NEDJELJA KRISTA KRALJA – OGLASI – MARUŠEVEC

26. 11. 2023.   ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA–  Nedjelja Caritasa
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Stjepan Maruševec i ob. Maruševec, Franjo Hanžek i ob. Hanžek, Franjo, Zorica (ž) i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić, Josip i Marija Grabovac

11.00.h. – Maruševec + Zdenko Kumrić – daju supruga i djeca

NEDJELJA JE CARITASA TE SVI MILODARI KOJI SE PRIKUPE IDU ZA CARITAS.

27.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv.  Virgil 16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec + Ob. Lončar, Juraj, Kata, Josip, Tomo, Vjekoslava, Vladimir, Julije (m.) i Marija – daje ob. Mirka Lončar

28.11.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Katarina Laboure

 

16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h.– Maruševec + Ob. Cmuk, Mežnarek, Banfić i Štrlek – daje Slavica

29.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Saturin 16.30.h. – Maruševec – moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec + Stjepan, Marija i Slavko Martinčević, Marija, Pavao i Mladen Makovec, Veronika i Stjepan Žlibar, Vika (ž.) i Marko Danko te Marija Hainž – daje Nataša Žlibar i ob.

30.11.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Andrija 16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec + Jaga, Andrija, Davor, Ljuba i Jeronim Posavec – Hladin te ob. Lipovec – daje ob. Posavec

1.12.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Florencija

16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec – Za duše u čistilištu

2.12.

Subota

(Ze.)

Sv. Lucije 16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Dragutin i Marija Šagi – daje kći Dragica

2. + Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija Žiher

3. + Dukarić Barbara i Josip – daje obitelj

4. + Tomek Stjepan i rod Batista Jozo i Luca (ž.), Tomek Andrija i Slava i ob. Tomek i Batista – daje Janja

5. Štefanija Šimić, Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić

6. + Šipek Barica i Toma – daje ob. Šipek

7. + Božić Stjepan i Barbara, Petar i Paula (ž.), Premužić Martin i Ivka – daje obitelj

8. + Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Draga (ž.), Stjepan, Salvka Gašparić, Anđela i Vjekoslav Pejić, ob. Kolenko, Hošnjak, Stolnik, Cerjan, Borak i Brezovec – daje Josip Kolenko

9. + Ob. Kretić Mladen, Kata Jakob, Ljuba (ž.) i Stjepan, ob. Leskovar, Marija, Rok i Paula (ž.), Hohnjec Judita – daje ob. Kretić

10. + Bosak Stjepan i ob. Bosak, ob. Šipek – daje obitelj

11. + Špac Marko, Marijan, Ratimir, Lazar Mirjana, Županić Josip, Dragutin, Mirko i Tereza, Vlahović Filip, Sofija, Terezija, Križek Agata i Josip, Hranj Franjo, Anđela, Bara, Jakob, Barica, Ankica, Zvonko i Matija – daje obitelj Hranj

12. + Jagoda i Josipa (ž.) Deduš, Ivan Kozina – daju sinovi i nećaci

ZA VRIJEME MISE BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA, KOJI ŽELITE DONESITE IH SA SOBOM TE DA I NA TAJ NAČIN KRENEMO U VRIJEME DOŠAŠĆA KOJE JE PRED NAMA!

18.00.h. – Maruševec – crkva – Adventski koncert kojeg organizira Ženska vokalna skupina Sv. Jurja iz Maruševca

3.12.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Belcar Andrija, Ignac i Vesna – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Andrija, Stanka (ž.), Antun Mihalić, Anđela (ž.), Cvetko, Mirko, Klara Kumrić, ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

·         KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         ZAKLADA Varaždinske biskupije za pomoć učenicima i studentima otvorila je u ponedjeljak, 6. studenoga 2023. godine, natječaj za dodjelu stipendija i druge vrste pomoći za školsku i akademsku godinu 2023./2024.
Pravo sudjelovanja imaju učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti s prebivalištem na području Varaždinske biskupije, a koji nisu već nositelji neke druge stipendije ili pak primatelji pomoći s iste ili slične osnove. Uvjeti natječaja kao i obrasci nalaze se na stranicama Varaždinske biskupije!

·         ŽUPNIK JE –  na rehabilitaciji u toplicama!

·         KALENDARI – možete ih nabaviti nakon sv. Misa! Cijena 12,-listova je 2,5-eura, a jednolisnih 0,50-eura!

·         VJERONAUKA KROZ IDUĆI TJEDAN NEMA!