TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

21. 01. 2024.    TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Agneza
Sv. Mise:  07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Andrija, Ignac i Verona Belcar, Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Slavka i Juraj te Vera Martinić – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec +  Slavko Buden, Franjo Kolar, ob. Štrlek i Marčec – daje Vika

22.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Vinko 7.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred

23.01.

Utorak (Ze.)

Sv. Emerencijana ŽUPNIKA NEMA
24.01.

Srijeda

(Bi.)

 Sv. Franjo Saleški 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3. A, B i D., razred

16.00.h. – 16.40.h. – Maruševec– susret ministranata

17.00.h. – Maruševec + Antun i Agata Seketin, ob. Posavec, Hanžek Franjo i ob. Hanžek – daje ob. Hanžek

25.01.

Četvrtak

(Bi.)

 Obraćenje Sv. Pavla 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu obraćenja jedne osobe

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

26.01.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Timotej i Tit

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Kolenko Stjepan i Vjekoslav  te Fošnjar Ljubica i Alojzije – daje obitelj

27.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Anđela 17.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Josip Bahun – daje obitelj Bahun

2. Josip Canjuga i rod. Canjuga te Nada i Mijo Šemiga – daje obitelj

3. Ivan, Stjepan i Katarina Gazdić, Ivan, Milan i Monika Cafuk te Ante Vrkić – daje obit Gazdić

4. Dragutin, Dragica i Stjepan Korpar, Ivan i Paula Kovačić, Božica Levanić te Robert Lesinger – daje obitelj

28.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Toma

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Agata i Vladimir, Kata i Franjo, Julika i Ivan Gazdić, Agata i Tomo Presečki, Stanko Osredek, Josip, Kristina i Krunoslav Maruševec te Vladimir Friščić

11.00.h. – Maruševec + Kata, Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje ob. Štrlek

NA MISNOM SLAVLJU BIT ĆE PRISUTNI POLAZNICI ĐAKONSKE PASTORALNE GODINE – ĐAKONI A OVOGODIŠNJI MLADOMISNICI SA SVOJIM VODITELJIMA KOJI ĆE UJEDNO PREDSLAVITI MISNO SLAVLJE!

·         KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         28.01.2024., U posjet nam dolaze polaznici đakonske pastoralne godine u Zagrebu, dakle prošlogodišnji primatelji Svetog reda đakonata, a u ovoj 2024., godini primatelji Svetog reda prezbiterata odnosno budući mladomisnici! Bit će sa nama u Maruševcu na misnom slavlju a nakon toga počastit ćemo ih ručkom! Hvala svima koji ste se javili za kolače da ih počastimo! Molim one koji imaju slane kolače – da ih donesu nakon mise u 07.30.h., na stari farof! Koji imaju slatke kolače neka ih donesu u pola 11 u zgradu Općine Maruševec! Hvala!