mob: 098/446602 u uredovno vrijeme ili kod zvonara u sakristiji!
DANAS ZAVRŠAVA TJEDAN – solidarnosti i zajedništva sa Crkvom i Ljudima u Bih te milodar koji se prikupi ide za tu namjenu!
IDUĆA NEDJELJA JE NEDJELJA ŽUPNOG CARITASA – te kao i svake godine tko želi može donijeti namirnice na misno slavlje, kako bi smo ih mogli staviti u pakete za potrebne u našoj Župi! Također milodar koji se prikupi ide za župni Caritas!
UDRUGE SA PODRUČJA NAŠE ŽUPE – koje žele sudjelovati kod čuvanja Božjeg groba, neka mi se jave kroz ovaj tjedan da napravimo raspored!
ZAHVALJUJEM „HORTIKULTURI PEHARDA“ koja nam je kao i svake godine besplatno orezala voćnjak i na taj način uredila okoliš!
KRIŽNI PUT MLADIH – tko želi pomoći ispeći kolače neka mi se javi kroz ovaj tjedan u uredovno vrijeme! Hvala