DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.10. 2023.  DVADESET I OSMA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Terezija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Blaž, Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE I NJIHOVE RODITELJE!

16.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv.  Hedviga 09.30.h. – dani kruha i zahvala za plodove zemlje O.Š.Gustav Krklec Maruševec i P.Š. Druškovec i Greda!

15.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8.A,B i D., razred

16.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za 7.A,B i D., razred

17.00.h. – 17.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. –  Maruševec + Copak Stjepan, Korpar Juraj i Terezija – daje Spomenka Copak

17.10.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Ignacije

 

08.00.h. – 09.00.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Korpar Dragutin – daje ob. Korpar

18.10.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Luka 15.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3.A,B,C i D., razred

16.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za 2.A,B,C i D., razred

17.00.h. – 17.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Tihomir Božić, ob. Božić i Drvarić– daje Josip Božić

19.30.h. – Varaždin – Župa sv. Josipa – Banfica – promocija knjige“ Argumentirano za život“ svi smo pozvani informacije možete vidjeti na plakatu!

19.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv.Izak 08.00.h. – 09.00.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Grgurić Krešimir, ob. Hanžek, Jeronim, Ljubica, Ivan, Slavko i Josip, ob. Posavec, Andrija, Jaga i Davor – daje obitelj

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

20.10.

Petak

(Ze.)

 

Sv.  Kornelije

Prikupljanje namirnica za caritas

PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA KUHINJU CARITASA VARAŽDINSKE BISKUPIJE

14.00.h. – 16.00.h. – Jurketinec „ Društveni dom“

15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište

15.00.h. – 16.00.h. – Druškovec – kod vjeronaučne dvorane

ISTI DAN NAMIRNICE SE PREVOZE U CARITASOVO SKLADIŠTE!

17.00.h. – 17.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji

18.00.h. – Zgrada općine Maruševec – predstavljanje knjige „MARUŠEVEC U DOMOVINSKOM RATU 1991-1995“

21.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Uršula 17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. + Slavko i Marija Gazdić, Stjepan Ožinger, ob. Posavec, Bara i Jakob Fluks – daje obitelj

2. Ivan i Bara Fogec, Miljenko i ob. Rožman te Nevenka Vuradin – daje Štefica Rožman

3. Barica, Jura, Darko i ob. Gašparić – daje Damir Gašparić

4. Ivan, Rok, Bara i Dragutin Leljak – daje Marija Leljak

5. Marija i Juraj Novak, Ana, Barica, Mladen i Dragutin Zrinski, Ivan i Anđela Zgrebec – daje ob. Novak

22.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA  KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA

Sv. Filip

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA DJECU I RODITELJE KOJI POHAĐAJU SEDMI RAZRED

09.30.h. – Jurketinec – Ivan, Josip, Terezija i Dragutin Kišić te Juraj, Agata i Franjo Vincek – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Andreja Geci, Franjo, Eva i Juraj Bosak, Marija, Marko, Bara i Karlo Kralj – daje obitelj

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA DJECU I RODITELJE KOJI POHAĐAJU DRUGI RAZRED

·         ŽUPNI URED RADI prema rasporedu na listiću! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije

·         ČETRDESET DANA ZA ŽIVOT – imate promotivne letke na stoliću za štampu ispod kora, koje si možete besplatno uzeti! Kroz listopad na poseban način molimo za nerođene!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE: Broj korisnika Caritasove pučke kuhinje stalnoo raste, a sve je veći broj ljudi na rubu siromaštva, kako bi im svi zajedno mogli pomoći, postoji ova svijeće da na taj način učinimo dobro djelo bližnjem u nevolji! CARITASOV LAMPAŠ – cijena je 2.,eura te ga možete nabaviti na izlasku iz crkve!

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU – bit će u petak kako piše na listiću te sa zahvaljujem svima koji ćete pomoći te na taj način gladnoga nahraniti!

·         IDUĆA NEDJELJA JE MISIJSKA NEDJELJA – milodar koji se prikupi ide za potrebe sv. Misija!