DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

14. 01. 2024.    DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Feliks
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

ODMAH NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE KRIZMANIKA

09.30.h. – Jurketinec + Vajdić Ana i Andrija te ob Klen – daju sin i kći

11.00.h. – Maruševec + Draga (ž.) i Mirko Možanić i ob. Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

ODMAH NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA

15.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Anastazija 7.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred

16.01.

Utorak

(Ze.)

         Sv. Marcel 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Andrija i Anđela Rožman – daje kći (za vrijeme mise moli se časoslov)

17.01.

Srijeda

(Bi.)

 Sv. Antun 15.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3. A, B i D., razred

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

18.01.

Četvrtak

(Ze.)

 Sv. Margareta 7.00.h. – Maruševec + Rod. Katarina i Slavko Peharda, Ivan i Ana Ivačić i Biserka Damjanić – daje obitelj

07.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Mario

7.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. – Maruševec – susret ministranata

20.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Fabijan i Sebastijan 16.00.h – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Korpar – Japek, Slavko, Katarina, Stjepan i Ivan, Bogović Janko i Franciska – daje ob. Josipa Korpar – Japek

2. + Kata i Stjepan Vusić te Rozalija i Dragutin Hranić – daje Josipa (ž.)

3. + Katarina Vrbanec i Marko, ob. Vrbanec, Ratkaj i Vizjak – daje obitelj Vrbanec

21.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Agneza

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Andrija, Ignac i Verona Belcar, Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Slavka i Juraj te Vera Martinić – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec +  Slavko Buden, Franjo Kolar, ob. Štrlek i Marčec – daje Vika

·         KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         RADIO MARIJA – od 12. prosinca Radio Mariju može se slušati na širem Varaždinskom području i velikim dijelom Međimurja. Na varaždinskom i međimurskom području, Radio Mariju može se slušati na 96,5 MHz.!

·         VJERONAUK KROZ IDUĆI TJEDAN – počinje sa prvopričesnicima i krizmanicima dok ćemo sa 2., i 7., razredom početi kasnije!

·         28.01.2024., U posjet nam dolaze polaznici đakonske pastoralne godine u Zagrebu, dakle prošlogodišnji primatelji Svetog reda đakonata, a u ovoj 2024., godini primatelji Svetog reda prezbiterata odnosno budući mladomisnici! Bit će sa nama u Maruševcu na misnom slavlju a nakon toga počastit ćemo ih ručkom! Upravo zato molim da tko želi ispeći kakav kolač neka mi se javi kroz ovaj tjedan u uredovno vrijeme da ih mognemo počastiti! Hvala!